Javne nabavke

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki

 

Nabavka drumskih vozila putem finansijskog lizinga u 60 jednakih mesečnih rata, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 72/2018
Datum objave: 14. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 01. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 01. 2019. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
14. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
14. 12. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Stručno usavršavanje zaposlenih, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 153/2018
Datum objave: 13. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 21. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21. 12. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Komplet uređaja za baždarenje tahografa

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 146/2018
Datum objave: 12. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka 2 DIZEL ELEKTRIČNE MANEVARSKE LOKOMOTIVE

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 73/2018
Datum objave: 12. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 01. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 12. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Softver i komunikaciona oprema za zštitu računarske mreže

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 74/2018
Datum objave: 12. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 11. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 01. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 12. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Softver za antivirus i druge korisničke aplikacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 154/2018
Datum objave: 12. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 12. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 12. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada tehničke dokumentacije za radove na sanaciji potpornog zida na pruzi 108 od km76+000 do 76+200 i od 76+530 do km76+562

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 149/2018
Datum objave: 11. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 21. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 21. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Materijal reda vožnje i grafikoni, obrasci za potrebe operatike

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 140/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 12. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga pogonskih agregata sa drezine Robel 54.22

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 141/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 12. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 12. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju kosine na pruzi 108, od km 132+000 do 132+100

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 147/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema za vešanje voznog voda kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 152/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Uređaji za grejanje za TMD, sa ugradnjom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 144/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14 .12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga izrade projekta za modernizaciju signalno sigurnosnih uređaja u stanici Radinac

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 145/2018
Datum objave: 05. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 12. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tehnička dokumentacija zamene konzola u tunelu Kneževac (leva tunelska cev)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 142/2018
Datum objave: 04. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Podloške za postavljanje ispod šina

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 111/2018
Datum objave: 04. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 12. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 12. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji tunela Mokra Gora, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 55/2018
Datum objave: 03. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 01. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 01. 2019. godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
03. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 12. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Filteri

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 134/2018
Datum objave: 03. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 12. 2018. 13. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11. 12. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
07. 12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
07. 12. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
07. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
07. 12. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
07. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
03. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ogibljenje za TMD

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 137/2018
Datum objave: 30. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 12. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Za javnu nabavku radova na sanaciji železničke infrastrukture, po nalogu inspekcije, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 66/2018
Datum objave: 29. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 12. 2018. godine do 09.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 12. 2018. godine u 10.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
14. 12. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
14. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 71/2018
Datum objave: 29. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 12. 2018. godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
29. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Nabavka železničkih građevinskih mašina (kran i dvoputi bager)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 70/2018
Datum objave: 27. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
27. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Tehnički pregled putnih prelaza

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 138/2018
Datum objave: 27. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 12. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
27. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi i opremanje ukrštaja pruge i puteva - signalizacija i oprema

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 65/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 12. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
26 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Javna nabavka ulja i maziva, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 53/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
03. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
26 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Potezne sajle birača brzine za tešku pružnu mehanizaciju i merna kola

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 120/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remotorizacija mašine 08-16 broj 2275

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 132/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
29. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
23. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 68/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 24. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 12. 2018. godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
03. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
23 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Oprema za održavanje putnih prelaza, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 59/2018
Datum objave: 22. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 24. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 12. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
06. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
29. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
26. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
22 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 135/2018
Datum objave: 22. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 11. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 11. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Elektronske komponente za mašine podbijačice

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 133/2018
Datum objave: 21. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Delovi i oprema za građevinske mašine i dvopute bagere, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 128/2018
Datum objave: 20. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 11. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
20. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka železničkih pragova sa priborom-bukovi impregnisani pragovi, sa rupama za tirfone, u ukupnoj količini 7.300 komada

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 67/2018
Datum objave: 20. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 12. 2018. godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
19. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
19. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Radovi na tunelu „T-51“ sa izradom tehničke dokumentacije

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 64/2018
Datum objave: 16. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2018. godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Montaža i postavljanje radarskih oznaka za obeležavanje plovnog puta ispod mostova za mostove: km 5+721, pruge Beograd Centar-Pančevo i km 41+065, pruga Subotica-Bogojevo-državna granica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 131/2018
Datum objave: 16. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
26. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
16. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Unutrašnji uređaji

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 57/2018
Datum objave: 15. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
04. 12. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
23. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
15. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Rekonstrukcija dela kapaciteta stanice Makiš

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 63/2018
Datum objave: 14. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
12. 12. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
11. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 11. 2018. Invitation to tender PDF
14. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
14. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Nabavka sredstava za snegoborbu u otvorenom postupku, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 58/2018
Datum objave: 13. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 12. 2018. godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
06. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga redovne opravke (glavne opravke) i kontrolni pregledi teretnih vagona i vagona za posebne namene, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 60/2018
Datum objave: 08. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 12. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
08. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Nabavka materijala i delova za izgradnju železničkih koloseka

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 62/2018
Datum objave: 07. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
04.12. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
14. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
07. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Nabavka kancelarijskog nameštaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 130/2018
Datum objave: 07. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 11. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 11. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
07. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge redovne opravke i kontrolni pregled motornih pružnih vozila

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 44/2018
Datum objave: 07. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
03. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
28. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
07. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga sprovođenja testa obezvređenja – umanjenja vrednosti NPO u pripremi (investicije u toku)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 122/2018
Datum objave: 06. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
07. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
06. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70 i betonskih perona, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 61/2018
Datum objave: 06. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
12. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Oprema i materijal za automatsko zatezanje voznog voda (UAZ) kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 127/2018
Datum objave: 06. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 11. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga – vuča mernih kola INSP 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV,50Hz i plato kola za potrebe KM

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 102/2018
Datum objave: 05. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Stacionarne baterije

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 50/2018
Datum objave: 05. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 12. 2018. 13. 12. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
10. 12. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
05. 12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
05. 12. 2018. Izmene i dopune 4 PDF
05. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
23. 11. 2018. Izmene i dopune 3 PDF
19. 11. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
08. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
05. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Rezervni delovi za sistem nadzora i upravljanja na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 129/2018
Datum objave: 05. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 11. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
05. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Merenje emisije izduvnih gasova i praškastih materija iz kotlovskih postrojenja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 114/2018
Datum objave: 02. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
02. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
02. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka rezervnih delova za ŽAT-C centrale

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 121/2018
Datum objave: 01. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 11. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
05. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
05. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
05. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga glavne opravke motornih drezina, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 41/2018
Datum objave: 31. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
07. 12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
28. 11. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
26. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
26. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
15. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Delovi za mašine za mehanizovano održavanje koloseka (podbijačice, plugovi, rešetaljke)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 105/2018
Datum objave: 31. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 11. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
06. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
02. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
02. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga čišćenja prostorija i ostalo

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 51/2018
Datum objave: 31. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 11. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 11. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Sanacija objekta stanične zgrade u stanici Perlez

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 126/2018
Datum objave: 30. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
02. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
01. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
30. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
30. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 113/2018
Datum objave: 29. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
29. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluga obezbeđenja imovine u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 52/2018
Datum objave: 29. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 29. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 11. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
07. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
29. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga remonta podbijačice 09-32

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 54/2018
Datum objave: 24. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 11. 2018 godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Akumulatori za TMD i tešku pružnu mehanizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 117/2018
Datum objave: 23. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 11. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
31. 10. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
30. 10. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
29. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
29. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
29. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
29. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
23. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


ODRŽAVANJE I BAŽDARENJE REZERVOARA

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 108/2018
Datum objave: 23. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
25. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
23. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za održavanje drumskih vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 110/2018
Datum objave: 23. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 11. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 11. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ležajevi osovinski

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 90/2018
Datum objave: 22. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 10. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
22. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZAMENE KONZOLA U TUNELU KNEŽEVAC (LEVA TUNELSKA CEV)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 97/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta pogonske osovine sa diferencijalom za TMD 911/912.

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 115/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 10. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 10. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Napojni uređaji

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 45/2018
Datum objave: 12. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
08. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
08. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
12. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Konsultantske usluge procene vrednosti zaliha

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 86/2018
Datum objave: 11. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
27. 11. 2018. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
25. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tabulir papir

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 95/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
15. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Merenje buke u životnoj sredini i izrada strateških mapa buke

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 100/2018
Datum objave: 08. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni materijal i oprema za kablove

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 42/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
09. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Osigurači

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 40/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Opremanje apartmana u stanici Mokra Gora, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 98/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 10. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 10. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
03. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema i materijal za automatsko zatezanje voznog voda (UAZ) kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 88/2018
Datum objave: 24. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
28. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
24. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Servisiranje i baždarenje 13 kolskih vaga

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 84/2018
Datum objave: 21. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga svlačenja, navlačenja i obrade točkova za motorna pružna vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 66/2018
Datum objave: 20. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora, partija 2 PDF
07. 12. 2018. Odluka o obustavi postupka, partija 1 i 3 PDF
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 15/2018/P
Datum objave: 20. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2018. Javni poziv PDF
20. 09. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Održavanje drumskih vozila, po partijama:

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 85/2018
Datum objave: 18. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 09. 2018. godine 01. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 11. 2018. Obaveštenje o podnetnom zahtevu za zaštitu prava PDF
02. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
24. 09. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 09. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
21. 09. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
21. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Delovi i potrošni materijal za mašine RM proizvođača „Plasser&Theurer"

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 83/2018
Datum objave: 07. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga pregleda i ispitivanja liftova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 73/2018
Datum objave: 07. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 14/2018/P
Datum objave: 05. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 09. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 09. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 09. 2018. Dokumentacija PDF
05. 09. 2018. Javni poziv PDF


Usluge - zbrinjavanje opasnog otpada u svemu prema tehničkoj specifikaciji

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 58/2018
Datum objave: 03. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
03. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezevni delovi za sistem nadzora i upravljanja na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 74/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 12/2018/P
Datum objave: 24. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 08. 2018. Dokumentacija PDF
24. 08. 2018. Javni poziv PDF
24. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Radovi na sanaciji pruge Ruma - Šabac - rasputnica Donja Borina - Zvornik Novi, po nalogu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 5/2018
Datum objave: 22. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 22. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 22. 08. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 08. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 10/2018/P
Datum objave: 22. 08. 2018.

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Dokumentacija PDF
22. 08. 2018. Javni poziv PDF
22. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 9/2018/P
Datum objave: 20. 08. 2018.
Podnošenje ponuda do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 08. 2018. Dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Javni poziv PDF
20. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Usluge – pregled i provera opreme za rad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/2018
Datum objave: 15. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka opreme i inventara u mtk šarganska osmica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 69/2018
Datum objave: 13. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
13. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Provodnici za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25Kv, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 45/2018
Datum objave: 10. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 8/2018/P
Datum objave: 09. 08. 2018.
Podnošenje prijava do: 16. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 16. 08. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 16. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 08. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
09. 08. 2018. Javni poziv PDF


Sekcioni izolator za male brzine do 80 km/h kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 43/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 08. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ispitivanje opasnog i potencijalno opasnog otpada od strane akreditovane laboratorije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 57/2018
Datum objave: 31. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 08. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 67/2018
Datum objave: 27. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 DOC
01. 08. 2018. Izmene i dopune 2 DOC
31. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 7/2018/P
Datum objave: 25. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
25. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
25. 07. 2018. Javni poziv PDF


Glavna opravka, produženje revizija, kontrolni pregledi na vagonima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 50/2018
Datum objave: 20. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 46/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 24. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta i reparacije elemenata transmisije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 48/2018
Datum objave: 16. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 6/2018/P
Datum objave: 13. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 20. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 20. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 20. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Javni poziv PDF


Rezervni delovi za drezine za održavanje KM, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 53/2018
Datum objave: 13. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluga održavanja i baždarenja automata pumpnih stanica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 49/2018
Datum objave: 09. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 07. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javnu nabavka radova na hitnoj sanaciji železničkih objekata-stanica Kolari, Umčari i Mali Požarevac, hitnoj sanaciji i otklanjanju posledica vanrednog događaja na pruzi br. 103 (Beograd)-Rakovica-Jajinci-Mala Krsna-Velika Plana

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 06. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 5/2018/P
Datum objave: 29. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 06. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 06. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Javni poziv PDF


Usluga popravke i održavanja instalacija centralnog grejanja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 33/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova 16. 07. 2018. do 11.00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 07. 2018. godine u 12.00 časova 16. 07. 2018. do 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javne nabavka dobra – materijal i rezervni delovi za preglede i servise TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 34/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 11.00 časova 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 07. 2018. godine u 11.30 časova 09. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
02. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
02. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE O DEFINISANJU USLOVA ZA SAOBRAĆAJ VOZOVA SA DIZEL VUČOM I SAOBRAĆAJ VOZOVA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA KROZ TUNEL VRAČAR I OSTALE OBJEKTE NA PODRUČJU BEOGRADSKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. godine do 11.00 časova 31. 07. 2018. godine do 11.00
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. godine u 11.30 časova 31. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija-english PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda-english PDF


Javna nabavka materijala za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja (EVP, PS i PSN), u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 15/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
19. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19.07.2018 Izmene i dopune 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 4/2018/P
Datum objave: 14. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 22. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 22. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 22. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
14. 06. 2018. Javni poziv PDF
14. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Agregatna zamena pumpe benzinskog agregata GC-3 „Lukas“i Servis DUO cilindra „Lukas“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 30/2018
Datum objave: 06. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje u otvorenom postupku po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osiguranje kosine iznad ulaznog portala tunela T-7 u km 121+140 na pruzi Čačak - Požega

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 12/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF