Arhiva javnih nabavki

Javne nabavke

Arhiva javnih nabavki - strana 1

 

Javna nabavka usluge - Inovacija tehničke dokumentacije za most u Prokuplju

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 2/2019
Datum objave: 11. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 04. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 04. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
11. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 04. 2019. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Remont podbijačkih agregata

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 18/2019
Datum objave: 04. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 05. 2019. godine do 13:00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 05. 2019. godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
10. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
04. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 113/2018
Datum objave: 29. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
29. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZAMENE KONZOLA U TUNELU KNEŽEVAC (LEVA TUNELSKA CEV)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 97/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni materijal i oprema za kablove

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 42/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
19. 12. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
09. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osigurači

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 40/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
05. 02. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Obilazni napojni vodovi i provodnici za održavanje voznog voda kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 9/2019
Datum objave: 25. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 14. 05. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 05. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06.08.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 05. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnih slučajeva

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2019
Datum objave: 21. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 06. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 06. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02.08.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
25.06.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osiguranje od odgovornosti ka trećim licima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 25/2019
Datum objave: 21. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 06. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 06. 2019. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
25.06.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 06. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
21. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga iznajmljivanja mehanizacije, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 22/2019
Datum objave: 10. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. godine u 09.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14.06.2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
04. 06. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
04. 06. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
10. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka kamena eruptivnog porekla za rekonstrukciju tunela

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 26/2019
Datum objave: 21. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 06. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 06. 2019. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga iznajmljivanja vagona

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 20/2019
Datum objave: 19. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 05. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 05. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 05. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 04. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
19. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara – Kolosečni umetci

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 6/2019
Datum objave: 12. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 19. 04. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 04. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
30.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
12. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
12. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka radova na sanaciji drumsko-železničkog pančevačkog mosta, po nalogu ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 8/2018
Datum objave: 16. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 10. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 17. 10. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2019. Odluka o izmeni ugovora PDF
12. 07. 2019. Odluka o izmeni ugovora PDF
22. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
16. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 10. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Usluga održavanja voznih sredstava

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 14/2019
Datum objave: 28. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 06. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 06. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
28. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
28. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje drumskih vozila, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 85/2018
Datum objave: 18. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
12. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
07. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora, partija 1 i 2 PDF
13. 11. 2018. Obaveštenje o podnetnom zahtevu za zaštitu prava PDF
02. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
24. 09. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 09. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
21. 09. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
21. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i službenih odela i njegovih delova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 76/2018
Datum objave: 01. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 04. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 03. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
03. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 03. 2019. Pitanja i odgovori 7 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 6 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
21. 02. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
11. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
01. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
01. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Osiguranje nekretnina, postrojenja i opreme

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 28/2019
Datum objave: 31. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 01. 07. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 07. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02.08.2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
03. 07. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
13. 06. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara - evrodizela za mehanizaciju iz rezervoara, benzina za mehanizaciju - kartice, evrodizela za drumska vozila (putnička i teretna) – kartice i benzina i TNG-a za drumska vozila (putnička i teretna) – kartice, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 15/2019
Datum objave: 05. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 05. 2019. 09. 05. 2019. godine do 11:00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 05. 2019. 09. 05. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
21.06.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF

21. 06. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
17. 05. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 05. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
06. 05. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
11. 04. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 04. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
05. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
05. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka opreme za elektronsku obradu tehničke dokumentacije kontaktne mreže monofaznog sistetma 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 10/2019
Datum objave: 23. 05. 2019.
Ponude se primaju do: 31. 05. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 05. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.06.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 05. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 05. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Bukovi impregnisani pragovi, u ukupnoj količini 14.500 komada

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 6/2019
Datum objave: 04. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 04. 2019. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 04. 2019. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
06. 06. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
04. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Modernizacija i rekonstrukcija železničke pruge Beograd Centar-Stara Pazova-Novi Sad, geodetski radovi

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 9/2019
Datum objave: 25. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 24. 04. 2019. godine do 12:00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 04. 2019. godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
05. 06. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF

13. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
30. 04. 2019. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
16. 04. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
25. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka delova za mašine RM76 UHR (lanac za iskop, noževi, obložnog habajućeg materijala)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 17/2019
Datum objave: 11. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 05. 2019. 14. 05. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 05. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 05. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
06. 05. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
03. 05. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
11. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka komunikacione opreme za mrežne čvorove po Srbiji

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 16/2019
Datum objave: 04. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 05. 2019. godine do 11:00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 05. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
10. 05. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 04. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka klima uređaja sa uslugom ugradnje, prema tehničkim uslovima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 168/2018
Datum objave: 25. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 05. 2019. 13. 05. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 05. 2019. 13. 05. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
07. 05. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
07. 05. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 05. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
06. 05. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
25. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
25. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 10/2019
Datum objave: 12. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 04. 2019. godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 04. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
25. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
12. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
12. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka valter vagoneta za transport šinskih polja i dugih šina 12+12

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 3/2019
Datum objave: 11. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji pruge Niš-Zaječar

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 2/2019
Datum objave: 14. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 03. 2019. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 03. 2019. godine u 14.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
22. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
22. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
14. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF
14. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Radovi na sanaciji pruge Subotica-Senta

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 1/2019
Datum objave: 08. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 03. 2019. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 03. 2019. godine u 14.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 03. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
22. 02. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
22. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
08. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF
08. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Transport tucanika i materijala za potrebe remonta

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 14/2019
Datum objave: 19. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 18.04.2019. godine do 11:30 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
29. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 04. 2019. Izmene i dopune 4 PDF
05. 04. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
29. 03. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
28.03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
19. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada stručne dokumentacije za radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ,,beneficirani radni staž“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 23/2019
Datum objave: 18. 06. 2019.
Ponude se primaju do: 26. 06. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 06. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 06. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 06. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 06. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga reparacije guseničkih sklopova na mašinama TL70

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 7/2019
Datum objave: 05. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 04. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 04. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
17. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
05. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka hidrauličnih elemenata za mašine podbijačice i TL 70

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 8/2019
Datum objave: 17. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 04. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 04. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 05. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 04. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
17. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Redovna kontrola i nadzor PP zaštite

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 88/2018
Datum objave: 22. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. godine do 10:00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 04. 2019. 25. 04. 2019. godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
23. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
30.04.2019, Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 04. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
19. 04. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
22. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
22. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra - mašine, rezervni delovi i materijal za košenje rastinja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 169/2018
Datum objave: 28. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 05. 02. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 02. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 05. 2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
14. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
31. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
28. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga dezinfekcije, dezisekcije i deratizacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 173/2018
Datum objave: 29. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 02. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 02. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
28 02. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
20 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluge – Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - Tehnička kontrola Idejnih projekata za rekonstrukciju, podizanje nivoa osiguranja, odnosno obnovu signalno-sigurnosnih uređaja na putnim prelazima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2019
Datum objave: 11. 04. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 05. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 05. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
24. 04. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
24. 04. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 04. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 04. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sertifikacija (atestiranje) zavarivača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 3/2019
Datum objave: 20. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 29. 03. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 03. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
10. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
20. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka računara i računarske opreme za poslovni informacioni sistem, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 13/2019
Datum objave: 18. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 04. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
25. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka i implementacija poslovnog informacionog sistema ERP - II faza

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 11/2019
Datum objave: 15. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 04. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 04. 2019. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Hidraulična oprema tipa LUKAS za opremanje pomoćnog voza

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 5/2019
Datum objave: 15. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 04. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
05.04.2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
01.04.2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
27. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
27. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
15. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka skretničke građe u ukupnoj količini 221,40m3

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 12/2019
Datum objave: 13. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 12. 04. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
17. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 03. 2019. Izmena i dopuna br.1 PDF
13. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka dobara – mostovska građa

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 8/2019
Datum objave: 04. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 04. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
11. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka podbijača za mašine za regulisanje koloseka

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 4/2019
Datum objave: 22. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 01. 04. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 04. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19 .04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
03 .04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
22. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka tehničkih gasova i ambalaže

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 5/2019
Datum objave: 21. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 29. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 03. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka radova - iskop rova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 77/2018
Datum objave: 31. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
18. 04. 2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
17. 04. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
24. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
24. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
24. 01. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Program zdravstvene zaštite

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 2/2019
Datum objave: 15. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 03. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje drumskih vozila, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 85/2018
Datum objave: 18. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
12. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
07. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora, partija 1 i 2 PDF
13. 11. 2018. Obaveštenje o podnetnom zahtevu za zaštitu prava PDF
02. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
24. 09. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 09. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
21. 09. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
21. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka uglja za ostale svrhe

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 69/2018
Datum objave: 31. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 01. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
10. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Auto gume

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 178/2018
Datum objave: 29. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 02. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 02. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sanacija fasade i adaptacija oluka poslovne zgrade u Nemanjinoj 6

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 80/2018
Datum objave: 18. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 03. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 03. 2019. godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
27.03.2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
27. 03. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
14. 03. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
11. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Nabavka 2 DIZEL ELEKTRIČNE MANEVARSKE LOKOMOTIVE

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 73/2018
Datum objave: 12. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 01. 2019. 31. 01. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
26. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
01. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
11. 01. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
04. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
12. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF