Javne nabavke

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki

 

Toneri

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 112/2018
Datum objave: 19. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 29. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
19. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZAMENE KONZOLA U TUNELU KNEŽEVAC (LEVA TUNELSKA CEV)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 97/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta pogonske osovine sa diferencijalom za TMD 911/912.

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 115/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 10. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 10. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


GLAVNA OPRAVKA NA TMD 912-003, ZAVRŠETAK

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 96/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 10. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge prekvalifikacije zbog procesa rada

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 109/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za održavanje računara i računarske opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 103/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 10. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 10. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za radio-dispečerske uređaje,

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 106/2018
Datum objave: 17. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 29. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka radova na sanaciji drumsko-železničkog pančevačkog mosta, po nalogu ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 8/2018
Datum objave: 16. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 10. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 17. 10. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
16. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 10. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Fotokopiri, štampači i skeneri

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 49/2018
Datum objave: 12. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 11. 2018 godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
12. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Napojni uređaji

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 45/2018
Datum objave: 12. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
12. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Nabavka električne energije na visokom naponu (110 Kv) za vuču vozova

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 7/2018
Datum objave: 12. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 16. 10. 2018. 18. 10. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
12. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopune ponuda PDF


Konsultantske usluge procene vrednosti zaliha

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 86/2018
Datum objave: 11. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka kancelarijskog nameštaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 104/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tabulir papir

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 95/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
15. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga zamene postojeće drenažne cevi u cilju rešavanja odvodnjavanja sa isporukom i ugradnjom gumenih panela za putne prelaze

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 107/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema za vešanje voznog voda kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 101/2018
Datum objave: 09. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Merenje buke u životnoj sredini i izrada strateških mapa buke

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 100/2018
Datum objave: 08. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Stezaljke, kleme i vijci za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 91/2018
Datum objave: 08. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka i ugradnja liftova na železničkoj stanici Beograd Centar, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 46/2018
Datum objave: 04. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018 godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
15. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
11. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Merni instrumenti i alati za održavanje telekomunikacionih uređaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 99/2018
Datum objave: 02. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
11. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
11. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
02. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
02. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje - sanacija krova i fasade na objektu pružne deonice Mladenovac u Mladenovcu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 48/2018
Datum objave: 02. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 11. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 11. 2018 godine u 14.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
09. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
02. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
02. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Održavanje objekata visokogradnje - sanacija krova na objektu stanične zgrade u železničkoj stanici Šid

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 47/2018
Datum objave: 02. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 11. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 11. 2018 godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
02. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Rezervni materijal i oprema za kablove

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 42/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
09. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Osigurači

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 40/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
05. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Opremanje apartmana u stanici Mokra Gora, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 98/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 10. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 10. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
03. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka male vrednosti (dobara) tehničkih gasova sa ambalažom i atestiranjem

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 93/2018
Datum objave: 28. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rasklopni aparati kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 89/2018
Datum objave: 25. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
25. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
25. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Hrastova mostovska građa

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 94/2018
Datum objave: 24. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 10. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
10. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema i materijal za automatsko zatezanje voznog voda (UAZ) kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 88/2018
Datum objave: 24. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
28. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
24. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Servisiranje i baždarenje 13 kolskih vaga

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 84/2018
Datum objave: 21. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga svlačenja, navlačenja i obrade točkova za motorna pružna vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 66/2018
Datum objave: 20. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 15/2018/P
Datum objave: 20. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2018. Javni poziv PDF
20. 09. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Održavanje objekata visokogradnje - Sanacija objekta stanične zgrade u železničkoj stanici Leposavić

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 43/2018
Datum objave: 19. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 10. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 10. 2018 godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
19. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
19. 09. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Održavanja drumskih vozila, po partijama:

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 85/2018
Datum objave: 18. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
24. 09. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 09. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
21. 09. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
21. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na održavanju objekata visokogradnje po nalogu inspekcije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 92/2018
Datum objave: 17. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 24. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 09. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Delovi i potrošni materijal za mašine RM proizvođača „Plasser&Theurer"

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 83/2018
Datum objave: 07. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga pregleda i ispitivanja liftova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 73/2018
Datum objave: 07. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka rezervnih delova i materijala za pružne telefonske uređaje, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 80/2018
Datum objave: 06. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 14/2018/P
Datum objave: 05. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 09. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 09. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 09. 2018. Dokumentacija PDF
05. 09. 2018. Javni poziv PDF


Rasklopni alati i zaštitna oprema kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 82/2018
Datum objave: 05. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 09. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izolatori za umetanje u vozni vod kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 59/2018
Datum objave: 05. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 09. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Zaštita od požara - servisiranje i održavanje protivpožarnih aparata i hidrantske opreme

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 37/2018
Datum objave: 03. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 10. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 10. 2018 godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
21. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
03. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 09. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluge - zbrinjavanje opasnog otpada u svemu prema tehničkoj specifikaciji

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 58/2018
Datum objave: 03. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
03. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Elektronske komponente za SS, TK i TT laboratorije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 81/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 11. 09. 2018. godine 13. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 09. 2018. godine 13. 09. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
07. 09. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
07. 09. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta podbijačkih agregata

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 78/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 09. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezevni delovi za sistem nadzora i upravljanja na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 74/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji pruge Kać -Titel, od km 20+340 do km 49+561

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 6/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 08. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 31. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
04. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Oprema za telekomandu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 77/2018
Datum objave: 30. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izmenjivači toplote, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 76/2018
Datum objave: 29. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 09. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 13/2018/P
Datum objave: 28. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
28. 08. 2018. Dokumentacija PDF
28. 08. 2018. Javni poziv PDF
28. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Materijal za održavanje napojnih uređaja, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 70/2018
Datum objave: 28. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka, partija 2 PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora partija 1 i 3 PDF
28. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 12/2018/P
Datum objave: 24. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 08. 2018. Dokumentacija PDF
24. 08. 2018. Javni poziv PDF
24. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Radovi na sanaciji pruge Ruma - Šabac - rasputnica Donja Borina - Zvornik Novi, po nalogu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 5/2018
Datum objave: 22. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 22. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 22. 08. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 08. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 10/2018/P
Datum objave: 22. 08. 2018.

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Dokumentacija PDF
22. 08. 2018. Javni poziv PDF
22. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Nabavka materijala reda vožnje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 68/2018
Datum objave: 20. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 9/2018/P
Datum objave: 20. 08. 2018.
Podnošenje ponuda do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 08. 2018. Dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Javni poziv PDF
20. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Nabavka spoljnih SS uređaja

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 34/2018
Datum objave: 20. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga popravke pružne mehanizacije u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 30/2018
Datum objave: 20. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2018 godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
20. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluge – pregled i provera opreme za rad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/2018
Datum objave: 15. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka opreme i inventara u mtk šarganska osmica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 69/2018
Datum objave: 13. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
13. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Provodnici za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25Kv, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 45/2018
Datum objave: 10. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 8/2018/P
Datum objave: 09. 08. 2018.
Podnošenje prijava do: 16. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 16. 08. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 16. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 08. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
09. 08. 2018. Javni poziv PDF


Nabavka dobara - polubranci i branici

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 60/2018
Datum objave: 08. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 08. 2018. godine 20. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 08. 2018. godine 20. 08. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
03. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
10. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
07. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Baterije za PP i APB, akumulatori za dizel agregate i TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 64/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
03. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Sekcioni izolator za male brzine do 80 km/h kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 43/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 08. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ispitivanje opasnog i potencijalno opasnog otpada od strane akreditovane laboratorije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 57/2018
Datum objave: 31. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 08. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Električna energija–Isporuka električne energije za napajanje potrošača na srednjem naponu,niskom naponu i širokoj potrošnji „Infrastruktura Železnice Srbije“a.d.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 32/2018
Datum objave: 30. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 09. 2018 godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 07. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 67/2018
Datum objave: 27. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 DOC
01. 08. 2018. Izmene i dopune 2 DOC
31. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 7/2018/P
Datum objave: 25. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
25. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
25. 07. 2018. Javni poziv PDF


ELEKTROMEHANIČKI RUČNI ALAT, OTVORENI POSTUPAK, SA PREDLOGOM ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 26/2018
Datum objave: 20. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 08. 2018 godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
17. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
04. 09. 2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
13. 08. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
31. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Glavna opravka, produženje revizija, kontrolni pregledi na vagonima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 50/2018
Datum objave: 20. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 46/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 24. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta i reparacije elemenata transmisije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 48/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ispravljača i nadzornih jedinica za EVP postrojenja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 55/2018
Datum objave: 13. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


[table “” not found /]


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 6/2018/P
Datum objave: 13. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 20. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 20. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 20. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Javni poziv PDF


Rezervni delovi za drezine za održavanje KM, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 53/2018
Datum objave: 13. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala i rezervnih delova za vagone

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 35/2018
Datum objave: 11. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 19. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka kontrolnih umetaka, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 18/2018
Datum objave: 11. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
11. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabaka materijala za održavanje el. instalacija i rasvete, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 25/2018
Datum objave: 10. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 08. 2018. godine 10. 08. 2018. godine do 12.00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 08. 2018. godine 10. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 08. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
08. 08. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
06. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
06. 08. 2018. Izmene i dopune 3 PDF
06. 08. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
01.08.2018. Izmene i dopune 2 PDF
01. 08. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
27. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluga održavanja i baždarenja automata pumpnih stanica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 49/2018
Datum objave: 09. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 17. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 07. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javnu nabavka radova na hitnoj sanaciji železničkih objekata-stanica Kolari, Umčari i Mali Požarevac, hitnoj sanaciji i otklanjanju posledica vanrednog događaja na pruzi br. 103 (Beograd)-Rakovica-Jajinci-Mala Krsna-Velika Plana

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 06. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 5/2018/P
Datum objave: 29. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 06. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 06. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Javni poziv PDF


Usluga popravke i održavanja instalacija centralnog grejanja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 33/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova 16. 07. 2018. do 11.00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 07. 2018. godine u 12.00 časova 16. 07. 2018. do 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javne nabavka dobra – materijal i rezervni delovi za preglede i servise TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 34/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 11.00 časova 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 07. 2018. godine u 11.30 časova 09. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
02. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
02. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE O DEFINISANJU USLOVA ZA SAOBRAĆAJ VOZOVA SA DIZEL VUČOM I SAOBRAĆAJ VOZOVA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA KROZ TUNEL VRAČAR I OSTALE OBJEKTE NA PODRUČJU BEOGRADSKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. godine do 11.00 časova 31. 07. 2018. godine do 11.00
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. godine u 11.30 časova 31. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija-english PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda-english PDF


Javna nabavka materijala za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja (EVP, PS i PSN), u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 15/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
19. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19.07.2018 Izmene i dopune 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 4/2018/P
Datum objave: 14. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 22. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 22. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 22. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
14. 06. 2018. Javni poziv PDF
14. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Agregatna zamena pumpe benzinskog agregata GC-3 „Lukas“i Servis DUO cilindra „Lukas“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 30/2018
Datum objave: 06. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 3/2018/P
Datum objave: 05. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 13. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 13. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 13. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 06. 2018. Obaveštenje o javnoj licitaciji PDF
07. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
05. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
05. 06. 2018. Javni poziv PDF
05. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje u otvorenom postupku po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javne nabavke radova, održavanje objekata visokogradnje po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 01. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponud 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
12. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 2/2018/P
Datum objave: 24. 05. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 05. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 31. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 05. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
24. 05. 2018. Javni poziv PDF


Osiguranje kosine iznad ulaznog portala tunela T-7 u km 121+140 na pruzi Čačak - Požega

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 12/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka gumenih umetaka

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 21/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Računari i računarska oprema za poslovni informacioni sistem i ERP

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 17. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27.06.2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
08. 06. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
08. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 1/2018/P
Datum objave: 15. 05. 2018.
Podnošenje prijava do: 23. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 23. 05. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 23. 05. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
15. 05. 2018. Javni poziv PDF


Usluge računovodstvene revizije – revizija finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 7/2018
Datum objave: 09. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 22. 05. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 05. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 05. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 05. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF