Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Сервисирање, одржавање и атестирање кранске дизалице у Алексинцу

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2017
Датум објаве: 19. 02. 2018.
Понуде се примају до: 19.02.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.02.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Алати, радни прибор, помоћни уређаји

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 181/2017
Датум објаве: 09. 02. 2018.
Понуде се примају до: 21.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.02.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21. 02. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 02. 2018. Питања и одговори 4 PDF
21. 02. 2018. Питања и одговори 3 PDF
21. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20. 02. 2018. Питања и одговори 1 PDF
09. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга регистрације друмскух возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 198/2017
Датум објаве: 09. 02. 2018.
Понуде се примају до: 20.02.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.02.2018. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 02. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резерве напајања и батерије за потребе комуникационих чворова интернет мреже ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 193/2017
Датум објаве: 02. 02. 2018.
Понуде се примају до: 13. 02. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
12. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
12. 02. 2018. Појашњење конкурсне документације PDF
12. 02. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02.02.2018. Конкурсна документација PDF
02.02.2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту реконструкције деонице Распутница „Г“ - Раковица - Ресник

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 187/2017
Датум објаве: 02. 02. 2018.
Понуде се примају до: 12. 02. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 02. 2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
02. 02 .2018. Конкурсна документација PDF
02. 02 .2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних инструмената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 170/2017
Датум објаве: 19. 01. 2018.
Понуде се примају до: 29. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 2 PDF
23. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
19. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за потребе одржавања опреме неопходне за праћење хода возова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 200/2017
Датум објаве: 18. 01. 2018.
Понуде се примају до: 26. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 01. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18.01.2018. Конкурсна документација PDF
18.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уља и мазива

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 197/2017
Датум објаве: 18. 01. 2018.
Понуде се примају до: 26. 01. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 01. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22. 01. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
22. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
22. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18.01.2018. Конкурсна документација PDF
18.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Уређај за испитивање кочнице и снимање кочионог дијаграма

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 150/2017
Датум објаве: 17. 01. 2018.
Понуде се примају до: 30. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 01. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме за праћење функционисања телекоманде саобраћаја и путних прелаза

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 192/2017
Датум објаве: 16. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23. 01. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка кабловског прибора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 172/2017
Датум објаве: 16. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за потребе одржавања електричних водова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 148/2017
Датум објаве: 16. 01. 2018.
Понуде се примају до: 25. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 01. 2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2017
Датум објаве: 15. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 01. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
31. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
15. 01. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 01. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на на санацији пруге Предејане - Џеп, од км 316+000 до км 319+467 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 69/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 15.00 часова,

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30.01.2018. Измене и допуне 2 PDF
25.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Лозница - Горња Ковиљача, од км 50+700 до км 62+018 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 68/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамa

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa мале вредности добара – Сигналне ознаке и скретнички сигнали, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 183/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 19.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.01.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка компресора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23.01.2018. 24.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.01.2018. 24.01.2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2017
Датум објаве: 05. 01. 2018.
Понуде се примају до: 15.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.01.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Конкурсна документација PDF
05.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 15.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca Voith

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санација теменог свода, са израдом техничке документације, тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 196/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 25.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка помоћног напајање за станице Мала Плана и Београд Ранжирна

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.18. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29.12.2017. Конкурсна документација PDF
29.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности: Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег строја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 195/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији објекта железничке станице Младеновац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 194/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
09.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
09.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и материјала за реконструкцију заштитних капија путних прелаза, у нивоу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга уградње додатне опреме са пратећим елементима на прскалици вагона-цистерне за хемијско сузбијање вегетације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 188/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12. 02. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 02. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ремонта хидрауличних компоненти

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјала за одржавање електровучних подстаница (евп)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Измене и допуне 1 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решења - назив и ознака из општег речника набавке – 72265000- услуга конфигурације софтвера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 182/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 189/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда плана за хитне интервенције у случају инцидента

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 190/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 04. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05 .02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стезаљки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Поправка и калибрација инструмената за мерење на телекомуникационим уређајима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме и материјала за електрично растављање и секционисање контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. . Измене и допуне 1 PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка пумпних аутомата за дизел горива ОРН: 42122180–пумпе за гориво

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 05.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за жат-ц централе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплемантација пословног информационог система ERP

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 173/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне механизације, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 7 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 6 PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 5 PDF
12. 01. 2018. Питања и одговори 4 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 3 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 2 PDF
10. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
18. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка точкова за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.30 часова 11.01.2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године до 12.00 часова 11.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
21.12.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20.12.2017. Питања и одговори 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних каблова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2017
Датум објаве: 15. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
04.12.2017. Конкурсна документација PDF
04.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
11.12.2017. Конкурсна документација PDF
11.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2017
Датум објаве: 04. 12. 2017.
Понуде се примају до: 14.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
04.12.2017. Конкурсна документација PDF
04.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Sanacija temenog svoda sa izradom tehničke dokumentacije tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd)-Resnik -Vrbnica-Državna granica

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2017
Датум објаве: 29. 11. 2017.
Понуде се примају до: 07.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
29.11.2017. Конкурсна документација PDF
29.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2017
Датум објаве: 24. 11. 2017.
Понуде се примају до: 01.12.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
24.11.2017. Конкурсна документација PDF
24.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.11.2017. Конкурсна документација PDF
22.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijama

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 20. 11. 2017.
Понуде се примају до: 18.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.11.2017. Конкурсна документација PDF
20.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Прилагођавање Главног пројекта санације косине на делу пруге од км 59+100 до км 59+210 на прузи Црвени Крст - Зајечар-Прахово Пристаниште уз израду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.

Датум Документ Преузимање
21.12.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2017. Питања и одговори 1 PDF
30. 11. 2017. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2017. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Rezervni delovi za satni sistem

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2017
Датум објаве: 15.11.2017.
Понуде се примају до: 22.11.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.11.2017. Конкурсна документација PDF
15.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka napojnih i kontrolnih uređaja za elektrovučna postrojenja

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka alata za energetičare kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 107/2017
Датум објаве: 13.11.2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17.11.2017. Измене и допуне 1 PDF
17.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka ulja za loženje srednjeg C (mazuta) u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2017
Датум објаве: 13. 11. 2017.
Понуде се примају до: 11.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.11.2017. Конкурсна документација PDF
13.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна лицитација
Датум објаве: 10.11.2017.

Датум Документ Преузимање
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Оглас за продају PDF


Sanacija mosta u km 117+097 pruge Stalać-Kraljevo-Požega, sa izradom tehničke dokumentacije

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 141/2017
Датум објаве: 10.11.2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
24.11.2017. Одлука о обустави поступка PDF
10.11.2017. Конкурсна документација PDF
10.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozila

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 116/2017
Датум објаве: 07.11. 2017.
Понуде се примају до: 20.11.2017. 27.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.11.2017. 27.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
17.11.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20.11.2017. Измене и допуне 2 PDF
17.11.2017. Измене и допуне 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Utvrđivanje nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica, na delu pruge od Resnika do Velike Plane

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 138/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka delova za dvopute bagere

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 134/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 17.11.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.11.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко армирано бетонских мостова у км 24+017 распона L=6,8m, укм 68+282 распона L=6,75m, км 78+966 распона L=8,65m, км 78+966 распона L=8,65m, км 88+574 распона L=14,7m и км 89+079 распона L=19,0m на прузи Београд – Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Плане

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Утврђивање носивости мостова са предлогом мера ојачања за покретно оптерећење D4 преко решеткастих конструкција мостова у км 21+921 распона L=20,76m, км 28+825 распона L= 3x34,2m, км 32+832 распона L=4x44,1m и преко челичног моста на км 81+307 распона L=71,0m на прузи Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница, на делу пруге од Ресника до Велике Планe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 137/2017
Датум објаве: 06.11.2017.
Понуде се примају до: 15.11.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 135/2017
Датум објаве: 31.10.2017.
Понуде се примају до: 08.11.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.11.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.12.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
13.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде Идејног пројекта реконструкцијде путног прелаза у км 66+207 пруге Рума -Шабац-Радспутница Доња Борина-Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2017
Датум објаве: 26.10.2017.
Понуде се примају до: 03.11.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.11.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF

09. 11. 2017. Одлука о додели уговора PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Римски Шанчеви - Тител, од км 11+900 до км 49+495 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека , у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са „ЗГОП“ а.д. Нови Сад
Број јавне набавке: 4/2017

Датум Документ Преузимање
07.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
1.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.10.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Прилагођавање Главног пројекта санације пропуста у км 212+196 пруге Београд - Ниш - Прешево уз израду Главне свеске, Идејног пројекта реконструкције и Пројекта за извођење,у преговарачком поступку без објављивања позива за подносење понуда са Саобраћајним институтом “ЦИП” д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Поступак се спроводи са Саобраћајним Институтом „ЦИП“ д.о.о. Београд
Број јавне набавке: 3/2017

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
26.10.2017. Конкурсна документација PDF
26.10.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


EBRD – Rehabilitacija I modernizacija deonica duž koridora X I obnova deonice Beograd – Rakovica – Resnik / EBRD – Rehabilitation and modernization of section along koridor X and rehabilitation of Beograd – Rakovica – Resnik section

Поступак јавне набавке EBRD
Број пројекта: 48409
Додатне информације: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171016b.html
Датум објаве: 16.10.2017.

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Опште обавештење о набавци PDF


Јавна набавка мале вредности материјала и графикона за потребе оператикe

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2017
Датум објаве: 17.10.2017.
Понуде се примају до: 25.10.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.11.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
27.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.10.2017. Конкурсна документација PDF
17.10.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал реда вожње и графикони за потребе оператике

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 119/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
04.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Гасно уље екстра евро (ЕЛ) -(лож уље) и уље за ложење средње С (мазут), по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 13.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.10.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.12.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.10.2017. Измене и допуне 2 PDF
03.10.2017. Питања и одговори 1 PDF
03.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 28.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2017. Питања и одговори 2 PDF
25.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стационарних батерија

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.11.2017. Одлука о додели уговора PDF
18.10.2017. Измене и допуне 2 PDF
16.10.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и резервни делови за вагоне, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2017
Датум објаве: 20.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
03.11.2017. Обавештење о обустави поступка за партију 1 PDF
24.10.2017. Одлука о додели уговора, Партија 2 PDF
24.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 1 PDF
20.09.2017. Конкурсна документација PDF
20.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка угља

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 19.09.2017.
Понуде се примају до: 19.10.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.10.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2017. Одлука о додели уговора 2 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.10.2017. Измене и допуне 1 PDF
19.09.2017. Конкурсна документација PDF
19.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за одржавање спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 120/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.09.2017. Конкурсна документација PDF
14.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка изолатора за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2017
Датум објаве: 14.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.09.2017. Конкурсна документација PDF
14.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Тонери и кертриџи, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2, 4 i 6 PDF
07.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
27.10.2017. Обавештење о обустави поступка, Партије 1 и 5 PDF
16.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партије 1 и 5 PDF
16.10.2017. Одлука о додели уговора, Партије 2, 3, 4 и 6 PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Софтвер за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 21.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
09.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружање услуге Microsoft лиценце

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
13.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
13.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Конкурсна документација PDF
08.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга преглед П12 на ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2017
Датум објаве: 13.09.2017.
Понуде се примају до: 22.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.09.2017. Конкурсна документација PDF
13.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2017
Датум објаве: 12.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 13.0 часова

Датум Документ Преузимање
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
19.12.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
12.09.2017. Конкурсна документација PDF
12.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка канцеларијског материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 94/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
08.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за потребе одржавања ескалатора, климатизације, вентилације и грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на постављању заштитне ограде у граничној железничкој станици Шид

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 112/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 20.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији моста у км 117+097 пруге Сталаћ - Краљево - Пожега са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 111/2017
Датум објаве: 11.09.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
21.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
11.09.2017. Конкурсна документација PDF
11.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 79/2017
Датум објаве: 08.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка средстава за снегоборбу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.12.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.11.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 2 PDF
25.10.2017. Одлука о додели уговора, Партије 1,3,4,5 PDF
23.10.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
18.10.2016 Питања и одговори 2 PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал и резервни делови за кочнице и ваздушне водове (ТМД и вагони), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 75/2017
Датум објаве: 07.09.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.09.2017. Конкурсна документација PDF
07.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни материјал и опрема за каблове, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 06.10.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.10.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 5 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
22.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
22.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
02.10.2017. Питања и одговори 5 PDF
29.09.2017. Питања и одговори 4 PDF
28.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
28.09.2017. Питања и одговори 3 PDF
25.09.2017. Питања и одговори 2 PDF
19.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.09.2017. Конкурсна документација PDF
06.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 101/2017
Датум објаве: 06.09.2017.
Понуде се примају до: 14.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
22.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
06.09.2017. Конкурсна документација PDF
06.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 05.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.10.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
10.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Уређаји за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за сатни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2017
Датум објаве: 05.09.2017.
Понуде се примају до: 13.09.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.09.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.10.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
05.09.2017. Конкурсна документација PDF
05.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 01.09.2017.
Понуде се примају до: 02.10.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02.10.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
01.09.2017. Конкурсна документација PDF
01.09.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге израде идејног пројекта реконструкције путног прелаза у км 66+2017 железничке пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
12.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
31.08.2017. Конкурсна документација PDF
31.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности папира и папирне галантерије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 93/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 08.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.09.2017. Измене и допуне 2 PDF
01.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
31.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
31.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка точкова за ТМД по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 12.09.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.09.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
19.09.2017. Одлука о додели уговора, Партија 1 PDF
19.09.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
04.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка филтера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2017
Датум објаве: 30.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 14.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
06.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
04.09.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.08.2017. Конкурсна документација PDF
30.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Санација смештајних објеката - МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2017
Датум објаве: 29.08.2017.
Понуде се примају до: 11.09.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.09.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
31.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
29.08.2017. Конкурсна документација PDF
29.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање IBM централног рачунара

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 25.08.2017.
Понуде се примају до: 25.09.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.09.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017. Конкурсна документација PDF
25.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км 328+292 на прузи Београд - Ниш

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 91/2017
Датум објаве: 24.08.2017.
Понуде се примају до: 01.09.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.09.2017 Одлука о обустави поступка PDF
24.08.2017. Конкурсна документација PDF
24.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавке електричне енергије високог напона (110kV) за снабдевање вуче возова

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 47/2017
Датум објаве: 23.08.2017.
Понуде се примају до: 27.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.11.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
09.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
23.08.2017. Конкурсна документација PDF
23.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка консултантских услуга за одржавање и развој IBM централног рачунарског система

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/2017
Датум објаве: 22.08.2017.
Понуде се примају до: 30.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
06.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.08.2017. Конкурсна документација PDF
22.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Преквалификација запослених због процеса рада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2017
Датум објаве: 22.08.2017.
Понуде се примају до: 30.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
06.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.08.2017. Конкурсна документација PDF
22.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. год. до 09,00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. год. у 10,00 часова

Датум Документ Линк
24.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.08.2017. Измене и допуне бр.1 PDF
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке: отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 18.09.2017. год. до 10,00 часова
Датум и време отварања понуда: 18.09.2017. год. у 11,00 часова

Датум Документ Преузимање
25.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
4.9.2017. Питања и одговори 1 PDF
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Сигналне сијалице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2017
Датум објаве: 17.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. год. до 12,00 часова
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. год. у 12,30 часова

Датум Документ Линк
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
17.08.2017. Конкурсна документација PDF
17.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта моторног дела пружне дизалице ЕДК 1000 бр.999-100 - ревизиони преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавке електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 19.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.11.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
09.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.09.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.09.2017. Измене и допуне 1 PDF
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за текућу оправку без откачивања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2017
Датум објаве: 15.08.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017. Конкурсна документација PDF
15.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације, типских пројеката, за санацију подножног и теменог свода у тунелима на прузи (Београд) - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
23.08.2017 Одлука о обустави поступка PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију подножног и теменог свода у десној и левој тунелској цеви тунела „Кнежевац“ пруге Београд ранжирна „А“- Распутница „Т“ Раковица од км 2+537,08 до км 5+268,00 (L=2730,92m)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
25.08.2017 Одлука о обустави поступка PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетских мерења у оквиру пројекта реконструкције деонице Распутницa „Г“ - Раковица - Ресник

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
14.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Делови за Плассер машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 72/2017
Датум објаве: 09.08.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.11.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
1.9.2017. Одлука о обустави поступка PDF
11.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
09.08.2017. Конкурсна документација PDF
09.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2017
Датум објаве: 08.08.2017.
Понуде се примају до: 07.09.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.09.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
11.01.2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
16.11.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1: редовна оправака вагона за превоз дугих шина PDF
26.10.2017. Одлука о додели уговора PDF
08.08.2017. Конкурсна документација PDF
08.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Антивирусни системи и пратећи безбедносни софтвери - обнављање годишње лиценце за антивирусни систем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2017
Датум објаве: 07.08.2017.
Понуде се примају до: 15.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
23.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
09.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.08.2017. Конкурсна документација PDF
07.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за ултразвучно испитивање осовина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 17.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.08.2017. Конкурсна документација PDF
04.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2017
Датум објаве: 04.08.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.08.2017. Конкурсна документација PDF
04.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa радова на реконструкцији расвете станичног подручја железничке станице Брасина

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 06.09.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.09.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.11.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.09.2017. Питања и одговори 3 PDF
28.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28.08.2017. Измене и допуне 2 PDF
28.08.2017. Питања и одговори 2 PDF
24.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
03.08.2017. Конкурсна документација PDF
03.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Дистрибутoр

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2017
Датум објаве: 03.08.2017.
Понуде се примају до: 14.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
22.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.08.2017. Конкурсна документација PDF
03.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Стручно усавршавање запослених, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 02.08.2017.
Понуде се примају до: 10.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 4 PDF
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
05.09.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 1 и 3 PDF
31.08.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 1 и 3 PDF
31.08.2017. Одлука о додели уговора, Партија 2 и 4 PDF
09.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
02.08.2017. Конкурсна документација PDF
02.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2017
Датум објаве: 01.08.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.09.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 2 PDF
30.08.2017. Одлука о обустави поступка, Партија 2 PDF
30.08.2017. Одлука о додели уговора, Партија 1 PDF
01.08.2017. Конкурсна документација PDF
01.08.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка друмских теренских возила

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2017
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
13.09.2017. Одлука о обустави поступка PDF
28.07.2017. Конкурсна документација PDF
28.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


PROCUREMENT OF MACHINERY FOR MAINTENANCE OF CIVIL-ENGINEERING INFRASTRUCTURE TRACK TAMPING MACHINES

Поступак јавне набавке EBRD
Датум објаве: 28.07.2017.
Понуде се примају до: 29.09.2017. године до 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања и баждарења резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2017
Датум објаве: 27.07.2017.
Понуде се примају до: 04.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
06.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
09.08.2017. Питања и одговори 2 PDF
07.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07.08.2017 Измене и допуне 2 PDF
27.07.2017. Конкурсна документација PDF
27.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Комуникациона опрема и мрежни системи за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.11.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Преглед и испитивање лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 04.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка серверских система за потребе апликације за архивирање података

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 28.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за ПП и АПБ, дизел агрегате и акумалаторe за ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2017
Датум објаве: 26.07.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
21.08.2017. Питања и одговори 4 PDF
21.08.2017 Питања и одговори 3 PDF
17.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
16.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
02.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
26.07.2017. Конкурсна документација PDF
26.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта склопова и делова подбијачког агрегата( Носачи подбијача, цилиндри за стезање, стубови, рамови, вратила итд.) са израдом осовиница, чаура, поклопаца, кућишта и заменом заптивног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2017
Датум објаве: 25.07.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
01.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
25.07.2017. Конкурсна документација PDF
25.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Колосечни прибор, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2017
Датум објаве: 25.07.2017.
Понуде се примају до: 24.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
19.09.2017. Обавештење о обустави поступка, Партија 1 PDF
31.08.2017. Одлука о додели уговора, Партија 2 PDF
31.08.2017. Одлукa о обустави поступка, Партија 1 PDF
25.07.2017. Конкурсна документација PDF
25.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Рачунари и пратећа периферна рачунарска опрема, у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 25.08.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
16.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
24.07.2017. Конкурсна документација PDF
24.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Серверски системи за потребе мрежних сервиса у Интранет мрежи ИЖС

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 23.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.08.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
28.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
31.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.08.2017 Питања и одговори 3 PDF
11.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
27.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
27.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
24.07.2017. Конкурсна документација PDF
24.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2017
Датум објаве: 24.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
31.07.2017. Измене и допуне 2 PDF
31.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
28.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
28.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
28.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
24.07.2017. Конкурсна документација PDF
24.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Санација грађевинског дела електроенергетских објеката и водоводних и канализациoних инсталација

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2017
Датум објаве: 20.07.2017.
Понуде се примају до: 28.07.2017. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.07.2017. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2017. Конкурсна документација PDF
20.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Контролни уметци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2017
Датум објаве: 20.06.2017.
Понуде се примају до: 28.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2017. Конкурсна документација PDF
20.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 61/2017
Датум објаве: 19.06.2017.
Понуде се примају до: 27.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
04.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


Метални скретнички делови

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2017
Датум објаве: 19.07.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
08.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
10.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


VMWARE softver за виртуелизацију серверских система

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 19.06.2017.
Понуде се примају до: 27.07.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
02.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2017
Датум објаве: 19.06.2017.
Понуде се примају до: 27.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.08.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 3 PDF
05.09.2017. Обавештење о обустави поступка Партија 2 PDF
05.09.2017. Обавештење о обустави поступка Партија 1 PDF
01.08.2017. Одлука о додели уговора Партија 3 PDF
01.08.2017. Одлука о обустави поступка Партија 2 PDF
01.08.2017. Одлука о обустави поступка Партија 1 PDF
19.07.2017. Конкурсна документација PDF
19.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за радио-диспечерске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2017
Датум објаве: 18.06.2017.
Понуде се примају до: 26.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
04.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
18.07.2017. Конкурсна документација PDF
18.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Поставне справе за путне прелазе

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2017
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 14.08.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.08.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за пружне телефонске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2017
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 22.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.11.2017. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
11.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
11.08.2016 Измене и допуне 2 PDF
02.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
11.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Електронски сензори

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2017
Датум објаве: 11.08.2017.
Понуде се примају до: 18.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.10.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 PDF
23.10.2017. Одлука о обустави поступка PDF
25.09.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
18.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
11.08.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
14.08.2017 Измене и допуне 2 PDF
14.08.2017 Питања и одговори 3 PDF
14.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
02.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
25.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних трансформатора 110 kV

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2017
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 21.08.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.08.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
18.08.2017. Питања и одговори 4 PDF
16.08.2017 Измене и допуне 4 PDF
16.08.2017 Питања и одговори 3 PDF
10.08.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
18.10.2016 Измене и допуне 3 PDF
01.08.2017. Измене и допуне 2 PDF
21.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.07.2017. Конкурсна документација PDF
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка образаца и налепнице и набавка налепница за обележавање отпада и опасног отпада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 12.06.2017.
Понуде се примају до: 20.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
15.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
15.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
12.07.2017. Конкурсна документација PDF
12.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка техничких гасова са амбалажом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2017
Датум објаве: 29.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
12.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
29.06.2017. Конкурсна документација PDF
29.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


PROCUREMENT OF MACHINERY FOR MAINTENANCE OF CIVIL-ENGINEERING INFRASTRUCTURE TRACK RECORDING VEHICLE

Поступак јавне набавке EBRD
Датум објаве: 14.07.2017.
Понуде се примају до: 15.09.2017. године до 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
14.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга дефектаже тунелских ескалатора у стајалишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2017
Датум објаве: 10.07.2017.
Понуде се примају до: 24.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
11.07.2017. Конкурсна документација PDF
11.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Tекуће одржавање и оправка грејних инсталација у пословној згради Немањина 6, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2017
Датум објаве: 10.07.2017.
Понуде се примају до: 18.07.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
14.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
13.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
10.07.2017. Конкурсна документација PDF
10.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


АТ порције

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2017
Датум објаве: 10.07.2017.
Понуде се примају до: 09.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
18.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
10.07.2017. Конкурсна документација PDF
10.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за напојне уређаје за телекомуникационе системе, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2017
Датум објаве: 07.07.2017.
Понуде се примају до: 21.08.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.08.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
21.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
21.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
21.11.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
21.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
11.08.2017 Измене и допуне 2 PDF
10.08.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10.08.2017. Питања и одговори 1 PDF
01.08.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Конкурсна документација PDF
07.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за спушталицу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2017
Датум објаве: 07.07.2017.
Понуде се примају до: 19.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
13.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
22.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
19.07.2017. Измене и допуне 2 PDF
12.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
12.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
12.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.07.2017. Конкурсна документација PDF
07.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2017
Датум објаве: 07.07.2017.
Понуде се примају до: 07.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.08.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31.08.2017. Одлука о додели уговора PDF
07.08.2017 Питања и одговори 2 PDF
20.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
20.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
07.07.2017. Конкурсна документација PDF
07.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања и баждарења пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 51/2017
Датум објаве: 06.07.2017.
Понуде се примају до: 14.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
24.07.2017 Одлука о додели уговора PDF
06.07.2017. Конкурсна документација PDF
06.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга свлачења, навлачења и oбрадe точкова, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 17.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
27.09.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 54/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Microsoft софтверски пакети

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
03.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Асфалтирање пута и путних прелаза при извођењу радова на путним прелазима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 56/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 18.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
08.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка једнополних растављача 25kV,630 А

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2017
Датум објаве: 05.07.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
25.08.2016 Одлука о обустави поступка PDF
05.07.2017. Конкурсна документација PDF
05.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2017
Датум објаве: 29.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
13.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
05.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
29.06.2017. Конкурсна документација PDF
29.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Сертификација (атестирање) заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2017
Датум објаве: 04.07.2017.
Понуде се примају до: 12.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.07.2017. Конкурсна документација PDF
04.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда елабората о геотехничим истраживањима за деоницу Сићево-Димитровград

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2017
Датум објаве: 04.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.08.2017. Питања и одговори 2 PDF
14.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
21.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
04.07.2017. Конкурсна документација PDF
04.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Скретнице - комплет

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2017
Датум објаве: 04.07.2017.
Понуде се примају до: 03.08.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.08.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2016 Одлука о додели уговора PDF
04.07.2017. Конкурсна документација PDF
04.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова за двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 12.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
17.07.2017. Одлука о обустави поступка PDF
03.07.2017. Конкурсна документација PDF
03.07.2017. Позив за подношење понуда PDF


Бетонски тегови од 25 kg и 30 kg уређаја аутоматског затезања возног вода КМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 11.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
25.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за ЖАТ-Ц централе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.08.2017 Обавештење о обустави поступка PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Букови импрегнисани прагови 26x16x260 цм

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 27/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 31.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Скретничка храстова импрегнисана грађа

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 31.07.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Мостовска храстова импрегнисана грађа

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 31.07.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
07.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25 kV,50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2017
Датум објаве: 30.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2 PDF
16.10.2017. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
08.09.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.06.2017. Конкурсна документација PDF
30.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка алата, опреме и потрошног материјала за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2017
Датум објаве: 28.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.07.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
14.07.2017. Одлука о обустави поступка PDF
03.07.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.07.2017. Питања и одговори 3 PDF
03.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
03.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
03.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
28.06.2017. Конкурсна документација PDF
28.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга обезбеђења имовине, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2017
Датум објаве: 28.06.2017.
Понуде се примају до: 28.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.07.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
22.08.2017. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
28.06.2017. Конкурсна документација PDF
28.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме, у складу са МСР16 -"Некретнине, постројења и опрема" на дан 01.01.2017.године

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2017
Датум објаве: 28.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
28.06.2017. Конкурсна документација PDF
28.06.2017. Позив за подношење понуда PDF
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF


Јавна набавка евродизела за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина за механизацију

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2017
Датум објаве: 26.06.2017.
Понуде се примају до: 26.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
28.06.2017. Одлука о додели уговора Партија 1 PDF
26.06.2017. Конкурсна документација PDF
26.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка изолованих састава у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 24.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.07.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2017. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 39/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 03.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.11.2016 Одлука о додели уговора PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF


Набавка услуга модернизације, сервисирања и баждарења колских вага

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 24.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка осовинских лежајева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2017
Датум објаве: 23.06.2017.
Понуде се примају до: 04.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.07.2016 Одлука о додели уговора PDF
03.07.2017. Питања и одговори 1 PDF
23.06.2017. Конкурсна документација PDF
23.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услугa ремонта хидрауличних компоненти

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2017
Датум објаве: 22.06.2017.
Понуде се примају до: 04.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.09.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
22.06.2017. Конкурсна документација PDF
22.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка компоненти хидроуличне инсталације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2017
Датум објаве: 22.06.2017.
Понуде се примају до: 04.07.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04.07.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.04.2016. Обавештење о закљученом уговору PDF
10.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
25.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.06.2017. Конкурсна документација PDF
22.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности добара – полубраника и браника

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2017
Датум објаве: 20.06.2017.
Понуде се примају до: 28.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.06.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
22.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2017
Датум објаве: 16.06.2017.
Понуде се примају до: 26.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.10.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка делова путних прелаза са гуменим панелима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2017
Датум објаве: 16.06.2017.
Понуде се примају до: 17.07.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17.07.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
08.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
11.08.2017 Одлука о додели уговора PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2017
Датум објаве: 16.06.2017.
Понуде се примају до: 30.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2017. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.06.2017. Конкурсна документација PDF
16.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка инвентара за смештајне објекте у МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 44/2017
Датум објаве: 15.06.2017.
Понуде се примају до: 23.06.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
29.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
26.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
14.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга санације радних крила, плугова, корита са набавком и заменом хабајућих елемената за машине ССП

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2017
Датум објаве: 15.06.2017.
Понуде се примају до: 23.06.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.06.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
14.06.2017. Позив за подношење понуда PDF
08.08.2017. Oбавештење о закљученом уговору PDF


Набавка гумених уметака

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2017
Датум објаве: 14.06.2017.
Понуде се примају до: 14.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.07.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
11.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију путног прелаза у станици Рипањ у км 21+858 пруге Београд, Младеновац, Лапово, Ниш, Прешево и реализација свих активности у складу са израђеном документацијом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2017
Датум објаве: 14.06.2017.
Понуде се примају до: 22.06.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.06.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
27.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
14.06.2017. Конкурсна документација PDF
14.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка пластичних везица и фибера

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 13.07.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.07.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
29.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
05.07.2017. Измене и допуне 1 PDF
05.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
22.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка акумулатора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт моторног дела пружне дизалице ЕДК-1000 бр. 999-100

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.08.2017 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
08.08.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
08.08.2017. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
21.09.2016 Обавештење о обустави поступка, Партија 4 PDF
03.07.2017. Одлука о обустави поступка Партија 4 PDF
03.07.2017. Одлука о додели уговора Партија 1, Партија 2, Партија 3 PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка подбијача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 23.06.2017.30.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
21.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
16.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
16.06.2017. Измене и допуне 1 PDF
16.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Делови ПП са бетонским плочама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2017
Датум објаве: 13.06.2017.
Понуде се примају до: 21.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
27.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
13.06.2017. Конкурсна документација PDF
13.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних трансформатора 25 kV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2017
Датум објаве: 12.06.2017.
Понуде се примају до: 20.06.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.06.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
16.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
12.06.2017. Конкурсна документација PDF
12.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2017
Датум објаве: 12.06.2017.
Понуде се примају до: 22.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
04.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
12.06.2017. Конкурсна документација PDF
12.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Пружне бализе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2017
Датум објаве: 09.06.2017.
Понуде се примају до: 10.07.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.07.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.09.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
28.07.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
04.07.2017. Питања и одговори 4 PDF
03.07.2017. Питања и одговори 3 PDF
29.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
16.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
09.06.2017. Конкурсна документација PDF
09.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2017
Датум објаве: 08.06.2017.
Понуде се примају до: 20.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
08.06.2017. Конкурсна документација PDF
08.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за потребе одржавања сервера, рачунара, рачунарске и мрежне опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2017
Датум објаве: 06.06.2017.
Понуде се примају до: 07.07.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.07.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
22.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
30.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04.07.2017. Питања и одговори 2 PDF
30.06.2017. Измене и допуне 2 PDF
30.06.2017. Измене и допуне 1 PDF
29.06.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.06.2017. Конкурсна документација PDF
06.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Телепринтерске траке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2017
Датум објаве: 06.06.2017.
Понуде се примају до: 14.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
06.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.06.2017. Конкурсна документација PDF
06.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка обложног материјала за РМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2017
Датум објаве: 06.06.2017.
Понуде се примају до: 16.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16.06.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
20.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.06.2017. Конкурсна документација PDF
06.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка дистрибутора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2017
Датум објаве: 05.06.2017.
Понуде се примају до: 13.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24.07.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
05.06.2017. Конкурсна документација PDF
05.06.2017. Позив за подношење понуда PDF


Ножеви са осовинама за агрегате за кошење биљне вегетације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2017
Датум објаве: 31.05.2017.
Понуде се примају до: 12.06.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
10.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
15.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
31.05.2017. Конкурсна документација PDF
31.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Фекалне пумпе са заштитним релеима у подземном стајалишту Вуков Споменик

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2017
Датум објаве: 26.05.2017.
Понуде се примају до: 06.06.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06.06.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17.07.2017. Одлука о додели уговора PDF
26.05.2017. Конкурсна документација PDF
26.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања и баждарења магацинских вага

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2017
Датум објаве: 24.05.2017.
Понуде се примају до: 08.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
24.05.2017. Конкурсна документација PDF
24.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта опреме "Лукас"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2017
Датум објаве: 22.05.2017.
Понуде се примају до: 30.05.2017. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
02.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
22.05.2017. Конкурсна документација PDF
22.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга поправке тешке пружне механизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2017
Датум објаве: 19.05.2017.
Понуде се примају до: 29.05.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.05.2017. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
21.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
02.06.2017 Одлука о додели уговора PDF
19.05.2017. Конкурсна документација PDF
19.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга постављања радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова са израдом техничке документације за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар - Панчево, км 5+213, пруге Остружница - Сурчин, км 41+065, пруга Суботица - Богојево и км 2+042 пруге Београд - Нови Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2017
Датум објаве: 16.05.2017.
Понуде се примају до: 15.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
16.05.2017. Конкурсна документација PDF
16.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности табулир папира и телепринтерских трака, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2017
Датум објаве: 12.05.2017.
Понуде се примају до: 22.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.05.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.05.2017 Обавештење о обустави поступка, партија 2 PDF
30.05.2017 Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
30.05.2017 Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
12.05.2017. Конкурсна документација PDF
12.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга одржавања друмских возила у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2017
Датум објаве: 12.05.2017.
Понуде се примају до: 12.06.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.06.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03.07.2017. Одлука о додели уговора Партије 1-8 PDF
02.06.2017. Измене и допуне 2 PDF
26.05.2017 Измене и допуне 1 PDF
12.05.2017. Конкурсна документација PDF
12.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2017
Датум објаве: 10.05.2017.
Понуде се примају до: 18.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
26.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
07.06.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.05.2017. Конкурсна документација PDF
18.05.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења просторија и остало

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 29.04.2017.
Понуде се примају до: 29.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
03.07.2017 Одлука о додели уговора PDF
29.04.2017. Конкурсна документација PDF
29.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга испитавања услова радне околине, у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2017
Датум објаве: 26.04.2017.
Понуде се примају до: 26.05.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.05.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.05.2017 Питања и одговори 1 PDF
26.04.2017 Конкурсна документација PDF
26.04.2017 Позив за подношење понуда PDF


Услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање запослених, у отвореном поступку)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 19.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.05.2017. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04.07.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
03.05.2017. Питања и одговори 2 PDF
25.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
25.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга обезбеђења имовине, у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 19.05.2017.12.06.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.05.2017.12.06.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16.06.2017. Обавештење о обустави поступка PDF
07.06.2017. Одлука о обустави поступка PDF
02.06.2017. Питања и одговори 2 PDF
01.06.2017. Измене и допуне 1 PDF
01.06.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
30.05.2017. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
25.05.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
15.05.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
15.05.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка заштитне опреме од коже, заштитне одеће, службене одеће и заштитне опреме, у отвореном поступку, по партијама – резервисана јавна набавка

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 18.05.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.05.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 4 PDF
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 3 PDF
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 2 PDF
02.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Партија 1 PDF
05.06.2017. Одлука о додели уговора PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка машина, резервних делова и материјала за кошење, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. 03.05.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. 03.05.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08.06.2017 Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
29.05.2017 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 PDF
17.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
28.04.2017 Питања и одговори 5 PDF
28.04.2017 Питања и одговори 4 PDF
26.04.2017 Питања и одговори 3 PDF
24.04.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
24.04.2017 Измене и допуне 2 PDF
24.04.2017 Питања и одговори 2 PDF
20.04.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20.04.2017 Измене и допуне 1 PDF
20.04.2017 Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017 Конкурсна документација PDF
19.04.2017 Позив за подношење понуда PDF


Услуга здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 4/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. 28.04.2017. године до 11.30 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. 28.04.2017. године у 12.00 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
12.05.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
12.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
25.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
25.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хербицида

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 3/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.05.2017. Обавештење о закљученом уговору PDF
27.04.2017. Одлука о додели уговора PDF
20.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга заштите од пожара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017.03.05.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017.03.05.2017. године до 12.00 часова.

Датум Документ Преузимање
21.04.2017. Измене и допуне 3 PDF
21.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
21.04.2017. Измене и допуне 2 PDF
21.04.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
21.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова пројекта реконструкције пруге Београд-Врбница(Бар)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2017
Датум објаве: 19.04.2017.
Понуде се примају до: 26.04.2017. 28.04.2017. године до 12.0013.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.04.2017. 28.04.2017. године у 12.30 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
12.05.2017 Одлука о додели уговора PDF
21.04.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
21.04.2017. Измене и допуне 1 PDF
21.04.2017. Питања и одговори 1 PDF
19.04.2017. Конкурсна документација PDF
19.04.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде идејног решења и прилагођавање идејног пројекта модернизације жел. пруге Ниш-Димитровград са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину у отвореном поступку

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2016
Датум објаве: 08.02.2017.
Понуде се примају до: 10.03.2017. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.03.2017. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
24.03.2017. Одлука о додели уговора PDF
06.03.2017. Питања и одговори 2 PDF
28.02.2017. Измене и допуне 1 PDF
27.02.2017. Питања и одговори 1 PDF
08.02.2017 Конкурсна документација PDF
08.02.2017. Позив за подношење понуда PDF