Javne nabavke

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki

Usluga održavanja i baždarenja rezervoara

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 66/2017
Datum objave: 27.07.2017.
Ponude se primaju do: 04.08.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04.08.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
27.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Komunikaciona oprema i mrežni sistemi za potrebe Intranet mreže

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 39/2017
Datum objave: 26.07.2017.
Ponude se primaju do: 28.08.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.08.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
26.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Pregled i ispitivanje liftova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 58/2017
Datum objave: 26.07.2017.
Ponude se primaju do: 04.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
26.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka serverskih sistema za potrebe aplikacije za arhiviranje podataka

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 38/2017
Datum objave: 26.07.2017.
Ponude se primaju do: 28.08.2017. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
26.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Baterije za PP i APB, dizel agregate i akumalatore za TMD, po partijama

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 41/2017
Datum objave: 26.07.2017.
Ponude se primaju do: 25.08.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25.08.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
26.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta sklopova i delova podbijačkog agregata( Nosači podbijača, cilindri za stezanje, stubovi, ramovi, vratila itd.) sa izradom osovinica, čaura, poklopaca, kućišta i zamenom zaptivnog materijala

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 69/2017
Datum objave: 25.07.2017.
Ponude se primaju do: 02.08.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02.08.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
25.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Kolosečni pribor, po partijama

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 18/2017
Datum objave: 25.07.2017.
Ponude se primaju do: 24.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
25.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Računari i prateća periferna računarska oprema, u otvorenom postupku, po partijama

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 34/2017
Datum objave: 24.07.2017.
Ponude se primaju do: 23.08.2017. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
24.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Serverski sistemi za potrebe mrežnih servisa u Intranet mreži IŽS

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 37/2017
Datum objave: 24.07.2017.
Ponude se primaju do: 23.08.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23.08.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
27.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
24.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
24.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Auto gume

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/2017
Datum objave: 24.06.2017.
Ponude se primaju do: 01.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
24.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sanacija građevinskog dela elektroenergetskih objekata i vodovodnih i kanalizacionih instalacija

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 37/2017
Datum objave: 20.07.2017.
Ponude se primaju do: 28.07.2017. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.07.2017. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
20.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Kontrolni umetci

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 59/2017
Datum objave: 20.06.2017.
Ponude se primaju do: 28.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
20.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi i materijal za lokalne radio-mreže, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 61/2017
Datum objave: 19.06.2017.
Ponude se primaju do: 27.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


[table “” not found /]


Metalni skretnički delovi

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 22/2017
Datum objave: 19.07.2017.
Ponude se primaju do: 18.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18.08.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


VMWARE softver za virtuelizaciju serverskih sistema

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 63/2017
Datum objave: 19.06.2017.
Ponude se primaju do: 27.07.2017. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 65/2017
Datum objave: 19.06.2017.
Ponude se primaju do: 27.07.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za radio-dispečerske uređaje, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 50/2017
Datum objave: 18.06.2017.
Ponude se primaju do: 26.07.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.07.2017. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
18.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Postavne sprave za putne prelaze

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 25/2017
Datum objave: 14.07.2017.
Ponude se primaju do: 14.08.2017. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14.08.2017. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi i materijal za pružne telefonske uređaje, po partijama

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 31/2017
Datum objave: 14.07.2017.
Ponude se primaju do: 15.08.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15.08.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Elektronski senzori

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 35/2017
Datum objave: 14.07.2017.
Ponude se primaju do: 14.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
14.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka mernih transformatora 110 kV

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2017
Datum objave: 14.07.2017.
Ponude se primaju do: 14.08.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14.08.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
21.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
14.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka obrazaca i nalepnice i nabavka nalepnica za obeležavanje otpada i opasnog otpada

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 57/2017
Datum objave: 12.06.2017.
Ponude se primaju do: 20.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
12.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
12.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka tehničkih gasova sa ambalažom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 32/2017
Datum objave: 29.06.2017.
Ponude se primaju do: 07.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
29.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
29.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


PROCUREMENT OF MACHINERY FOR MAINTENANCE OF CIVIL-ENGINEERING INFRASTRUCTURE TRACK RECORDING VEHICLE

Postupak javne nabavke EBRD
Datum objave: 14.07.2017.
Ponude se primaju do: 15.09.2017. godine do 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
14.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga defektaže tunelskih eskalatora u stajalištu Vukov Spomenik

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 46/2017
Datum objave: 10.07.2017.
Ponude se primaju do: 24.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.07.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
11.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
11.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tekuće održavanje i opravka grejnih instalacija u poslovnoj zgradi Nemanjina 6, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 52/2017
Datum objave: 10.07.2017.
Ponude se primaju do: 18.07.2017. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.07.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
13.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
10.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
10.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


AT porcije

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 28/2017
Datum objave: 10.07.2017.
Ponude se primaju do: 09.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
10.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
10.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi i materijal za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme, po partijama

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 29/2017
Datum objave: 07.07.2017.
Ponude se primaju do: 07.08.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07.08.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
07.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema za spuštalicu, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 30/2017
Datum objave: 07.07.2017.
Ponude se primaju do: 19.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.07.2017. Izmene i dopune 2 PDF
12.07.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
12.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
12.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
07.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
07.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje, u otvorenom postupku, po partijama

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2017
Datum objave: 07.07.2017.
Ponude se primaju do: 07.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07.08.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
20.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
07.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
07.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga održavanja i baždarenja pumpnih stanica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 51/2017
Datum objave: 06.07.2017.
Ponude se primaju do: 14.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24.07.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
06.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
06.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga svlačenja, navlačenja i obrade točkova, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 43/2017
Datum objave: 05.07.2017.
Ponude se primaju do: 17.07.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
05.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Pregled i provera opreme za rad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 54/2017
Datum objave: 05.07.2017.
Ponude se primaju do: 13.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
05.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Microsoft softverski paketi

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 55/2017
Datum objave: 05.07.2017.
Ponude se primaju do: 13.07.2017. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13.07.2017. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
06.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
05.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
05.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga asfaltiranja puta i putnih prelaza pri izvođenju radova na putnim prelazima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 56/2017
Datum objave: 05.07.2017.
Ponude se primaju do: 18.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
05.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka jednopolnih rastavljača 25kV,630 A

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 42/2017
Datum objave: 05.07.2017.
Ponude se primaju do: 13.07.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13.07.2017. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
05.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala za održavanje el. instalacija i rasvete, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 33/2017
Datum objave: 29.06.2017.
Ponude se primaju do: 07.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
29.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
29.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sertifikacija (atestiranje) zavarivača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 53/2017
Datum objave: 04.07.2017.
Ponude se primaju do: 12.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
04.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
04.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada elaborata o geotehničim istraživanjima za deonicu Sićevo-Dimitrovgrad

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 33/2017
Datum objave: 04.07.2017.
Ponude se primaju do: 03.08.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03.08.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
21.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
04.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
04.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Skretnice - komplet

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 32/2017
Datum objave: 04.07.2017.
Ponude se primaju do: 03.08.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03.08.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
04.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka delova za dvopute bagere

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 41/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 12.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17.07.2017. Odluka o obustavi postupka PDF
03.07.2017. Konkursna dokumentacija PDF
03.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Betonski tegovi od 25 kg i 30 kg uređaja automatskog zatezanja voznog voda KM

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 40/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 11.07.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11.07.2017. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
30.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za ŽAT-C centrale, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 48/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 10.07.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.07.2017. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
30.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Bukovi impregnisani pragovi 26x16x260 cm

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 27/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 31.07.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
07.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
30.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
30.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Skretnička hrastova impregnisana građa

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 11/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 31.07.2017. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
07.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
30.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
30.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Mostovska hrastova impregnisana građa

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 26/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 31.07.2017. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
07.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
30.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
30.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Provodnici za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV,50Hz, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 34/2017
Datum objave: 30.06.2017.
Ponude se primaju do: 10.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
30.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka alata, opreme i potrošnog materijala za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 45/2017
Datum objave: 28.06.2017.
Ponude se primaju do: 07.07.2017. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07.07.2017. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25.07.2017. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
14.07.2017. Odluka o obustavi postupka PDF
03.07.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
04.07.2017. Pitanja i odgovori 3 PDF
03.07.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
03.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
03.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
28.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
28.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga obezbeđenja imovine, u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 30/2017
Datum objave: 28.06.2017.
Ponude se primaju do: 28.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.07.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
28.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, u skladu sa MSR16 -"Nekretnine, postrojenja i oprema" na dan 01.01.2017.godine

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 38/2017
Datum objave: 28.06.2017.
Ponude se primaju do: 10.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
28.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
28.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju, evrodizela, benzina i TNG-a za drumska vozila i benzina za mehanizaciju

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 17/2017
Datum objave: 26.06.2017.
Ponude se primaju do: 26.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
26.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka izolovanih sastava u otvorenom postupku

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 21/2017
Datum objave: 23.06.2017.
Ponude se primaju do: 24.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24.07.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
23.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
23.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga računovodstvene revizije – revizija finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 39/2017
Datum objave: 23.06.2017.
Ponude se primaju do: 03.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09.11.2016 Odluka o dodeli ugovora PDF
23.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
23.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka usluga modernizacije, servisiranja i baždarenja kolskih vaga

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2017
Datum objave: 23.06.2017.
Ponude se primaju do: 24.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
23.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
23.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka osovinskih ležajeva

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 35/2017
Datum objave: 23.06.2017.
Ponude se primaju do: 04.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11.07.2016 Odluka o dodeli ugovora PDF
03.07.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
23.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
23.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta hidrauličnih komponenti

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 31/2017
Datum objave: 22.06.2017.
Ponude se primaju do: 04.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
22.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka komponenti hidroulične instalacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 25/2017
Datum objave: 22.06.2017.
Ponude se primaju do: 04.07.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04.07.2017. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
25.04.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
22.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
22.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka male vrednosti dobara – polubranika i branika

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 22/2017
Datum objave: 20.06.2017.
Ponude se primaju do: 28.06.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.06.2017. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
22.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
16.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
16.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta agregata za stabilizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 26/2017
Datum objave: 16.06.2017.
Ponude se primaju do: 26.06.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.06.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
16.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
16.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka delova putnih prelaza sa gumenim panelima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 15/2017
Datum objave: 16.06.2017.
Ponude se primaju do: 17.07.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17.07.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
16.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ležajeva

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 28/2017
Datum objave: 16.06.2017.
Ponude se primaju do: 30.06.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30.06.2017. godine u 09.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
16.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka inventara za smeštajne objekte u MTK Šargan

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 44/2017
Datum objave: 15.06.2017.
Ponude se primaju do: 23.06.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23.06.2017. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
26.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
14.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga sanacije radnih krila, plugova, korita sa nabavkom i zamenom habajućih elemenata za mašine SSP

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 21/2017
Datum objave: 15.06.2017.
Ponude se primaju do: 23.06.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23.06.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
14.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka gumenih umetaka

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 14/2017
Datum objave: 14.06.2017.
Ponude se primaju do: 14.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14.07.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga izrade tehničke dokumentacije za sanaciju putnog prelaza u stanici Ripanj u km 21+858 pruge Beograd, Mladenovac, Lapovo, Niš, Preševo i realizacija svih aktivnosti u skladu sa izrađenom dokumentacijom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 23/2017
Datum objave: 14.06.2017.
Ponude se primaju do: 22.06.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22.06.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.07.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
19.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
14.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
14.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka plastičnih vezica i fibera

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 12/2017
Datum objave: 13.06.2017.
Ponude se primaju do: 13.07.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13.07.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.07.2017. Izmene i dopune 1 PDF
05.07.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
22.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
13.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema za telekomandu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 29/2017
Datum objave: 13.06.2017.
Ponude se primaju do: 21.06.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21.06.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
13.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka akumulatora

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 27/2017
Datum objave: 13.06.2017.
Ponude se primaju do: 21.06.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21.06.2017. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
13.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remont motornog dela pružne dizalice EDK-1000 br. 999-100

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 16/2017
Datum objave: 13.06.2017.
Ponude se primaju do: 21.06.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21.06.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21.09.2016 Obaveštenje o obustavi postupka, Partija 4 PDF
03.07.2017. Odluka o obustavi postupka Partija 4 PDF
03.07.2017. Odluka o dodeli ugovora Partija 1, Partija 2, Partija 3 PDF
13.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka podbijača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 24/2017
Datum objave: 13.06.2017.
Ponude se primaju do: 23.06.2017.30.06.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30.06.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
21.06.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
16.06.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
16.06.2017. Izmene i dopune 1 PDF
16.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
13.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Delovi PP sa betonskim pločama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 17/2017
Datum objave: 13.06.2017.
Ponude se primaju do: 21.06.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21.06.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.07.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
13.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
13.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka mernih transformatora 25 kV

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 13/2017
Datum objave: 12.06.2017.
Ponude se primaju do: 20.06.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20.06.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.06.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
16.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
12.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
12.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga mašinske obrade sa materijalom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 20/2017
Datum objave: 12.06.2017.
Ponude se primaju do: 22.06.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22.06.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
12.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
12.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Pružne balize

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 16/2017
Datum objave: 09.06.2017.
Ponude se primaju do: 10.07.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.07.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
04.07.2017. Pitanja i odgovori 4 PDF
03.07.2017. Pitanja i odgovori 3 PDF
29.06.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
16.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
09.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
09.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Materijal za mostovske ekipe

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 18/2017
Datum objave: 08.06.2017.
Ponude se primaju do: 20.06.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20.06.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
08.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
08.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za potrebe održavanja servera, računara, računarske i mrežne opreme

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 13/2017
Datum objave: 06.06.2017.
Ponude se primaju do: 07.07.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07.07.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
30.06.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
04.07.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
30.06.2017. Izmene i dopune 2 PDF
30.06.2017. Izmene i dopune 1 PDF
29.06.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
06.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
06.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Teleprinterske trake

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 19/2017
Datum objave: 06.06.2017.
Ponude se primaju do: 14.06.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14.06.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
06.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
06.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka obložnog materijala za RM

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 9/2017
Datum objave: 06.06.2017.
Ponude se primaju do: 16.06.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16.06.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.07.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
06.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
06.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka distributora

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 15/2017
Datum objave: 05.06.2017.
Ponude se primaju do: 13.06.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13.06.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24.07.2017. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05.06.2017. Konkursna dokumentacija PDF
05.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Noževi sa osovinama za agregate za košenje biljne vegetacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 14/2017
Datum objave: 31.05.2017.
Ponude se primaju do: 12.06.2017. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12.06.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.07.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
15.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
31.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
31.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Fekalne pumpe sa zaštitnim releima u podzemnom stajalištu Vukov Spomenik

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 11/2017
Datum objave: 26.05.2017.
Ponude se primaju do: 06.06.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06.06.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17.07.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
26.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
26.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga održavanja i baždarenja magacinskih vaga

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 12/2017
Datum objave: 24.05.2017.
Ponude se primaju do: 08.06.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08.06.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22.06.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
24.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
24.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta opreme "Lukas"

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 10/2017
Datum objave: 22.05.2017.
Ponude se primaju do: 30.05.2017. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30.05.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
22.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
22.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga popravke teške pružne mehanizacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 7/2017
Datum objave: 19.05.2017.
Ponude se primaju do: 29.05.2017. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29.05.2017. godine u 09.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02.06.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
19.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga postavljanja radarskih oznaka za obeležavanje plovnog puta ispod mostova sa izradom tehničke dokumentacije za mostove: km 5+721, pruge Beograd Centar - Pančevo, km 5+213, pruge Ostružnica - Surčin, km 41+065, pruga Subotica - Bogojevo i km 2+042 pruge Beograd - Novi Beograd

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 8/2017
Datum objave: 16.05.2017.
Ponude se primaju do: 15.06.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15.06.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
16.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka male vrednosti tabulir papira i teleprinterskih traka, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 8/2017
Datum objave: 12.05.2017.
Ponude se primaju do: 22.05.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22.05.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
30.05.2017 Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2 PDF
30.05.2017 Odluka o obustavi postupka, partija 2 PDF
30.05.2017 Odluka o dodeli ugovora, partija 1 PDF
12.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
12.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga održavanja drumskih vozila u otvorenom postupku

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 7/2017
Datum objave: 12.05.2017.
Ponude se primaju do: 12.06.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12.06.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03.07.2017. Odluka o dodeli ugovora Partije 1-8 PDF
02.06.2017. Izmene i dopune 2 PDF
26.05.2017 Izmene i dopune 1 PDF
12.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
12.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka spojnica, delova spojnica i spojničkih elemenata

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 6/2017
Datum objave: 10.05.2017.
Ponude se primaju do: 18.05.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18.05.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26.05.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
07.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18.05.2017. Konkursna dokumentacija PDF
18.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga čišćenja prostorija i ostalo

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 5/2017
Datum objave: 29.04.2017.
Ponude se primaju do: 29.05.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29.05.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03.07.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
29.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
29.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga ispitavanja uslova radne okoline, u otvorenom postupku

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 4/2017
Datum objave: 26.04.2017.
Ponude se primaju do: 26.05.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.05.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08.05.2017 Pitanja i odgovori 1 PDF
26.04.2017 Konkursna dokumentacija PDF
26.04.2017 Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga osiguranja od nezgode (kolektivno osiguranje zaposlenih, u otvorenom postupku)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 3/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 19.05.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19.05.2017. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04.07.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
03.05.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
25.04.2017. Izmene i dopune 1 PDF
25.04.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga obezbeđenja imovine, u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 2/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 19.05.2017.12.06.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19.05.2017.12.06.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16.06.2017. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
07.06.2017. Odluka o obustavi postupka PDF
02.06.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
01.06.2017. Izmene i dopune 1 PDF
01.06.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3 PDF
30.05.2017. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
25.05.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
15.05.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
15.05.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka zaštitne opreme od kože, zaštitne odeće, službene odeće i zaštitne opreme, u otvorenom postupku, po partijama – rezervisana javna nabavka

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 1/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 18.05.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18.05.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.06.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka mašina, rezervnih delova i materijala za košenje, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 5/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 26.04.2017. 03.05.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.04.2017. 03.05.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08.06.2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 2 PDF
29.05.2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1 PDF
17.05.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
28.04.2017 Pitanja i odgovori 5 PDF
28.04.2017 Pitanja i odgovori 4 PDF
26.04.2017 Pitanja i odgovori 3 PDF
24.04.2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
24.04.2017 Izmene i dopune 2 PDF
24.04.2017 Pitanja i odgovori 2 PDF
20.04.2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
20.04.2017 Izmene i dopune 1 PDF
20.04.2017 Pitanja i odgovori 1 PDF
19.04.2017 Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017 Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga zdravstvene zaštite

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 4/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 26.04.2017. 28.04.2017. godine do 11.30 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.04.2017. 28.04.2017. godine u 12.00 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12.05.2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12.05.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
25.04.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
25.04.2017. Izmene i dopune 1 PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka herbicida

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 3/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 26.04.2017. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.04.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.05.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27.04.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
20.04.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga zaštite od požara

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 2/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 26.04.2017.03.05.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.04.2017.03.05.2017. godine do 12.00 časova.

Datum Dokument Preuzimanje
21.04.2017. Izmene i dopune 3 PDF
21.04.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
21.04.2017. Izmene i dopune 2 PDF
21.04.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
21.04.2017. Izmene i dopune 1 PDF
21.04.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga tehničkog pregleda izvedenih radova projekta rekonstrukcije pruge Beograd-Vrbnica(Bar)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 1/2017
Datum objave: 19.04.2017.
Ponude se primaju do: 26.04.2017. 28.04.2017. godine do 12.0013.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.04.2017. 28.04.2017. godine u 12.30 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12.05.2017 Odluka o dodeli ugovora PDF
21.04.2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
21.04.2017. Izmene i dopune 1 PDF
21.04.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
19.04.2017. Konkursna dokumentacija PDF
19.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga izrade idejnog rešenja i prilagođavanje idejnog projekta modernizacije žel. pruge Niš-Dimitrovgrad sa Studijom opravdanosti i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu u otvorenom postupku

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2016
Datum objave: 08.02.2017.
Ponude se primaju do: 10.03.2017. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.03.2017. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24.03.2017. Odluka o dodeli ugovora PDF
06.03.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
28.02.2017. Izmene i dopune 1 PDF
27.02.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
08.02.2017 Konkursna dokumentacija PDF
08.02.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF