Javne nabavke

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki

Dobra - alat, oprema i potrošni materijal za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 65/2018
Datum objave: 16. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge – pregled i provera opreme za rad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/2018
Datum objave: 15. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka opreme i inventara u mtk šarganska osmica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 69/2018
Datum objave: 13. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
13. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delova za radio-dispečerske uređaje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 63/2018
Datum objave: 13. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 08. 2018.. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Materijal za potrebe održavanja trafostanica 10(20)/0,4kV i 25/0,23kV

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 54/2018
Datum objave: 10. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Provodnici za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25Kv, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 45/2018
Datum objave: 10. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 8/2018/P
Datum objave: 09. 08. 2018.
Podnošenje prijava do: 16. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 16. 08. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 16. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 08. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
09. 08. 2018. Javni poziv PDF


Nabavka dobara - polubranci i branici

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 60/2018
Datum objave: 08. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 08. 2018. godine 20. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 08. 2018. godine 20. 08. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
10. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
07. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Baterije za PP i APB, akumulatori za dizel agregate i TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 64/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sekcioni izolator za male brzine do 80 km/h kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 43/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 08. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sekcioni izolator za brzine do 200 km/h kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV,50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 42/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka i ugradnja liftova na železničkoj stanici Beograd Centar (u zoni VI perona).

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 36/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018 godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Održavanje objekata visokogradnje - Sanacija objekta stanične zgrade u železničkoj stanici Leposavić

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 35/2018
Datum objave: 31. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018 godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
31. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 07. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Ispitivanje opasnog i potencijalno opasnog otpada od strane akreditovane laboratorije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 57/2018
Datum objave: 31. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 08. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Električna energija –Isporuka električne energije za napajanje sistema električne vuče na mreži „Infrastruktura Železnice Srbije“a.d.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 33/2018
Datum objave: 30. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 09. 2018 godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 07. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Električna energija–Isporuka električne energije za napajanje potrošača na srednjem naponu,niskom naponu i širokoj potrošnji „Infrastruktura Železnice Srbije“a.d.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 32/2018
Datum objave: 30. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 09. 2018 godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 07. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 67/2018
Datum objave: 27. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 DOC
01. 08. 2018. Izmene i dopune 2 DOC
31. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 7/2018/P
Datum objave: 25. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
25. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
25. 07. 2018. Javni poziv PDF


ELEKTROMEHANIČKI RUČNI ALAT, OTVORENI POSTUPAK, SA PREDLOGOM ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 26/2018
Datum objave: 20. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 08. 2018 godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
31. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Glavna opravka, produženje revizija,kontrolni pregledi na vagonima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 50/2018
Datum objave: 20. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


SIGNALNE SIJALICE

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 29/2018
Datum objave: 19. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 08. 2018. godine 23. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 08. 2018. godine 23. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
15. 08. 2018. Izmene i dopune PDF
20. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 46/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 24. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


PREGLED P12 NA TMD

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 47/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta i reparacije elemenata transmisije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 48/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ispravljača i nadzornih jedinica za EVP postrojenja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 55/2018
Datum objave: 13. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


[table “” not found /]


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 6/2018/P
Datum objave: 13. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 20. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 20. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 20. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Javni poziv PDF


Rezervni delovi za drezine za održavanje KM, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 53/2018
Datum objave: 13. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala i rezervnih delova za vagone

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 35/2018
Datum objave: 11. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 19. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka kontrolnih umetaka, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 18/2018
Datum objave: 11. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabaka materijala za održavanje el. instalacija i rasvete, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 25/2018
Datum objave: 10. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 08. 2018. godine 10. 08. 2018. godine do 12.00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 08. 2018. godine 10. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 08. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
08. 08. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
06. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
06. 08. 2018. Izmene i dopune 3 PDF
06. 08. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
01.08.2018. Izmene i dopune 2 PDF
01. 08. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
27. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluga održavanja i baždarenja automata pumpnih stanica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 49/2018
Datum objave: 09. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 17. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 07. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka softvera za kontrolu i nadgledanje Računarskih mreža

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 27/2018
Datum objave: 08. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje otvoreni postupak, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 28/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka male vrednosti tonera, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 52/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 07. 2018. godine 18. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 07. 2018. godine 18. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 08. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
02.08. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
02.08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
13. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javnu nabavka radova na hitnoj sanaciji železničkih objekata-stanica Kolari, Umčari i Mali Požarevac, hitnoj sanaciji i otklanjanju posledica vanrednog događaja na pruzi br. 103 (Beograd)-Rakovica-Jajinci-Mala Krsna-Velika Plana

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 06. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Održavanje objekata visokogradnje - sanacija objekta stanične zgrade u železničkoj stanici Sevojno.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 31/2018
Datum objave: 05. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
05. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka serverske i komunikacione opreme za potrebe poslovnih komunikacionih sistema

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 22/2018
Datum objave: 29. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
27. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji potpornog zida u stanici Užice putn.

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 32/2018
Datum objave: 26. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
26. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za registrofone

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 36/2018
Datum objave: 26. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka komunikacione opreme i mrežnih sistema za potrebe Intranet mreže

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 21/2018
Datum objave: 29. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 5/2018/P
Datum objave: 29. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 06. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 06. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Javni poziv PDF


Usluga popravke i održavanja instalacija centralnog grejanja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 33/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova 16. 07. 2018. do 11.00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 07. 2018. godine u 12.00 časova 16. 07. 2018. do 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javne nabavka dobra – materijal i rezervni delovi za preglede i servise TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 34/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 11.00 časova 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 07. 2018. godine u 11.30 časova 09. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
02. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
02. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobra - rezervni delovi za ŽAT-C-centrale

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 37/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.07.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
22. 06. 2018. Pitanja i odgovori PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobra - rezervni delovi i materijal za lokalne radio-mreže, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 38/2018
Datum objave: 21. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 07. 2018. godine do 12.00 časova 06. 07. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 07. 2018. godine u 13.00 časova 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
28. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
28. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
21. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara - skretnička hrastova impregnisana građa u ukupnoj količini 555,87m3

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 16/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka bukovih impregnisanih pragova 26x16x260cm u ukupnoj količini 17.094 komada.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 17/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 07. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
16. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
16. 07. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
13. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE O DEFINISANJU USLOVA ZA SAOBRAĆAJ VOZOVA SA DIZEL VUČOM I SAOBRAĆAJ VOZOVA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA KROZ TUNEL VRAČAR I OSTALE OBJEKTE NA PODRUČJU BEOGRADSKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. godine do 11.00 časova 31. 07. 2018. godine do 11.00
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. godine u 11.30 časova 31. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija-english PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda-english PDF


Javna nabavka materijala za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja (EVP, PS i PSN), u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 15/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
19. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19.07.2018 Izmene i dopune 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ležajeva za TMD i tešku pružnu mehanizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 40/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 07. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 07. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka podbijača za mašine za regulisanje koloseka

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 31/2018
Datum objave: 15. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka kancelarijskog nameštaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 29/2018
Datum objave: 14. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11.07.2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05. 07. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
14. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
14. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 4/2018/P
Datum objave: 14. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 22. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 22. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 22. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
14. 06. 2018. Javni poziv PDF
14. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Javna nabavka-radovi na rekonstrukciji infrastrukturnih kapaciteta na području stanice Beograd ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 20/2018
Datum objave: 12. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 07. 2018. Notice of the extension of the deadline for submission of tenders 1 PDF
06. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
06. 07. 2018. Izmene i dopune 6 PDF
06. 07. 2018. Pitanja i odgovori 7 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 6 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
04. 07. 2018. Izmene i dopune 5 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
04. 07. 2018. Izmene i dopune 4 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
28. 06. 2018.. Izmene i dopune 3 PDF
26. 06. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
28. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
20. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
15. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
12. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda-english PDF
12. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavke usluga mašinske obrade sa materijalom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 08. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
08. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Agregatna zamena pumpe benzinskog agregata GC-3 „Lukas“i Servis DUO cilindra „Lukas“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 30/2018
Datum objave: 06. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Spojnica, delova spojnica i spojničkih elemenata

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 27/2018
Datum objave: 06. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 3/2018/P
Datum objave: 05. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 13. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 13. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 13. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 06. 2018. Obaveštenje o javnoj licitaciji PDF
07. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
05. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
05. 06. 2018. Javni poziv PDF
05. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Sertifikacija (atestiranje) 55 zavarivača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 26/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 06. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta opreme „Lukas“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 25/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje u otvorenom postupku po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Podizanje nivoa osiguranja na putnim prelazima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 13/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
05. 07. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
27. 06. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
27. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javne nabavke radova, održavanje objekata visokogradnje po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 01. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponud 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
12. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju iz rezervoara, evrodizela za drumska vozila (teretna i putnička) - kartice, benzina i TNG-a za drumska vozila (teretna i putnička) – kartice i benzina za mehanizaciju - kartice, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 14/2018
Datum objave: 30. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
14. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
07. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
30 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge špedicije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 22/2018
Datum objave: 28. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 06. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
28. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka i implemenatacija profesionalnog softvera za prevođenje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 28/2018
Datum objave: 25. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 11. 06. 2018. godine do 10.300 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 06. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11.07.2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05.07.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
25. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
25. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 2/2018/P
Datum objave: 24. 05. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 05. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 31. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 05. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
24. 05. 2018. Javni poziv PDF


Osiguranje kosine iznad ulaznog portala tunela T-7 u km 121+140 na pruzi Čačak - Požega

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 12/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Plastične vezice i fiberi

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 23/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 05. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka gumenih umetaka

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 21/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka AT porcija

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 16/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Računari i računarska oprema za poslovni informacioni sistem i ERP

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 17. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27.06.2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
08. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
08. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala za mostovske ekipe

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 17. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 1/2018/P
Datum objave: 15. 05. 2018.
Podnošenje prijava do: 23. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 23. 05. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 23. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
15. 05. 2018. Javni poziv PDF


Usluga remonta pogonske osovine sa diferencijalom za TMD 911/912

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 20/2018
Datum objave: 15. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.06.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
17. 05. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
15. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta agregata za stabilizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 14/2018
Datum objave: 11. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 21. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21. 05. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga hitnog otklanjanja nepravilnosti sistema zaštite od požara i izrade tehničke dokumentacije za potrebe održavanja objekta Železnička stanica Vukov Spomenik

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 3/2018
Datum objave: 10. 05. 2018.

Datum Dokument Preuzimanje
08. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05. 06. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 06. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
28. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 05. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
16. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 05. 2018. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka (bez objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda)
PDF


Izvođenje radova na antikorozionoj zaštiti na Pančevačkom mostu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 12/2018
Datum objave: 09. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 06. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 06. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
04. 06. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
23. 05. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
22. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge računovodstvene revizije – revizija finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 7/2018
Datum objave: 09. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 22. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 05. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga geodetskog merenja u okviru projekta Pekonstrukcija, modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - Državna granica (dužine 40,44 km), deonica Stara Pazova - Novi Sad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 13/2018
Datum objave: 30. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 05. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 05. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 05. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
08. 05. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
30. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 04. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF