Obaveštenja o obustavi postupka

Obaveštenja o obustavi postupka

Linkovi ka obaveštenjima o obustavi postupaka javnih nabavki

Datum Dokument Preuzimanje
19. 09. 2018. Usluga zamene postojeće drenažne cevi u cilju rešavanja odvodnjavanja sa isporukom i ugradnjom gumenih panela za putne prelaze PDF
07. 09. 2018. Nabavka i ugradnja liftova na železničkoj stanici Beograd Centar (u zoni VI perona) PDF
07. 09. 2018. Održavanje objekata visokogradnje - Sanacija objekta stanične zgrade u železničkoj stanici Leposavić PDF
28. 08. 2018. Javna nabavka-radovi na rekonstrukciji infrastrukturnih kapaciteta na području stanice Beograd ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala PDF
10. 08. 2018. Javna nabavka male vrednosti tonera, po partijama PDF
01. 06. 2018. Radovi na tunelu „T-51“ sa izradom tehničke dokumentacije PDF
22.05.2018. Remont niskonoseće drumske prikolice GOŠA NP 25 PDF
28.03.2018. Usluga remonta menjača ZF, TAM, FAP PDF
07.02.2018. Izrada Studije o definisanju uslova za saobraćaj vozova sa dizel vučom i saobraćaj vozova za prevoz opasnih materijala kroz tunel Vračar i ostale objekte na području Beogradskog železničkog čvora PDF
18.01.2018. Javna nabavka: remont turbina i kompresora, po partijama PDF
13.09.2017. Nabavka drumskih terenskih vozila PDF
05.09.2017. Stručno usavršavanje zaposlenih, po partijama, Partija 1i 3 PDF
05.09.2017. Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, Partija 2 PDF
05.09.2017. Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, Partija 1 PDF
05.09.2017. Materijal za higijenu, Partija 2 PDF
18.08.2017. Nabavka rezervnih delova ŽAT-C centrale, po partijama PDF
25.07.2017. Nabavka alata, opreme i potrošnog materijala za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice PDF
24.07.2017. Nabavka distributora PDF
21.07.2017. Remont motornog dela pružne dizalice EDK-1000 br. 999-100 PDF
30.05.2017 Javna nabavka male vrednosti tabulir papira i teleprinterskih traka, po partijama, Partija 2 PDF
17.11.2016 Javna nabavka spoljnih guma PDF
17.11.2016 Materijal za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja, Partija 2 PDF
18.10.2016 Nabavka rezervnih delova za radio - dispečerske uređaje, Partija 2 PDF
18.10.2016 Nabavka rezervnih delova za radio - dispečerske uređaje, Partija 1 PDF
13.10.2016 Nabavka rezervnih delova za održavanje, pregleda i servisa TMD, Partija 5 PDF
13.10.2016 Nabavka rezervnih delova za održavanje, pregleda i servisa TMD, Partija 4 PDF
13.10.2016 Javna nabavka signalnih sijalica PDF
13.10.2016 Javna nabavka usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije staničnog područja železničke stanice Brasina PDF
28.09.2016 Javna nabavka rezervnih delova i materijala za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme po partijama PDF
20.09.2016 Nabavka usluga održavanja IBM centralnog računarskog sistema PDF
30.08.2016 Nabavka papira i papirne galanterije PDF
21.07.2016. Javna nabavka male vrednosti usluge pregleda P12 i popravki PDF
20.07.2016. Usluga glavne popravke TMD PDF
19.07.2016. Javna nabavka male vrednosti rezervnih delova za potrebe održavanja računara i računarske opreme, po partijama PDF
01.07.2016. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji trupa pruge na lokacijama od km 49+300 do km 49+350 i od km 50+100 do km 51+370 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd - Vrbnica - Državna granica i to od Resnika do Valjeva, 10/2016 PDF
24.06.2016. Javna nabavka radova na izgradnji propusta u km 50+391,81 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd - Vrbnica - Državna granica i to od Resnika do Valjeva, 8/2016 PDF
06.06.2016. Javna nabavka male vrednosti usluge zdravstvene zaštite PDF
30.05.2016. Javna nabavka male vrednosti stručna literatura 6/2016, za Partiju 3 PDF
05.05.2016. Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog obrazovanja zaposlenih, po partijama, za Partiju 2 - stručno osposobljavanje za rukovanje portalnom dizalicom, nabavka broj 5/2015 PDF