Архива јавних набавки

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 02.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
05.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2016
Датум објаве: 23.08.2016.
Понуде се примају до: 27.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.12.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
23.08.2016. Конкурсна документација PDF
23.08.2016. Позив за подношење понуда (српски & english) PDF


Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 26.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 26.09.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
23.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
22.08.2016. Конкурсна документација PDF
22.08.2016. Позив за подношење понуда (српски & english) PDF


Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
11.10.2016 Обавештење о потписаном уговору PDF
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
22.08.2016 Конкурсна документација PDF
22.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка угља у отвореном поступку

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016.године до 10:30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. год. у 11:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
11.08.2016 Конкурсна документација PDF
11.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 23.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 23.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2016 Обавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
18.10.2016 Обавештење о обустави поступка Партија 1 PDF
28.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
11.08.2016 Конкурсна документација PDF
11.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2016
Датум објаве: 10.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
30.08.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
23.08.2016 Одлука о обустави поступка PDF
10.08.2016 Конкурсна документација PDF
10.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 12.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 13 часова

Датум Документ Преузимање
07.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.30
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2016. Одлука о додели уговора "Србија карго" д.о.о PDF
05.09.2016. Одлука о додели уговора "Србија воз" д.о.о PDF
25.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
10.08.2016. Измене и допуне 1 PDF
09.08.2016. Конкурсна документација PDF
09.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2016 Обавештење о обустави уговора, Партија 5 PDF
13.10.2016 Обавештење о обустави уговора, Партија 4 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
25.08.2016 Одлука о обустави поступка Партија 4 и 5 PDF
25.08.2016 Одлука о додели уговора Партија 1, 2 и 3 PDF
15.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 11,30
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
12.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
30.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге израде материјала и графикона за потребе оператика по узроку – 22458000 - мaтeриjaл штaмпaн пo нaруџбини

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2016
Датум објаве: 08.08.2016.
Понуде се примају до: 18.08.2016. године до 13,30
Датум и време отварања понуда: 18.08.2016. године у 14 часова

Датум Документ Преузимање
12.09.2016 Обавештење о потписаном уговору PDF
23.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
12.08.20416 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12.08.20416 Питања и одговори 1 PDF
11.08.2016. Измене и допуне 1 PDF
08.08.2016. Конкурсна документација PDF
08.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности средстава и материјала за текуће оправке без откачивања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2016
Датум објаве: 08.08.2016.
Понуде се примају до: 18.08.2016. год. до 11,00 часова
Датум и време отварања понуда: 18.08.2016. год. у 12,00 часова

Датум Документ Преузимања
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
24.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.08.2016 Питања и одговори 2 PDF
12.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
08.08.2016 Конкурсна документација PDF
08.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услугe ремонта и поправки дизел мотора са набавком и уградњом резервних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2016
Датум објаве: 05.08.2016.
Понуде се примају до: 15.08.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 15.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
05.08.2016. Конкурсна документација PDF
05.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, за период 01.01.2016.-31.12.2016. године

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2016
Датум објаве: 03.08.2016.
Понуде се примају до: 25.08.2016. год. до 12,00 часова
Датум и време отварања понуда: 25.08.2016. год. у 13,00 часова

Датум Документ Преузимања
2.209.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
31.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
15.08.2016 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда PDF
15.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
15.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
03.08.2016 Конкурсна документација PDF
03.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2016
Датум објаве: 02.08.2016.
Понуде се примају до: 01.09.2016. год. до 12,30 часова
Датум и време отварања понуда: 01.09.2016. год. у 13,00 часова

Датум Документ Преузимања
20.09.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
12.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
02.08.2016 Конкурсна документација PDF
02.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге уградње два контролника изолације за стајалиште Вуков Споменик

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2016
Датум објаве: 02.08.2016.
Понуде се примају до: 12.08.2016. год. до 13,00 часова
Датум и време отварања понуда: 12.08.2016. год. у 14,00 часова

Датум Документ Преузимања
07.10.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
22.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
02.08.2016. Конкурсна документација PDF
02.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - компоненти хидрауличне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2016
Датум објаве: 02.08.2016.
Понуде се примају до: 12.08.2016. год. до 11,00 часова
Датум и време отварања понуда: 12.08.2016. год. у 12 часова

Датум Документ Преузимања
28.09.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
02.08.2016. Конкурсна документација PDF
02.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Набавка комуникационе опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2016
Датум објаве: 28.07.2016.
Понуде се примају до: 08.08.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.08.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
28.07.2016. Конкурсна документација PDF
28.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације радних крила, плугова и корита са набавком и заменом хабајућих елемената са машине ССП - јавна набавка мале вредности

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2016
Датум објаве: 22.07.2016.
Понуде се примају до: 01.08.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.08.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
25.07.2016. Конкурсна документација PDF
25.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2016
Датум објаве: 22.07.2016.
Понуде се примају до: 01.08.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.08.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.08.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
28.07.2016 Питања и одговори 1 PDF
22.07.2016 Измене и допуне 1 PDF
22.07.2016 Конкурсна документација PDF
22.07.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2016
Датум објаве: 19.07.2016.
Понуде се примају до: 29.07.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.07.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2016. Питања и одговори 1 PDF
20.07.2016. Измена конкурсне документације PDF
19.07.2016. Конкурсна документација PDF
19.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга сервиса опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2016
Датум објаве: 18.07.2016.
Понуде се примају до: 28.07.2016. године до 12.00
Датум и време отварања понуда: 28.07.2016. године у 12 часова

Датум Документ Линк
23.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.08.0216. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2016. Питања и одговори 1 PDF
18.07.2016. Конкурсна документација PDF
18.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2016
Датум објаве: 04.07.2016.
Понуде се примају до: 13.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.09.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
15.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
12.07.2016. Питања и одговори 1 PDF
04.07.2016. Конкурсна документација PDF
04.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2016
Датум објаве: 29.06.2016.
Понуде се примају до: 8.07.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 8.07.2016. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
08.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
30.06.2016. Конкурсна документација PDF
30.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности техничких гасова по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2016
Датум објаве: 29.06.2016.
Понуде се примају до: 11.07.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
13.07.2016. Odluka o dodeli ugovora PDF
29.06.2016. Конкурсна документација PDF
29.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка добара - гумени умеци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2016
Датум објаве: 28.06.2016.
Понуде се примају до: 11.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.07.2016. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
28.06.2016. Конкурсна документација PDF
28.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка добара - пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2016
Датум објаве: 28.06.2016.
Понуде се примају до: 08.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.07.2016. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
28.06.2016. Конкурсна документација PDF
28.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка услуге сервисирања и баждарења 18 колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2016
Датум објаве: 27.06.2016.
Понуде се примају до: 27.07.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2016. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
27.06.2016. Конкурсна документација PDF
27.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2016
Датум објаве: 23.06.2016.
Понуде се примају до: 04.07.2016. 06.07.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2016. 06.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
11.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
30.06.2016. Обавештење о продужетку рока PDF
30.06.2016. Измене и допуне 1 PDF
29.06.2016. Питања и одговори 1 PDF
23.06.2016. Конкурсна документација PDF
23.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка скретничке храстове импрегнисане грађе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2016
Датум објаве: 23.06.2016.
Понуде се примају до: 25.07.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.07.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.08.2016. Oдлука о додели уговора PDF
23.06.2016. Конкурсна документација PDF
23.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мостовске храстове импрегнисане грађе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2016
Датум објаве: 23.06.2016.
Понуде се примају до: 25.07.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.07.2016. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.08.2016. Oдлука о додели уговора PDF
23.06.2016. Конкурсна документација PDF
23.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне поправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2016
Датум објаве: 21.06.2016.
Понуде се примају до: 01.07.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.07.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
04.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
21.06.2016. Конкурсна документација PDF
21.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2016
Датум објаве: 20.06.2016.
Понуде се примају до: 30.06.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
01.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
20.06.2016. Конкурсна документација PDF
20.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка опреме за израду дијаграма кочења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2016
Датум објаве: 17.06.2016.
Понуде се примају до: 28.06.2016. 06.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.06.2016. 06.07.2016. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
07.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
27.06.2016. Обавештење о продужетку рока PDF
27.06.2016. Измене и допуне 1 PDF
17.06.2016. Конкурсна документација PDF
17.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору Х

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2016
Датум објаве: 16.06.2016.
Понуде се примају до: 27.06.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
16.06.2016. Конкурсна документација PDF
16.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Набавка гума ( пнеуматика ) за грађевинске машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2016
Датум објаве: 16.06.2016.
Понуде се примају до: 28.06.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
13.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
22.06.2016. Питања и одговори 1 PDF
17.06.2016. Измене и допуне 1 PDF
16.06.2016. Конкурсна документација PDF
16.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Набавка aлата, опреме и потрошног материјала за ситну механизацију, пружну механизацију за сервис за одржавање механизације и за сервис за гасно заваривање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2016
Датум објаве: 14.06.2016.
Понуде се примају до: 27.06.2016. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.06.2016. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
04.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
14.06.2016. Конкурсна документација PDF
14.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - државна граница и то од Ресника до Ваљева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2016
Датум објаве: 14.06.2016.
Понуде се примају до: 24.06.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.06.2016. Обавештењe о обустави поступка PDF
24.06.2016. Одлука о обустави поступка PDF
14.06.2016. Конкурсна документација PDF
14.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2016
Датум објаве: 13.06.2016.
Понуде се примају до: 23.06.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2016. Конкурсна документација PDF
13.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности табулир папира

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2016
Датум објаве: 13.06.2016.
Понуде се примају до: 23.06.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
29.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2016. Конкурсна документација PDF
13.06.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију у отвореном поступку, по партијама јавна набавка бр. 3/2016

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2016
Датум објаве: 10.06.2016.
Понуде се примају до: 11.07.2016. 14.07.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.07.2016. 14.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
26.09.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
26.07.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.07.2016 Обавештење о продужењу рока 2 PDF
04.07.2016 Обавештење о продужењу рока PDF
05.07.2016 Питања и одговори 4 PDF
04.07.2016 Питања и одговори 3 PDF
28.06.2016 Питања и одговори 2 PDF
24.06.2016 Питања и одговори 1 PDF
12.07.2016 Измене и допуне 4 PDF
04.07.2016 Измене и допуне 3 PDF
28.06.2016 Измене и допуне 2 PDF
24.06.2016 Измене и допуне 1 PDF
10.06.2016 Конкурсна документација PDF
10.06.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка службене одеће, заштитне одеће, заштитне и службене обуће и заштитне опреме у отвореном поступку-резервисана набавка, по партијама

Поступак јавне набавке по партијама
Број јавне набавке: 2/2016
Датум објаве: 24.05.2016.
Понуде се примају до: 23.06.2016. 06.07.2016. 13.07.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2016. 06.07.2016. 13.07.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.09.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 4 PDF
06.09.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 3 PDF
06.09.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
06.09.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
26.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
11.07.2016. Питања и одговори 7 PDF
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.07.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
01.07.2016. Измене и допуне 8, други део PDF
01.07.2016. Измене и допуне 8, први део PDF
01.07.2016. Измене и допуне 7 PDF
24.06.2016. Измене и допуне 6 PDF
21.06.2016. Измене и допуне 5 PDF
17.06.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01.07.2016. Питања и одговори 6 PDF
30.06.2016. Питања и одговори 5 PDF
17.06.2016. Питања и одговори 4 PDF
16.06.2016. Питања и одговори 3 PDF
14.06.2016. Питања и одговори 2 PDF
06.06.2016. Питања и одговори 1 PDF
17.06.2016. Измене и допуне 4 PDF
06.06.2016. Измене и допуне 3 PDF
31.05.2016. Измене и допуне 2 PDF
25.05.2016. Измене и допуне 1 PDF
24.05.2016. Конкурсна документација PDF
24.05.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - храна и пиће

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2015
Датум објаве: 13.05.2016.
Понуде се примају до: 23.05.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.05.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.06.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
13.05.2016. Конкурсна документација PDF
13.05.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2016
Датум објаве: 28.04.2016. године
Понуде се примају до: 09.05.2016. године у 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 09.05.2016. године у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
06.06.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
25.05.2016. Одлука о обустави поступка PDF
05.05.2016. Питања и одговори 2 PDF
04.05.2016. Питања и одговори 1 PDF
28.04.2016. Конкурсна документација PDF
28.04.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђења имовине

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2016
Датум објаве: 28.04.2016. године
Понуде се примају до: 30.05.2016. године у 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.05.2016. године у 12:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
16.05.2016. Питања и одговори 1 PDF
28.04.2016. Конкурсна документација PDF
28.04.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2015
Датум објаве: 13.04.2016. године
Понуде се примају до: 21.04.2016. године у 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 21.04.2016. године у 12:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.06.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
21.06.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
30.05.2016. Обавештење о обустави поступка, Партија 3 PDF
25.05.2016. Одлука о обустави поступка, Партија 3 PDF
25.05.2016. Одлука о додели уговора, Партије 1 и 2 PDF
15.04.2016. Измене и допуне 1 PDF
13.04.2016. Конкурсна документација PDF
13.04.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности стручног оспособљавања запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2015
Датум објаве: 30.03.2016. године
Понуде се примају до: 07.04.2016. године у 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 07.04.2016. године у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
17.05.2016. Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
05.05.2016. ОБавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
27.04.2016. Одлука о обустави поступка Партија 2 PDF
27.04.2016. Одлука о додели уговора Партија 1 PDF
04.04.2016. Питања и одговори 1 PDF
30.03.2016. Конкурсна документација PDF
30.03.2016. Позив за подношење понуда PDF

Јавна набавка мале вредности образаца

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2015
Датум објаве: 28.03.2016. године
Понуде се примају до: 05.04.2016. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 05.04.2016. године у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
16.04.2016. Одлука о додели уговора PDF
28.03.2016. Конкурсна документација PDF
28.03.2016. Позив за подношење понуда PDF

Санација трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи Ресник - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2016
Датум објаве: 21.03.2016.
Понуде се примају до: 31.03.2016. год. до 12,30 часова
Датум и време отварања понуда: 31.03.2016. год. у 13 часова

Датум Документ Преузимање
06.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
04.04.2016. Одлука о додели уговора PDF
29.03.2016. Питања и одговори 2 PDF
28.03.2016. Питања и одговори 1 PDF
22.03.2016. Измене и допуне 1 PDF
21.03.2016. Конкурсна документација PDF
21.03.2016. Позив за подношење понуда PDF

Набавка ауто гума спољних за друмска возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2015
Датум објаве: 18.02.2016.
Понуде се примају до: 29.02.2016. год. до 11,30 часова
Датум и време отварања понуда: 29.02.2016. год. у 12 часова

Датум Документ Линк
25.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.04.2016. Одлука о додели уговора PDF
18.02.2016. Конкурсна документација PDF
18.02.2016. Позив за подношење понуда PDF

Услуга ревизије финансијских извештаја Друштва

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2015
Датум објаве: 26.01.2016.
Понуде се примају до: 05.02.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.02.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
02.03.2016. Одлука о додели уговора PDF
01.02.2016. Питања и одговори 1 PDF
26.01.2016. Конкурсна документација PDF
26.01.2016. Позив за подношење понуда PDF

Набавка Microsoft лиценци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2015
Датум објаве: 27 .01.2016.
Понуде се примају до: 05.02.2016. год. до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 05.02.2016. год. са почетком у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.02.2016. Одлука о додели уговора PDF
01.02.2016. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда PDF
01.02.2016. Питања и одговори 1 PDF
01.02.2016. Измене и допуне 1 PDF
27 .01.2016. Конкурсна документација PDF
27 .01.2016. Позив за подношење понуда PDF

Услуга техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - фаза 1

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2015
Датум објаве: 29.12.2015.
Понуде се примају до: 08.01.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 08.01.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
19.02.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.01.2016. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2016. Питања и одговори 4 PDF
05.01.2016. Питања и одговори 3 PDF
05.01.2016. Питања и одговори 2 PDF
04.01.2016. Питања и одговори 1 PDF
04.01.2016. Измене и допуне 1 PDF
29.12.2015. Конкурсна документација PDF
29.12.2015. Позив за подношење понуда PDF

Набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ТНГ-а за друмска возила у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2015
Датум објаве: 22.01.2016.
Понуде се примају до: 22.02.2016.године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 22.02.2016. год. у 12:00 часова

Датум Документ Преузимање
07.06.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
27.04.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
01.04.2016. Одлука о додели уговора PDF
11.02.2016. Измене и допуне 1 PDF
22.01.2016. Конкурсна документација PDF
22.01.2016. Позив за подношење понуда PDF

Набавка угља у отвореном поступку

Број јавне набавке: 2/2015
Датум објаве: 26.01.2016.
Понуде се примају до: 25.02.2016. године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 25.02.2016. год. у 12:00 часова,

Датум Документ Преузимање
02.06.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.04.2016. Одлука о додели уговора PDF
18.02.2016. Питања и одговори 3 PDF
18.02.2016. Питања и одговори 2 PDF
17.02.2016. Питања и одговори 1 PDF
26.01.2016. Конкурсна документација PDF
26.01.2016. Позив за подношење понуда PDF