Контакт

Контакт

Централа

 • +381 11 3614811
 • +381 11 3616722

Кабинет генералног директора

 • kabinet.infrastruktura@srbrail.rs, +381 11 36-18-330
381Контакт за све информације и питања медијских кућа, као и коришћење инфраструктурних објеката у маркетиншке и промотивне сврхе (снимања филмова, ТВ серија, ТВ драма, спотова, реклама и слично):

СЛУЖБА ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Немањина 6,
11000 Београд,
ПАК 112004,
тел: 011/3615-039,
емаил: marketing@infrazs.rs


Контакт за све информације и питања медијских кућа, као и коришћење инфраструктурних објеката у маркетиншке и промотивне сврхе (снимања филмова, ТВ серија, ТВ драма, спотова, реклама и слично):

Служба за маркетинг и промотивне активности

 • marketing@infrazs.rs

ПОМОЋНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

 • Саша Стојановић – за организацију и регулисање железничког саобраћаја, тел: 011/3620-094
 • Радован Миловановић – за одржавање железничке инфраструктуре, тел: 011/3611-237
 • Ђорђе Прокић – за економске послове, тел: 011/3618-437
 • Зоран Лукић – за правне послове, тел: 011/3618-330
 • Анита Димоски – за развој и модернизацију железничке инфраструктуре, тел: 011/3618-334

ДИРЕКТОРИ ЦЕНТАРА

 • Унутрашња безбедност и заштита, тел: 011/3618-281
 • План, анализа и сарадња са међунардоним финансијским институцијама, тел: 011/3617-516

ДИРЕКТОРИ СЕКТОРА

 • Приступ железничкој инфраструктури,
 • Саобраћајни послови, тел: 011/3618-214
 • Инвестиције, тел: 011/3613-899
 • Развој, тел: 011/3610-819
 • Грађевински послови, тел: 011/3618-248
 • Електротехнички послови, тел: 011/3618-241
 • Техничко колски послови, тел: 011/3620-899
 • Набавке и централна стоваришта, тел: 011/3292-082
 • Правни послови, тел: 011/3618-278
 • Финансијско руководствени послови, тел: 011/3618-237
 • Људски ресурси и општи послови, тел: 011/3618-135
 • Попис, некретнине и заштиту животне средине, тел: 011/3621-192
 • Информационе технологије и технички надзор инфраструктуре, тел: 011/3618-281