Јавне набавке – страна 3

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 3

Елементи сигнализације: таблице, опоменице и стални сигнални знаци (сиг. за ел. вучу, 216/217) контактне мреже 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 41/19
Датум објаве: 09. 08. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
09. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4 KV и 25/0,23 KV

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/19
Датум објаве: 08. 08. 2019.
Понуде се примају до: 29. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 02. 2020. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 09. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
08. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Осигурање некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2019
Датум објаве: 07. 08. 2019.
Понуде се примају до: 06. 09. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 09. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2019
Датум објаве: 01. 08. 2019.
Понуде се примају до: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 09. 2019. 03. 09. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

15. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
13. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 08. 2019. Питања и одговори 2 PDF
26. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
26. 08. 2019. Измене и допуне 2 PDF
26. 08. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 08. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 08. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт система грејања у железничкој станици младеновац (зграда ЕТП)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/19
Датум објаве: 30. 07. 2019.
Понуде се примају до: 12. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за електронску поставницу Димитровград

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/19
Датум објаве: 24. 07. 2019.
Понуде се примају до: 06 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге вештачења у поступку експропријације, ради закључења оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2019
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 26. 08. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 08. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
23. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка општих делова за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/19
Датум објаве: 23. 07. 2019.
Понуде се примају до: 31. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
23. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга редовне оправке дизалице ЕДК 1000/1 99729471001-4

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/19
Датум објаве: 16. 07. 2019.
Понуде се примају до: 24. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка мерних инструмената, алата и опреме за мерне инструменте

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/19
Датум објаве: 12. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка клима уређаја са услугом уградње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 03. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
01. 08. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мењача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 11. 2019. Одлука о додели Уговора PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/19
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
12. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
25. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Укључно-искљуне тачке за путне прелазе, са предлогом за закључење оквирног споразума, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2019. 23. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 4 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 3 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 4 PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 3 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 2 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом окворном споразуму, партија 1 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
02. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01. 08. 2019. Измене и допуне 3 PDF
25. 07. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервно напајање за сс уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 14. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
13. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 08. 2019. Питања и одговори 9 PDF
16. 08. 2019. Питања и одговори 8 PDF
13. 08. 2019. Питања и одговори 7 PDF
09. 08. 2019. Питања и одговори 6 PDF
08. 08. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
08. 08. 2019 Измене и допуне 3 PDF
08. 08. 2019. Питања и одговори 5 PDF
05. 08. 2019. Питања и одговори 4 PDF
31. 07. 2019. Питања и одговори 3 PDF
29. 07. 2019. Измене и допуне 2 PDF
29. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
24. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за станичне диспечерске уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума PDF
14. 10. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
05. 09. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за дизел агрегате и ТМД, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/19
Датум објаве: 05. 07. 2019.
Понуде се примају до: 23. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 09. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
07. 08. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
19. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
17. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
05. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - технички преглед изведених радова на деоници Београд Центар- Стара Пазова-Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/19
Датум објаве: 04. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 2 PDF
30. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
02.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ И АДАПТАЦИЈА ОЛУКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У НЕМАЊИНОЈ 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
06.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију капацитета у станици Београд ранжирна, за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/19
Датум објаве: 24. 06. 2019.
Понуде се примају до: 08. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
11. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2019
Датум објаве: 20. 06. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
29.07.2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге еко санације и интеграције постојећег система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

06.08.2019 Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/19
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 27. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка седишта за шинска возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/19
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка нових пумпних аутомата,сонди, и опремање пумпних станица

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
01.08.2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова за поправку подбијачког агрегата на машини 08-32/4C

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/19
Датум објаве: 17. 06. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19 .06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
17. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРАГОВА, ПО ПАРТИЈАМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2019
Датум објаве: 13. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
24. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
23. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
13. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/19
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 11. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
22. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
24. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 05. 06. 2019.
Понуде се примају до: 10. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 08. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 07. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 06. 2019. Invitation to tender PDF
05. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Полубраници и браници за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности са предлогом за закључење оквирног споразума
Број јавне набавке: 15/19
Датум објаве: 03. 06. 2019.
Понуде се примају до: 12. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 11. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
26. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20. 06. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
03. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
03. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола техничке документације- техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално- сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
29. 07. 2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Грађевински радови на санацији објекта ЕТП Топчидер

Поступак јавне набавке отворени поступак са предлогом за закључeње оквирног споразума
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF

20. 08. 2019. Обавештење о закљученом одквирном споразуму PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Mашине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/19
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 11. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка кухињске опреме и инвентара за МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/19
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуга баждарење и одржавање пумпних станица и резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/19
Датум објаве: 29. 05. 2019.
Понуде се примају до: 06. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
07. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна продаја отпадног материјала

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 2/2019/П
Датум објаве: 22. 05. 2019.
Понуде се примају до: 29. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 05. 2019. Измене и допуне 1 и 2 PDF
22. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2019. Јавни позив PDF


Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка радова - рушење објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 10. 2019. Одлука о измени и допуни уговора PDF
03. 10. 2019. Одлука о измени уговора PDF
31.07.2019 Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
14.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
31. 05. 2019. Питања и одговори 3 PDF
27. 05. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД и вагона, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 10. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге (Београд) Ресник-Врбница-Државна граница, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 22. 04. 2019.
Понуде се примају до: 23. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
30.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Дводелни уметци за репарацију бетонских блокова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 179/2018
Датум објаве: 20. 03. 2019.
Понуде се примају до: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
27.03.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27.03.2019. Измене и допуне 1 PDF
20.03.2019. Конкурсна документација PDF
20.03.2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна продаја расходованих основних средстава железничких возила - теретних кола и кола за посебне железничке намене

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број: 01/2019 П
Датум објаве: 27. 03. 2019.
Понуде се примају до: 09. 04. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
08. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
05. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 04.2019. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
01. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF
27. 03. 2019. Одлука о поступку јавне продаје PDF


Tранспорт туцаника и материјала за потребе ремонта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 19. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18.04.2019. године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 18. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 4 PDF
05. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
29. 03. 2019. Измене и допуне 2 PDF
28.03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 18. 03. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Програм здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/19
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 25. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 03. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплемeнтација пословног информационог система ERP - II фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 04. 2019. Питања и одговори 4 PDF
05.04.2019. Питања и одговори 3 PDF
01.04.2019. Питања и одговори 2 PDF
27. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
27. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка скретничке грађе у укупној количини 221,40m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2019
Датум објаве: 13. 03. 2019.
Понуде се примају до: 12. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 03. 2019. Измена и допуна бр.1 PDF
13. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 12. 03. 2019.
Понуде се примају до: 11. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 04. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка валтер вагонета за транспорт шинских поља и дугих шина 12+12

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 11. 03. 2019.
Понуде се примају до: 10. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Гуме за двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/19
Датум објаве: 08. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара – мостовска грађа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Букови импрегнисани прагови, у укупној количини 14.500 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 06. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
04. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2019
Датум објаве: 01. 03. 2019.
Понуде се примају до: 05. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
27. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
01. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF
05. 03. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 159/2018
Датум објаве: 26. 02. 2019.
Понуде се примају до: 08. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 03. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 03. 2019. Питања и одговори 2 PDF
04. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
26. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
26. 02. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 20. 02. 2019.
Понуде се примају до: 27. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 03. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
24. 01. 2020. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
03.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
20. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 02. 2019. Позив за подношење понуда PDF
21. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Санација фасаде и адаптација олука пословне зграде у Немањиној 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 18. 02. 2019.
Понуде се примају до: 20. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 03. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
27.03.2019. Обавештење о обустави поступка PDF
27. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
14. 03. 2019. Питања и одговори 2 PDF
11. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Радови на санацији пруге Ниш-Зајечар

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 14. 02. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
22. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
14. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF
14. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Радови на санацији пруге Суботица-Сента

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 11. 2019. Одлука о измени и допуни Уговора PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2019. Измене и допуне 3 PDF
22. 02. 2019. Измене и допуне 2 PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
14. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
08. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF
08. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Санација (четири) тунела пруге Краљево-Рашка по налогу инспекције

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 02. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Набавка и уградњa лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 07. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 10. 2019. Одлука о измени уговора PDF
14. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 01. 02. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2019. Питања и одговори 7 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 6 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 5 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 4 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 3 PDF
21. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
11. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 31. 01. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
31. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 01. 2019. Позив за подношење допуна понуде PDF


Модернизација канцеларијског пословања (архивирање)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 177/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга дезинфекције, дезисекције и дератизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 173/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 02. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
28 02. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF