Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

 

Набавка мерних инструмената, алата и опреме за мерне инструменте

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 12. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка клима уређаја са услугом уградње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта мењача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 11. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Укључно-искљуне тачке за путне прелазе, са предлогом за закључење оквирног споразума, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 16. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервно напајање за сс уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 14. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови и материјал за станичне диспечерске уређаје, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2019
Датум објаве: 10. 07. 2019.
Понуде се примају до: 20. 08. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за дизел агрегате и ТМД, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2019
Датум објаве: 05. 07. 2019.
Понуде се примају до: 23. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - технички преглед изведених радова на деоници Београд Центар- Стара Пазова-Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2019
Датум објаве: 04. 07. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 07. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 07. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 07. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ И АДАПТАЦИЈА ОЛУКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У НЕМАЊИНОЈ 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 36/2019
Датум објаве: 25. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију капацитета у станици Београд ранжирна, за потребе формирања контејнерског терминала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2019
Датум објаве: 24. 06. 2019.
Понуде се примају до: 08. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
24. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2019
Датум објаве: 20. 06. 2019.
Понуде се примају до: 22. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 07. 2019. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуге еко санације и интеграције постојећег система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 35/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 19. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 17/2019
Датум објаве: 19. 06. 2019.
Понуде се примају до: 27. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
19. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 33/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка седишта за шинска возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка нових пумпних аутомата,сонди, и опремање пумпних станица

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2019
Датум објаве: 18. 06. 2019.
Понуде се примају до: 25. 07. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2019. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка делова за поправку подбијачког агрегата на машини 08-32/4C

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 17. 06. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. 15. 07. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
19 .06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
17. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
17. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРАГОВА, ПО ПАРТИЈАМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2019
Датум објаве: 13. 06. 2019.
Понуде се примају до: 18. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
13. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање система даљинског управљања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 18/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 02. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2019
Датум објаве: 11. 06. 2019.
Понуде се примају до: 11. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 07. 2019. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка елемената горњег строја пруге

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2019
Датум објаве: 05. 06. 2019.
Понуде се примају до: 10. 07. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 07. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2019. Питања и одговори 1 PDF
24. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
06. 06. 2019. Invitation to tender PDF
05. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
05. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Полубраници и браници за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности са предлогом за закључење оквирног споразума
Број јавне набавке: 15/2019
Датум објаве: 03. 06. 2019.
Понуде се примају до: 12. 06. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20. 06. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
03. 06. 2019. Конкурсна документација PDF
03. 06. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Техничка контрола техничке документације- техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално- сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Грађевински радови на санацији објекта ЕТП Топчидер

Поступак јавне набавке отворени поступак са предлогом за закључeње оквирног споразума
Број јавне набавке: 27/2019
Датум објаве: 31. 05. 2019.
Понуде се примају до: 01. 07. 2019. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 07. 2019. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 07. 2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
31. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Mашине, резервни делови и материјал за кошење растиња

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 11. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 07. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка кухињске опреме и инвентара за МТК Шарган

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 30. 05. 2019.
Понуде се примају до: 07. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
13. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуга баждарење и одржавање пумпних станица и резервоара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2019
Датум објаве: 29. 05. 2019.
Понуде се примају до: 06. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна продаја отпадног материјала

Поступак јавне продаје прикупљањем затворених понуда
Број Лицитације: 2/2019/П
Датум објаве: 22. 05. 2019.
Понуде се примају до: 29. 05. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
24. 05. 2019. Измене и допуне 1 и 2 PDF
22. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2019. Јавни позив PDF


Oсигурање од одговорности ка трећим лицима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 06. 2019. Питања и одговори 1 PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Осигурање запослених oд последица несрећних случајева

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка камена еруптивног порекла за реконструкцију тунела

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2019
Датум објаве: 21. 05. 2019.
Понуде се примају до: 20. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 06. 2019. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
26. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга изнајмљивања механизације, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. 14. 06. 2019. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
04. 06. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
04. 06. 2019. Измене и допуне 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД и вагона, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.06.2019. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 06. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка радова - рушење објеката у станици Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2019
Датум објаве: 10. 05. 2019.
Понуде се примају до: 10. 06. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 06. 2019. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 06. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
14.06.2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 05. 2019. Измене и допуне 1 PDF
31. 05. 2019. Питања и одговори 3 PDF
27. 05. 2019. Питања и одговори 2 PDF
24. 05. 2019. Питања и одговори 1 PDF
10. 05. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Обилазни напојни водови и проводници за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 9/2019
Датум објаве: 25. 04. 2019.
Понуде се примају до: 14. 05. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 05. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
25. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге (Београд) Ресник-Врбница-Државна граница, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 22. 04. 2019.
Понуде се примају до: 23. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Услуга изнајмљивања вагона

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2019
Датум објаве: 19. 04. 2019.
Понуде се примају до: 20. 05. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 05. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 05. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
19. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара – Колосечни уметци

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 12. 04. 2019.
Понуде се примају до: 19. 04. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 04. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге - Иновација техничке документације за мост у Прокупљу

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 11. 04. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Ремонт подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2019
Датум објаве: 04. 04. 2019.
Понуде се примају до: 06. 05. 2019. године до 13:00 часова
Датум и време отварања понуда: 06. 05. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
10. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
04. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна продаја расходованих основних средстава железничких возила - теретних кола и кола за посебне железничке намене

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број: 01/2019 П
Датум објаве: 27. 03. 2019.
Понуде се примају до: 09. 04. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
08. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
05. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 04.2019. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
01. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF
27. 03. 2019. Одлука о поступку јавне продаје PDF


Дводелни уметци за репарацију бетонских блокова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 179/18
Датум објаве: 20. 03. 2019.
Понуде се примају до: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
27.03.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27.03.2019. Измене и допуне 1 PDF
20.03.2019. Конкурсна документација PDF
20.03.2019. Позив за подношење понуда PDF