Arhiva javnih nabavki – strana 5

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki - strana 5

Javna nabavka dobra - rezervni delovi i materijal za lokalne radio-mreže, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 38/2018
Datum objave: 21. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 07. 2018. godine do 12.00 časova 06. 07. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 07. 2018. godine u 13.00 časova 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
02. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 1 PDF
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
28. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
28. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
21. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Javna nabavka gumenih umetaka

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 21/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Računari i računarska oprema za poslovni informacioni sistem i ERP

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 17. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27.06.2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
08. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
08. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge računovodstvene revizije – revizija finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 7/2018
Datum objave: 09. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 22. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 05. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka serverske i komunikacione opreme za potrebe poslovnih komunikacionih sistema

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 22/2018
Datum objave: 29. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
27. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Usluge špedicije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 22/2018
Datum objave: 28. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 06. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
28. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka i implemenatacija profesionalnog softvera za prevođenje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 28/2018
Datum objave: 25. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 11. 06. 2018. godine do 10.300 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 06. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11.07.2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05.07.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
25. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
25. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Akumulatori za TMD i tešku pružnu mehanizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 71/2018
Datum objave: 05. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 09. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 09. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
05. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Kontejnerski prevoz tucanika

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 38/2018
Datum objave: 20. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2018 godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
24. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Nabavka materijala za mostovske ekipe

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 17. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka AT porcija

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 16/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Plastične vezice i fiberi

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 23/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 05. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Električna energija –Isporuka električne energije za napajanje sistema električne vuče na mreži „Infrastruktura Železnice Srbije“a.d.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 33/2018
Datum objave: 30. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 09. 2018 godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
30. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 11/2018/P
Datum objave: 24. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 29. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka prodaje PDF
24. 08. 2018. Dokumentacija PDF
24. 08. 2018. Javni poziv PDF
24. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF

Javna nabavke usluga mašinske obrade sa materijalom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 08. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02. 08. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
08. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Spojnica, delova spojnica i spojničkih elemenata

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 27/2018
Datum objave: 06. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta opreme „Lukas“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 25/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sertifikacija (atestiranje) 55 zavarivača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 26/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 06. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Podizanje nivoa osiguranja na putnim prelazima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 13/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
05. 07. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
27. 06. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
27. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga hitnog otklanjanja nepravilnosti sistema zaštite od požara i izrade tehničke dokumentacije za potrebe održavanja objekta Železnička stanica Vukov Spomenik

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 3/2018
Datum objave: 10. 05. 2018.

Datum Dokument Preuzimanje
08. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
28. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
16. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 05. 2018. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (bez objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda)
PDF


Usluga remonta agregata za stabilizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 14/2018
Datum objave: 11. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 21. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21. 05. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izvođenje radova na antikorozionoj zaštiti na Pančevačkom mostu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 12/2018
Datum objave: 09. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 06. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 06. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
04. 06. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
23. 05. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
22. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga geodetskog merenja u okviru projekta Pekonstrukcija, modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - Državna granica (dužine 40,44 km), deonica Stara Pazova - Novi Sad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 13/2018
Datum objave: 30. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 05. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 05. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 05. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
08. 05. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
30. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 04. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga zamene postojeće drenažne cevi u cilju rešavanja odvodnjavanja sa isporukom i ugradnjom gumenih panela za putne prelaze

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 72/2018
Datum objave: 29. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 09. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 09. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 09. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
29. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Rezervni delova za radio-dispečerske uređaje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 63/2018
Datum objave: 13. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 08. 2018.. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
13. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Materijal za potrebe održavanja trafostanica 10(20)/0,4kV i 25/0,23kV

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 54/2018
Datum objave: 10. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 02. 2020. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
10. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Nabavka i ugradnja liftova na železničkoj stanici Beograd Centar (u zoni VI perona)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 36/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018 godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
04. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Održavanje objekata visokogradnje - Sanacija objekta stanične zgrade u železničkoj stanici Leposavić

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 35/2018
Datum objave: 31. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018 godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
04. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
31. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Javna nabavka-radovi na rekonstrukciji infrastrukturnih kapaciteta na području stanice Beograd ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 20/2018
Datum objave: 12. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 08. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
28. 08. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
09. 07. 2018. Notice of the extension of the deadline for submission of tenders 1 PDF
06. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
06. 07. 2018. Izmene i dopune 6 PDF
06. 07. 2018. Pitanja i odgovori 7 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 6 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
04. 07. 2018. Izmene i dopune 5 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
04. 07. 2018. Izmene i dopune 4 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
28. 06. 2018.. Izmene i dopune 3 PDF
26. 06. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
28. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
20. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
15. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
12. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda-english PDF
12. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju iz rezervoara, evrodizela za drumska vozila (teretna i putnička) - kartice, benzina i TNG-a za drumska vozila (teretna i putnička) – kartice i benzina za mehanizaciju - kartice, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 14/2018
Datum objave: 30. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 11. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 i 2 PDF
24. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
14. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
07. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
30 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga hitnog otklanjanja nepravilnosti sistema zaštite od požara i izrade tehničke dokumentacije za potrebe održavanja objekta Železnička stanica Vukov Spomenik

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 3/2018
Datum objave: 10. 05. 2018.

Datum Dokument Preuzimanje
08. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
28. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
16. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 05. 2018. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (bez objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda)
PDF

Kavanje kosina i postavljanje zaštitne mreže sa ankerima, od km 248+320- 248+350, na pruzi (Beograd) Resnik - Požega - Vrbnica - državna granica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 17/2018
Datum objave: 09. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 05. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
25. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Usluga oblaganja kegle stuba S4 mosta u km 127+905, na pruzi (Beograd) Resnik - Požega - Vrbnica - državna granica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 15/2018
Datum objave: 08. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 05. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.07.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
01. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Radovi na tunelu „T-51“ sa izradom tehničke dokumentacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 18/2018
Datum objave: 15. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 05. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 05. 2018. godine u 09.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
01. 06. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
25. 05. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
18. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
15. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 1/2018/P
Datum objave: 15. 05. 2018.
Podnošenje prijava do: 23. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 23. 05. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 23. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
15. 05. 2018. Javni poziv PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 3/2018/P
Datum objave: 05. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 13. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 13. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 13. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 06. 2018. Obaveštenje o javnoj licitaciji PDF
07. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
05. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
05. 06. 2018. Javni poziv PDF
05. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 2/2018/P
Datum objave: 24. 05. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 05. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 31. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 05. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
24. 05. 2018. Javni poziv PDF


Javne nabavke radova, održavanje objekata visokogradnje po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 01. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponud 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
12. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sekcioni izolator za brzine do 200 km/h kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV,50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 42/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Signalne sijalice

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 29/2018
Datum objave: 19. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 08. 2018. godine 23. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 08. 2018. godine 23. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
11. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
15. 08. 2018. Izmene i dopune PDF
20. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

PREGLED P12 NA TMD

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 47/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Radovi na sanaciji pruge Petlovača -Lešnica, od km 22+460 do km 34+382 sa nabavkom i transportom materijala u cilju poboljšanja tehničkog kvaliteta koloseka

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 67/2017
Datum objave: 12. 01. 2018.
Ponude se primaju do: 12.02.2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12.02.2018. godine u 09.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
23. 03. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
13. 03. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 02. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
30. 01. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
25. 01. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
25. 01. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
12.01.2018. Konkursna dokumentacija PDF
12.01.2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara: delovi za Plasser mašine

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 132/2017
Datum objave: 18. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 28.12.2017. godine do 13.00 časova,11.01.2018. godine u 10:00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.12.2017. godine u 13.30 časova11.01.2018 godine u 10:30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01.02.2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 01. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21.12.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
18.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
18.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara: bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 146/2017
Datum objave: 18. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 28.12.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.12.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 03. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
20. 02. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
19.01.2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
18.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
18.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF