Архива јавних набавки

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Набавка материјала и опреме за одржавање носећих конструкција КМ (стубови, портали)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2016
Датум објаве: 13.02.2017.
Понуде се примају до: 22.02.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.02.2017. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
20.03.2017 Одлука о закљученом уговору PDF
24.02.2017 Одлука о додели уговора PDF
13.02.2017 Конкурсна документација PDF
13.02.2017 Позив за подношење понуда PDF


Услуга прегледа и главних оправки пружних возила и ревизије кочница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2016
Датум објаве: 13.02.2017.
Понуде се примају до: 24.02.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.02.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
20.03.2017 Oдлука о обустави поступка PDF
08.03.2017 Oдлука о обустави поступка PDF
13.02.2017 Конкурсна документација PDF
13.02.2017 Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Услуга поправке и испитивања виталних кочионих уређаја у специјализованој радионици

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2016
Датум објаве: 07.02.2017.
Понуде се примају до: 20.02.2017. год. до 12,30 часова
Датум и време отварања понуда: 20.02.2017. год. у 13,00 часова

Датум Документ Линк
06.03.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
22.02.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.02.2017 Позив за подношење понуда PDF
07.02.2017 Конкурсна документација PDF


Набавка тонера и кертриџа по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2016
Датум објаве: 18.01.2017.
Понуде се примају до: 27.01.2017. године до 11,30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.01.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2017 Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
13.02.2017 Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
13.02.2017 Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
20.01.2017 Питања и одговори 2 PDF
19.01.2017 Питања и одговори 1 PDF
18.01.2017 Конкурсна документација PDF
18.01.2017 Позив за подношење понуда PDF


Набавка пумпних аутомата

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2016
Датум објаве: 30.12.2016.
Понуде се примају до: 12.01.2017. год. до 12 часова
Датум и време отварања понуда: 12.01.2017. год. у 12,30 часова

Датум Документ Линк
07.02.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
30.12.2016 Конкурсна документација PDF


Набавка материјала за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0.4kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2016
Датум објаве: 30.12.2016.
Понуде се примају до: 13.01.2017. године до 12 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.01.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.03.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.01.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.12.2016 Конкурсна документација PDF
30.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка серверске платформе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2016
Датум објаве: 30.12.2016.
Понуде се примају до: 30.01.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.01.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.04.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
07.03.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.01.2017 Питања и одговори 1 PDF
30.12.2016 Конкурсна документација PDF
30.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Хербициди, по партијама

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2016
Датум објаве: 19.12.2016.
Понуде се примају до: 16.1.2017. год. до 11,30 часова
Датум и време отварања понуда: 16.01.2017. год. у 12 часова

Датум Документ Преузимање
03.04.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
03.04.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 3 PDF
07.03.2017. Одлука о обустави поступка , партија 2 PDF
07.03.2017. Одлука о додели уговора, партија 1, партија 3 PDF
19.12.2016. Конкурсна документација PDF
19.12..2016. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за потребе ремонта подбијачких агрегата машина за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2016
Датум објаве: 22.12.2016.
Понуде се примају до: 30.12.2016. године до 09.00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.12.2016. године до 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.02.2017 Одлука о додели уговора PDF
22.12.2016 Конкурсна документација PDF
22.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка уља и мазива, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2016
Датум објаве: 12.12.2016.
Понуде се примају до: 11.1.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.1.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.05.2017 Обавештење о закљученом уговору Партије 2, 4, 5 PDF
03.04.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
07.03.2017 Одлука о додели уговора PDF
29.12.2016 Измене и допуне 2 PDF
29.12.2016 Питања и одговори 2 PDF
22.12.2016 Измене и допуне 1 PDF
27.12.2016 Питања и одговори 1 PDF
12.12.2016 Конкурсна документација PDF
12.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији крова магацина бр. 328 у Ваљеву

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2016
Датум објаве: 08.12.2016.
Понуде се примају до: 15.12.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2016. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
16.12.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.12.2016 Питања и одговори бр 2. PDF
08.12.2016 Питања и одговори бр 1. PDF
08.12.2016 Конкурсна документација PDF
08.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Услуга прегледа и главних оправки пружних возила и ревизије кочница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2016
Датум објаве: 08.12.2016.
Понуде се примају до: 19.12.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.12.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2017 Обавештење о обустави поступка PDF
28.12.2016 Одлука о обустави поступка PDF
08.12.2016 Конкурсна документација PDF
08.12.2016 Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа у оквиру пројекта Анекс 2.2. Реконструкција "Јужних деоница" у укупној дужини од 46.497 м на Коридору Х

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/2016
Датум објаве: 05.12.2016.
Понуде се примају до: 13.12.2016.16.12.2016 год. до 12 часова
Датум и време отварања понуда: 13.12.2016.16.12.2016 год. у 12,30 часова

Датум Документ Линк
10.01.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.12.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.12.2016 Измене и допуне бр. 1 PDF
12.12.2016 Питања и одговори бр. 1 PDF
12.12.2016 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
05.12.2016 Конкурсна документација PDF


Набавка образаца

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2016
Датум објаве: 02.12.2016.
Понуде се примају до: 12.12.2016. год. до 11,30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.12.2016. год. у 12 часова

Датум Документ Линк
18.01.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
22.12.2016 Одлука о додели уговора PDF
02.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
02.12.2016 Конкурсна документација PDF


Услуга испитивања услова радне околине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2016
Датум објаве: 02.12.2016.
Понуде се примају до: 12.12.2016. год. до 10,30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.12.2016. год. у 11 часова

Датум Документ Линк
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.12.2016 Одлука о додели уговора PDF
02.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
02.12.2016 Конкурсна документација PDF


Услуга санације кварова на 110 KV далеководу 166/1 ТС Сремска Митровица 2- ЕВП Мартинци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2016
Датум објаве: 01.12.2016.
Понуде се примају до: 12.12.2016. год. до 12 часова
Датум и време отварања понуда: 12.12.2016. год. у 13 часова

Датум Документ Линк
28.02.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
01.12.2016 Конкурсна документација PDF


Набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2016
Датум објаве: 01.12.2016.
Понуде се примају до: 12.12.2016. год. до 11,30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.12.2016. год. у 12 часова

Датум Документ Линк
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
18.01.2017 Одлука о додели уговора PDF
01.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
01.12.2016 Конкурсна документација PDF


Услуга израде идејног пројекта реконструкције станичног подручја железничке станице Брасина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/2016
Датум објаве: 01.12.2016.
Понуде се примају до: 08.12.2016. год. до 11 часова
Датум и време отварања понуда: 08.12.2016. год. у 11,30 часова

Датум Документ Линк
30.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
13.12.2016 Одлука о додели уговора PDF
01.12.2016 Позив за подношење понуда PDF
01.12.2016 Конкурсна документација PDF


Набавка резервних делова за радио-диспечерске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2016
Датум објаве: 21.11.2016.
Понуде се примају до: 01.12.2016.07.12.2016. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 01.12.2016.07.12.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.02.2017. Обавештење о закључивању уговора за партију 2 PDF
28.02.2017. Обавештење о закључивању уговора за партију 1 PDF
19.01.2017 Одлука о додели уговора PDF
28.11.2016 Обавештење о продужењу рока PDF
28.11.2016 Измене и допуне бр. 1 PDF
21.11.2016 Конкурсна документација PDF
21.11.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка спољних гума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2016
Датум објаве: 15.11.2016.
Понуде се примају до: 15.12.2016 16.12.2016. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2016 16.12.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
03.05.2017. Одлука о обустави поступка PDF
17.01.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.12.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
13.12.2016 Измене и допуне бр. 1 PDF
15.11.2016 Конкурсна документација PDF
15.11.2016 Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата ( носача подбијача, цилиндара за стезање, стубови, рамови вратила итд. ) са израдом осовиница, чаура, поклопаца, кућишта и заменом заптивног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2016
Датум објаве: 10.11.2016.
Понуде се примају до: 22.11.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
10.11.2016 Конкурсна документација PDF
10.11.2016 Позив за подношење понуда PDF


Санације кварова на 110kV далеководу 166/1 ТС Сремска Митровица 2 - ЕВП Мартинци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2016
Датум објаве: 4.11.2016.
Понуде се примају до: 15.11.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.12.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
17.11.2016 Одлука о обустави поступка PDF
04.11.2016 Конкурсна документација PDF
04.11.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка уља, мазива и антифриза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2016
Датум објаве: 4.11.2016.
Понуде се примају до: 14.11.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.11.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
14.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
14.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
04.11.2016 Конкурсна документација PDF
04.11.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка кертриџа и тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2016
Датум објаве: 2.11.2016.
Понуде се примају до: 11.11.2016. 14.11.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.11.2016. 14.11.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.01.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2, партија 4 PDF
18.01.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 , партија 3 PDF
08.12.2016 Одлука о обустави поступка за Партију 2, партију 6 и партију 7 PDF
08.12.2016 Одлука о додели уговора за партију 1, партију 3, партију 4 и партију 5 PDF
04.11.2016 Измене и допуне 2 PDF
03.11.2016 Измене и допуне 1 PDF
02.11.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
02.11.2016 Конкурсна документација PDF
02.11.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова за одржавање, прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/2016
Датум објаве: 26.10.2016.
Понуде се примају до: 04.11.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.11.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
09.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
26.10.2016 Конкурсна документација PDF


Јавна набавка услуге прилагођавања постојеће техничке документације у оквиру припреме документације неопходне за извођење радова на изградњи пруге од Нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 5/2016
Понуде се примају до: 31.10.2016. год. до 12.00 часова Датум и време отварања понуда: 31.10.2016. год. у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
15.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
26.10.2016 Конкурсна документација PDF
26.10.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка радова на одржавању објеката високоградње-санација три објекта музејско-туристичког комплекса Мокра Гора у оквиру комплекса железничке станице Мокра Гора

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2016
Датум објаве: 21.10.2016.
Понуде се примају до: 21.11.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.11.2016. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
12.12.2016 Одлука о додели уговора PDF
10.11.2016 Питања и одговори 2 PDF
09.11.2016 Измене и допуне 1 PDF
09.11.2016 Питања и одговори 1 PDF
19.10.2016 Конкурсна документација PDF
19.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга чишћења просторија и остало

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2016
Датум објаве: 19.10.2016.
Понуде се примају до: 22.11.2016. године до 12.00 часова, 24.11.2016. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2016. године до 13.00 часова, 24.11.2016. године до 14.00 часова.

Датум Документ Преузимање
28.04.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.04.2017. Одлука о додели уговора PDF
21.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понудa PDF
21.11.2016 Измене и допуне 6 PDF
18.11.2016 Питања и одговори 9 PDF
17.11.2016 Питања и одговори 8 PDF
4.11.2016 Питања и одговори 7 PDF
1.11.2016 Питања и одговори 6 PDF
1.11.2016 Питања и одговори 5 PDF
31.10.2016 Питања и одговори 4 PDF
4.11.2016 Измене и допуне 5 PDF
1.11.2016 Измене и допуне 4 PDF
31.10.2016 Измене и допуне 3 PDF
28.10.2016 Питања и одговори 3 PDF
27.09.2016 Измене и допуне 2 PDF
27.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
24.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
24.10.2016 Питања и одговори 1 PDF
19.10.2016 Конкурсна документација PDF
19.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних сијалица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2016
Датум објаве: 14.10.2016.
Понуде се примају до: 28.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.10.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
04.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
27.10.2016 Питања и одговори 3 PDF
18.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
17.10.2016 Питања и одговори 1 PDF
14.10.2016 Конкурсна документација PDF
14.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге одржавања и баждарења 21 пумпне станице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2016
Датум објаве: 13.10.2016.
Понуде се примају до: 22.10.2016. 24.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.10.2016. 24.10.2016. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
13.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
25.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
19.10.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
13.10.2016 Конкурсна документација PDF
13.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2016
Датум објаве: 11.10.2016.
Понуде се примају до: 10.11.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.11.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
11.10.2016 Конкурсна документација PDF
11.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Материјал за потребе одржавања електровучних постројења, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2016
Датум објаве: 07.10.2016.
Понуде се примају до: 18.10.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.12.2016. Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
04.11.2016. Обавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
02.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
03.08.2016. Одлука о обустави поступка PDF
07.10.2016 Конкурсна документација PDF
07.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ажурирања и прилагођавањa техничке документације за потребе реализације пројекта реконструкције грађевинске инфраструктуре на деоници Сићево - Станичење - Димитровград, железничке пруге Ниш -Димитроврад

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 4/2016

Датум Документ Преузимање
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 3 PDF
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
21.10.2016. Одлука о додели уговора PDF
07.10.2016 Конкурсна документација PDF
07.10.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка средстава за снегоборбу по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2016
Датум објаве: 06.10.2016.
Понуде се примају до: 17.10.2016. 18.10.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.10.2016. 18.10.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
13.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
13.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
13.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.10.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
12.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
06.10.2016 Конкурсна документација PDF
06.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2016
Датум објаве: 03.10.2016.
Понуде се примају до: 02.11.2016. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.11.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.12.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
15.11.2016 Одлука о обустави поступка PDF
14.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
10.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
10.10.2016 Питања и одговори 1 PDF
03.10.2016 Конкурсна документација PDF
03.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2016
Датум објаве: 03.10.2016.
Понуде се примају до: 13.10.2016. 17.10.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2016. 17.10.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.10.2016. Одлука о додели уговора PDF
07.10.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
07.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
12.10.2016 Питања и одговори 3 PDF
10.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
07.10.2016 Питања и одговори 1 PDF
03.10.2016 Конкурсна документација PDF
03.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности образаца

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2016
Датум објаве: 03.10.2016.
Понуде се примају до: 10.10.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.10.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.10.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
24.10.2016 Одлука о обустава поступка PDF
03.10.2016 Конкурсна документација PDF
03.10.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности радова санације моста МД-88 у Новом Саду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: ВН1/2016
Датум објаве: 30.09.2016.
Понуде се примају до: 10.10.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.12.2016. Одлука о обустави поступка PDF
30.09.2016 Конкурсна документација PDF
30.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка додатних радова на изградњи три потпорне конструкције и санацији доњег строја пруге на делу од км 81+350 до км 81+550, пруге Београд - Ресник - Врбница - државна граница

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са „Мета балкан“ д.о.о. Београд у заједничкој понуди са „Bauwesen“ д.о.о. Лазаревац,
Број јавне набавке: 3/2016

Датум Документ Преузимање
09.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.09.2016 Конкурсна документација PDF
30.09.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције станичног подручја железничке станице Брасина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2016
Датум објаве: 27.09.2016.
Понуде се примају до: 06.10.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
03.08.2016. Одлука о обустави поступка PDF
27.09.2016 Конкурсна документација PDF
27.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова и материјала за пружне телефонске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2016
Датум објаве: 27.09.2016.
Понуде се примају до: 10.10.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
27.09.2016 Конкурсна документација PDF
27.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара – алата и инвентара за техничко колске прегледне станице и помоћне возове

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2016
Датум објаве: 23.09.2016.
Понуде се примају до: 06.10.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
14.10.2016. Одлука о додели уговора PDF
21.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
29.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.09.2016 Конкурсна документација PDF
26.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге техничког прегледа радио уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/2016
Датум објаве: 23.09.2016.
Понуде се примају до: 03.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
06.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
23.09.2016 Конкурсна документација PDF
23.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности материјала за хигијену, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2016
Датум објаве: 15.09.2016.
Понуде се примају до: 26.09.2016. 28.09.2016. 30.09.2016 03.10.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.09.2016. 28.09.2016. 30.09.2016 03.10.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
31.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
07.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
26.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
23.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
21.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
26.09.2016 Измене и допуне 3 PDF
21.09.2016 Измене и допуне 2 PDF
21.09.2016 Измене и допуне 1 PDF
26.09.2016 Питања и одговори 4 PDF
23.09.2016 Питања и одговори 3 PDF
21.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
19.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
15.09.2016 Конкурсна документација PDF
15.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге израде Техничке документације за изградњу радио мреже за потребе регулисања саобраћаја на железничким пругама (Мала Крсна) - Пожаревац - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац) и (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, између Пожаревца и Зајечара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2016
Датум објаве: 19.09.2016.
Понуде се примају до: 29.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
29.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
19.09.2016 Конкурсна документација PDF
19.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге испитивање услова радне околине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/2016
Датум објаве: 15.09.2016.
Понуде се примају до: 28.09.2016. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.10.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
24.10.2016. Одлука о обустави поступка PDF
14.09.2016 Конкурсна документација PDF
14.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала и опреме за одржавање возног вода обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2016
Датум објаве: 14.09.2016.
Понуде се примају до: 26.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
16.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
06.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
14.09.2016 Конкурсна документација PDF
14.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Obnova glavnom opravkom deonice Rasputnica “G” – Rakovica – Resnik od km 7+126 do km 14+554 (L=7.428m) na železničkoj pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo – Državna granica

Број јавне набавке: 10/2016
Понуде се примају до: 31.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2016 Invitation for tender PDF
13.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Добра за подизање нивоа осигурања на путном прелазу у km 129+550 на магистралној прузи Суботица-Богојево-државна граница-(Ердут)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2016
Датум објаве: 13.09.2016.
Понуде се примају до: 13.10.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.04.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
04.10.2016 Измене и допуне 1 PDF
16.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
13.09.2016 Конкурсна документација PDF
13.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Материјал и опрема за одржавање повратног вода и уземљења контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2016
Датум објаве: 12.09.2016.
Понуде се примају до: 22.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.09.2016 Конкурсна документација PDF
12.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге архивирања документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2016
Датум објаве: 09.09.2016.
Понуде се примају до: 19.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.09.2016 Конкурсна документација PDF
09.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка полубраника по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2016
Датум објаве: 09.09.2016.
Понуде се примају до: 23.09.2016. 27.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.09.2016. 27.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
06.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
21.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21.09.2016 Измене и допуне 1 PDF
21.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
15.09.2016. Питања и одговори 1 PDF
09.09.2016 Конкурсна документација PDF
09.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мерних уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2016
Датум објаве: 07.09.2016.
Понуде се примају до: 21.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
28.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
07.09.2016 Конкурсна документација PDF
07.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге израде главне свеске идејног пројекта у складу са чланом 17 чланом 42 правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 2/2016

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2016 Конкурсна документација PDF
07.09.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка услуге израде измене и допуне главног Пројекта за обнову главном оправком деонице пруге Распутница „Г“ - Раковица – Ресник од км 7+126 до км 14+554 (l=7.428m) на железничкој прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - државна граница

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 1/2016

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
06.09.2016 Конкурсна документација PDF
06.09.2016 Обавештење о покретању поступка PDF


Јавна набавка услуге одржавања друмских возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 05.10.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2016. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 8 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 7 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 6 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
30.11.2016 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
22.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
28.09.2016 Питања и одговори 4 PDF
26.09.2016 Питања и одговори 3 PDF
19.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
28.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
05.09.2016 Конкурсна документација PDF
05.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала за одржавање електричних инсталација и расвете

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. 21.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016.21.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
15.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15.09.2016 Измене и допуне 1 PDF
12.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
05.09.2016 Конкурсна документација PDF
05.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге преглед П12 и поправке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2016
Датум објаве: 05.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
05.09.2016 Конкурсна документација PDF
05.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге дезинсекције и дератизације на локацијама објеката друштва „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2016
Датум објаве: 02.09.2016.
Понуде се примају до: 13.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
15.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
02.09.2016 Конкурсна документација PDF
02.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка главне поправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2016
Датум објаве: 01.09.2016.
Понуде се примају до: 14.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
19.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
01.09.2016 Конкурсна документација PDF
01.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова и материјала за напојне уређаје за телекомуникационе системе по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2016
Датум објаве: 01.09.2016.
Понуде се примају до: 15.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
21.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
01.09.2016 Конкурсна документација PDF
01.09.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка батерија за ЕТП

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2016
Датум објаве: 31.08.2016.
Понуде се примају до: 13.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
28.10.2016 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
09.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
31.08.2016 Конкурсна документација PDF
31.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервног материјала и опреме за каблове

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2016
Датум објаве: 31.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Конкурсна документација PDF
31.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка зупчаника, прирубница, вратила и носача трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка делова за дизел моторе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 07.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме за ТК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2016
Датум објаве: 30.08.2016.
Понуде се примају до: 14.09.2016. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
30.08.2016 Конкурсна документација PDF
30.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка изолованих састава

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 28.09.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2016. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
27.12.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
21.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
16.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Конкурсна документација PDF
26.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
12.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
26.08.2016 Конкурсна документација PDF
26.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2016
Датум објаве: 26.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Конкурсна документација PDF
26.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ-лож уље

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 07.09.2016. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 07.09.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.11.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
16.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
31.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
25.08.2016. Конкурсна документација PDF
25.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка уље за ложење средње С (Мазут)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 07.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 07.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
31.08.2016 Питања и одговори 2 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
26.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 09.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 09.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
13.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
02.09.2016 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда PDF
02.09.2016 Измене и допуне 2 PDF
31.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 05.09.2016. 09.09.2016. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.09.2016. 09.09.2016. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.12.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
02.09.2016. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда PDF
02.09.2016. Измене и допуне 1 PDF
25.08.2016. Конкурсна документација PDF
25.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних сијалица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 16.09.2016. 23.09.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16.09.2016. 23.09.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
28.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
19.09.2016 Питања и одговори 3 PDF
16.09.2016 Питања и одговори 2 PDF
13.09.2106 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
13.09.2016 Питања и одговори 1 PDF
13.09.2016 Измене и допуне 2 PDF
26.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка материјала за одржавање путних прелаза са коловозном конструкцијом од типских бетонских плоча за шину s49

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2016
Датум објаве: 25.08.2016.
Понуде се примају до: 02.09.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.09.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
05.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
25.08.2016 Конкурсна документација PDF
25.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2016
Датум објаве: 23.08.2016.
Понуде се примају до: 27.09.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.09.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.12.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
23.08.2016. Конкурсна документација PDF
23.08.2016. Позив за подношење понуда (српски & english) PDF


Јавнa набавкa електричне енергије на напонском нивоу 110kV за напајање потрошача електричне вуче у отвореном поступку од стране више наручилаца

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 26.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 26.09.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
23.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2016 Одлука о додели уговора PDF
22.08.2016. Конкурсна документација PDF
22.08.2016. Позив за подношење понуда (српски & english) PDF


Јавна набавка услуге санације заштитног ужета далековода 25kV ЕВП Врбас

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2016
Датум објаве: 22.08.2016.
Понуде се примају до: 06.09.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 06.09.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
11.10.2016 Обавештење о потписаном уговору PDF
09.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
22.08.2016 Конкурсна документација PDF
22.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка угља у отвореном поступку

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 12.09.2016.године до 10:30 часова
Датум и време отварања понуда: 12.09.2016. год. у 11:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.11.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016 Одлука о додели уговора PDF
11.08.2016 Конкурсна документација PDF
11.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за радио - диспечерске уређаје

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2016
Датум објаве: 11.08.2016.
Понуде се примају до: 23.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 23.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2016 Обавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
18.10.2016 Обавештење о обустави поступка Партија 1 PDF
28.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
11.08.2016 Конкурсна документација PDF
11.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2016
Датум објаве: 10.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
30.08.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
23.08.2016 Одлука о обустави поступка PDF
10.08.2016 Конкурсна документација PDF
10.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 12.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 13 часова

Датум Документ Преузимање
07.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге израде реда вожње 2016/2017

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.30
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
26.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2016. Одлука о додели уговора "Србија карго" д.о.о PDF
05.09.2016. Одлука о додели уговора "Србија воз" д.о.о PDF
25.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
10.08.2016. Измене и допуне 1 PDF
09.08.2016. Конкурсна документација PDF
09.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуга ремонта осовинских преносника на тешким моторним дрезинама и ремонт диференцијала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 22.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 22.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за одржавање, прегледа и сервиса ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 10.00
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 11 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2016 Обавештење о обустави уговора, Партија 5 PDF
13.10.2016 Обавештење о обустави уговора, Партија 4 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
07.10.2016 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
25.08.2016 Одлука о обустави поступка Партија 4 и 5 PDF
25.08.2016 Одлука о додели уговора Партија 1, 2 и 3 PDF
15.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2016
Датум објаве: 09.08.2016.
Понуде се примају до: 19.08.2016. године до 11,30
Датум и време отварања понуда: 19.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
12.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
30.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2016 Конкурсна документација PDF
09.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге израде материјала и графикона за потребе оператика по узроку – 22458000 - мaтeриjaл штaмпaн пo нaруџбини

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2016
Датум објаве: 08.08.2016.
Понуде се примају до: 18.08.2016. године до 13,30
Датум и време отварања понуда: 18.08.2016. године у 14 часова

Датум Документ Преузимање
12.09.2016 Обавештење о потписаном уговору PDF
23.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
12.08.20416 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
12.08.20416 Питања и одговори 1 PDF
11.08.2016. Измене и допуне 1 PDF
08.08.2016. Конкурсна документација PDF
08.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности средстава и материјала за текуће оправке без откачивања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2016
Датум објаве: 08.08.2016.
Понуде се примају до: 18.08.2016. год. до 11,00 часова
Датум и време отварања понуда: 18.08.2016. год. у 12,00 часова

Датум Документ Преузимања
21.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
24.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
12.08.2016 Питања и одговори 2 PDF
12.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
08.08.2016 Конкурсна документација PDF
08.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услугe ремонта и поправки дизел мотора са набавком и уградњом резервних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2016
Датум објаве: 05.08.2016.
Понуде се примају до: 15.08.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 15.08.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
05.08.2016. Конкурсна документација PDF
05.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, за период 01.01.2016.-31.12.2016. године

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2016
Датум објаве: 03.08.2016.
Понуде се примају до: 25.08.2016. год. до 12,00 часова
Датум и време отварања понуда: 25.08.2016. год. у 13,00 часова

Датум Документ Преузимања
2.209.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
31.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
15.08.2016 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда PDF
15.08.2016 Питања и одговори 1 PDF
15.08.2016 Измене и допуне 1 PDF
03.08.2016 Конкурсна документација PDF
03.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуга одржавања IBM централног рачунарског система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 9/2016
Датум објаве: 02.08.2016.
Понуде се примају до: 01.09.2016. год. до 12,30 часова
Датум и време отварања понуда: 01.09.2016. год. у 13,00 часова

Датум Документ Преузимања
20.09.2016 Обавештење о обустави поступка PDF
12.09.2016 Одлука о обустави поступка PDF
02.08.2016 Конкурсна документација PDF
02.08.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге уградње два контролника изолације за стајалиште Вуков Споменик

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2016
Датум објаве: 02.08.2016.
Понуде се примају до: 12.08.2016. год. до 13,00 часова
Датум и време отварања понуда: 12.08.2016. год. у 14,00 часова

Датум Документ Преузимања
07.10.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
22.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
02.08.2016. Конкурсна документација PDF
02.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - компоненти хидрауличне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2016
Датум објаве: 02.08.2016.
Понуде се примају до: 12.08.2016. год. до 11,00 часова
Датум и време отварања понуда: 12.08.2016. год. у 12 часова

Датум Документ Преузимања
28.09.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.09.2016. Одлука о додели уговора PDF
02.08.2016. Конкурсна документација PDF
02.08.2016. Позив за подношење понуда PDF


Набавка комуникационе опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2016
Датум објаве: 28.07.2016.
Понуде се примају до: 08.08.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.08.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.09.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
28.07.2016. Конкурсна документација PDF
28.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације радних крила, плугова и корита са набавком и заменом хабајућих елемената са машине ССП - јавна набавка мале вредности

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2016
Датум објаве: 22.07.2016.
Понуде се примају до: 01.08.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.08.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
25.07.2016. Конкурсна документација PDF
25.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2016
Датум објаве: 22.07.2016.
Понуде се примају до: 01.08.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.08.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.08.2016 Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
28.07.2016 Питања и одговори 1 PDF
22.07.2016 Измене и допуне 1 PDF
22.07.2016 Конкурсна документација PDF
22.07.2016 Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2016
Датум објаве: 19.07.2016.
Понуде се примају до: 29.07.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.07.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2016. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2016. Питања и одговори 1 PDF
20.07.2016. Измена конкурсне документације PDF
19.07.2016. Конкурсна документација PDF
19.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга сервиса опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2016
Датум објаве: 18.07.2016.
Понуде се примају до: 28.07.2016. године до 12.00
Датум и време отварања понуда: 28.07.2016. године у 12 часова

Датум Документ Линк
23.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.08.0216. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2016. Питања и одговори 1 PDF
18.07.2016. Конкурсна документација PDF
18.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка ремонта кочионе опреме РК1 и компресора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2016
Датум објаве: 04.07.2016.
Понуде се примају до: 13.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.09.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
15.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
12.07.2016. Питања и одговори 1 PDF
04.07.2016. Конкурсна документација PDF
04.07.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге прегледа П12 и поправки

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2016
Датум објаве: 29.06.2016.
Понуде се примају до: 8.07.2016. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 8.07.2016. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
08.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
30.06.2016. Конкурсна документација PDF
30.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности техничких гасова по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2016
Датум објаве: 29.06.2016.
Понуде се примају до: 11.07.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
13.07.2016. Odluka o dodeli ugovora PDF
29.06.2016. Конкурсна документација PDF
29.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Јавна набавка добара - пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2016
Датум објаве: 28.06.2016.
Понуде се примају до: 08.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.07.2016. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
28.06.2016. Конкурсна документација PDF
28.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Јавна набавка мале вредности резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2016
Датум објаве: 23.06.2016.
Понуде се примају до: 04.07.2016. 06.07.2016. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2016. 06.07.2016. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
11.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
30.06.2016. Обавештење о продужетку рока PDF
30.06.2016. Измене и допуне 1 PDF
29.06.2016. Питања и одговори 1 PDF
23.06.2016. Конкурсна документација PDF
23.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]


Услуга главне поправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2016
Датум објаве: 21.06.2016.
Понуде се примају до: 01.07.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.07.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
04.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
21.06.2016. Конкурсна документација PDF
21.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Радови на реконструкцији и санацији трупа пруге на локацијама од км 49+300 до км 49+350 и од км 50+100 до км 51+370 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - Државна граница и то од Ресника до Ваљева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2016
Датум објаве: 20.06.2016.
Понуде се примају до: 30.06.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.07.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
01.07.2016. Одлука о обустави поступка PDF
20.06.2016. Конкурсна документација PDF
20.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме за израду дијаграма кочења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2016
Датум објаве: 17.06.2016.
Понуде се примају до: 28.06.2016. 06.07.2016. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.06.2016. 06.07.2016. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
07.07.2016. Одлука о додели уговора PDF
27.06.2016. Обавештење о продужетку рока PDF
27.06.2016. Измене и допуне 1 PDF
17.06.2016. Конкурсна документација PDF
17.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта Анекс бр. 2.2 (Јужне деонице) за реконструкцију три деонице на Коридору Х

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2016
Датум објаве: 16.06.2016.
Понуде се примају до: 27.06.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
16.06.2016. Конкурсна документација PDF
16.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]


Јавна набавка радова на изградњи пропуста у км 50+391,81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд - Врбница - државна граница и то од Ресника до Ваљева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2016
Датум објаве: 14.06.2016.
Понуде се примају до: 24.06.2016. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.06.2016. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.06.2016. Обавештењe о обустави поступка PDF
24.06.2016. Одлука о обустави поступка PDF
14.06.2016. Конкурсна документација PDF
14.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности услуге антивирусног система ESET - обнављање лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2016
Датум објаве: 13.06.2016.
Понуде се примају до: 23.06.2016. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2016. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2016. Конкурсна документација PDF
13.06.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


[table “” not found /]


Јавна набавка мале вредности услуге здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2016
Датум објаве: 28.04.2016. године
Понуде се примају до: 09.05.2016. године у 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 09.05.2016. године у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
06.06.2016. Обавештење о обустави поступка PDF
25.05.2016. Одлука о обустави поступка PDF
05.05.2016. Питања и одговори 2 PDF
04.05.2016. Питања и одговори 1 PDF
28.04.2016. Конкурсна документација PDF
28.04.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге заштите од пожара и обезбеђења имовине

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2016
Датум објаве: 28.04.2016. године
Понуде се примају до: 30.05.2016. године у 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 30.05.2016. године у 12:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.07.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.06.2016. Одлука о додели уговора PDF
16.05.2016. Питања и одговори 1 PDF
28.04.2016. Конкурсна документација PDF
28.04.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности стручна литература, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2015
Датум објаве: 13.04.2016. године
Понуде се примају до: 21.04.2016. године у 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 21.04.2016. године у 12:00 часова

Датум Документ Преузимање
21.06.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
21.06.2016. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
30.05.2016. Обавештење о обустави поступка, Партија 3 PDF
25.05.2016. Одлука о обустави поступка, Партија 3 PDF
25.05.2016. Одлука о додели уговора, Партије 1 и 2 PDF
15.04.2016. Измене и допуне 1 PDF
13.04.2016. Конкурсна документација PDF
13.04.2016. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности стручног оспособљавања запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2015
Датум објаве: 30.03.2016. године
Понуде се примају до: 07.04.2016. године у 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 07.04.2016. године у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
17.05.2016. Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
05.05.2016. ОБавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
27.04.2016. Одлука о обустави поступка Партија 2 PDF
27.04.2016. Одлука о додели уговора Партија 1 PDF
04.04.2016. Питања и одговори 1 PDF
30.03.2016. Конкурсна документација PDF
30.03.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Санација трупа пруге са израдом техничке документације по члану 143. Закона о планирању и изградњи, од км 112+010 до км 112+070 на прузи Ресник - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2016
Датум објаве: 21.03.2016.
Понуде се примају до: 31.03.2016. год. до 12,30 часова
Датум и време отварања понуда: 31.03.2016. год. у 13 часова

Датум Документ Преузимање
06.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
04.04.2016. Одлука о додели уговора PDF
29.03.2016. Питања и одговори 2 PDF
28.03.2016. Питања и одговори 1 PDF
22.03.2016. Измене и допуне 1 PDF
21.03.2016. Конкурсна документација PDF
21.03.2016. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]


Набавка Microsoft лиценци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2015
Датум објаве: 27 .01.2016.
Понуде се примају до: 05.02.2016. год. до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 05.02.2016. год. са почетком у 13:00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.02.2016. Одлука о додели уговора PDF
01.02.2016. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда PDF
01.02.2016. Питања и одговори 1 PDF
01.02.2016. Измене и допуне 1 PDF
27 .01.2016. Конкурсна документација PDF
27 .01.2016. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - фаза 1

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2015
Датум објаве: 29.12.2015.
Понуде се примају до: 08.01.2016. године до 11.30
Датум и време отварања понуда: 08.01.2016. године у 12 часова

Датум Документ Преузимање
19.02.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.01.2016. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2016. Питања и одговори 4 PDF
05.01.2016. Питања и одговори 3 PDF
05.01.2016. Питања и одговори 2 PDF
04.01.2016. Питања и одговори 1 PDF
04.01.2016. Измене и допуне 1 PDF
29.12.2015. Конкурсна документација PDF
29.12.2015. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


[table “” not found /]