Opšta obaveštenja

Opšta obaveštenja

Datum Finansira Projekti Preuzimanje
16.10.2017. EBRD Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section (http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html) PDF
12.09.2016 EBRD Rehabilitation and Modernization of Sections along Corridor X and Rehabilitation of Belgrade-Rakovica-Resnik Section PDF
12.09.2016 EBRD Rehabilitacija i modernizacija deonica duž Koridora X i Obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik PDF