Javne nabavke – strana 3 ne

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki


Delovi i potrošni materijal za mašine RM proizvođača „Plasser&Theurer"

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 83/2018
Datum objave: 07. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga pregleda i ispitivanja liftova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 73/2018
Datum objave: 07. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 14/2018/P
Datum objave: 05. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 09. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 09. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 09. 2018. Dokumentacija PDF
05. 09. 2018. Javni poziv PDF


Usluge - zbrinjavanje opasnog otpada u svemu prema tehničkoj specifikaciji

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 58/2018
Datum objave: 03. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
03. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 12/2018/P
Datum objave: 24. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 08. 2018. Dokumentacija PDF
24. 08. 2018. Javni poziv PDF
24. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Radovi na sanaciji pruge Ruma - Šabac - rasputnica Donja Borina - Zvornik Novi, po nalogu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 5/2018
Datum objave: 22. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 22. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 22. 08. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 08. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 10/2018/P
Datum objave: 22. 08. 2018.

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Dokumentacija PDF
22. 08. 2018. Javni poziv PDF
22. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 9/2018/P
Datum objave: 20. 08. 2018.
Podnošenje ponuda do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 08. 2018. Dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Javni poziv PDF
20. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Usluge – pregled i provera opreme za rad

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 62/2018
Datum objave: 15. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka opreme i inventara u mtk šarganska osmica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 69/2018
Datum objave: 13. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
13. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Provodnici za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25Kv, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 45/2018
Datum objave: 10. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 8/2018/P
Datum objave: 09. 08. 2018.
Podnošenje prijava do: 16. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 16. 08. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 16. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
09. 08. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
09. 08. 2018. Javni poziv PDF


Sekcioni izolator za male brzine do 80 km/h kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 43/2018
Datum objave: 01. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 13. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 08. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ispitivanje opasnog i potencijalno opasnog otpada od strane akreditovane laboratorije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 57/2018
Datum objave: 31. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 67/2018
Datum objave: 27. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine 08. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 DOC
01. 08. 2018. Izmene i dopune 2 DOC
31. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
27.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 7/2018/P
Datum objave: 25. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 31. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 31. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
25. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
25. 07. 2018. Javni poziv PDF


MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 46/2018
Datum objave: 16. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 24. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta i reparacije elemenata transmisije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 48/2018
Datum objave: 16. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16.07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 6/2018/P
Datum objave: 13. 07. 2018.
Podnošenje prijava do: 20. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 20. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 20. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 07. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Javni poziv PDF


Rezervni delovi za drezine za održavanje KM, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 53/2018
Datum objave: 13. 07. 2018..
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka usluga održavanja i baždarenja automata pumpnih stanica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 49/2018
Datum objave: 09. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 07. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
09. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javnu nabavka radova na hitnoj sanaciji železničkih objekata-stanica Kolari, Umčari i Mali Požarevac, hitnoj sanaciji i otklanjanju posledica vanrednog događaja na pruzi br. 103 (Beograd)-Rakovica-Jajinci-Mala Krsna-Velika Plana

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 4/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 06. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 5/2018/P
Datum objave: 29. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 06. 07. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 06. 07. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 06. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Javni poziv PDF


Usluga popravke i održavanja instalacija centralnog grejanja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 33/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova 16. 07. 2018. do 11.00 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 07. 2018. godine u 12.00 časova 16. 07. 2018. do 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javne nabavka dobra – materijal i rezervni delovi za preglede i servise TMD, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 34/2018
Datum objave: 28. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 11.00 časova 09. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 07. 2018. godine u 11.30 časova 09. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
02. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
02. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
28. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


JAVNA NABAVKA USLUGE IZRADE STUDIJE O DEFINISANJU USLOVA ZA SAOBRAĆAJ VOZOVA SA DIZEL VUČOM I SAOBRAĆAJ VOZOVA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA KROZ TUNEL VRAČAR I OSTALE OBJEKTE NA PODRUČJU BEOGRADSKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 23/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. godine do 11.00 časova 31. 07. 2018. godine do 11.00
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. godine u 11.30 časova 31. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija-english PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda-english PDF


JAVNA PRODAJA OTPADNOG MATERIJALA - putem licitacije

Postupak javne licitacije
Broj Licitacije: 4/2018/P
Datum objave: 14. 06. 2018.
Podnošenje prijava do: 22. 06. 2018. godine do 10.00 časova,
Javno otvaranje prijava: 22. 06. 2018. godine u 11.00 časova
Javno nadmetanje usmenim putem: 22. 06. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
19. 06. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 06. 2018. Licitaciona dokumentacija PDF
14. 06. 2018. Javni poziv PDF
14. 06. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Agregatna zamena pumpe benzinskog agregata GC-3 „Lukas“i Servis DUO cilindra „Lukas“

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 30/2018
Datum objave: 06. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 06. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 06. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje u otvorenom postupku po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 19/2018
Datum objave: 04. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 07. 2018. godine do 14.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 07. 2018. godine u 14.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
04. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osiguranje kosine iznad ulaznog portala tunela T-7 u km 121+140 na pruzi Čačak - Požega

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 12/2018
Datum objave: 22. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
22. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF

Usluge remonta pumpi visokog pritiska, dijagnostika, servisiranje i remont dizel motora sa nabavkom i ugradnjom potrebnih delova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 155/2017
Datum objave: 21. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 29.12.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29.12.2017. godine u 10.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
10.01.2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
21.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge reparacije mernog stola za ispitivanje skretničkih elektropostavnih sprava

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 136/2017
Datum objave: 21. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 28.12.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28.12.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 01. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
21.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka: remont turbina i kompresora, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 165/2017
Datum objave: 19. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 27.12.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27.12.2017. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.01.2018. Odluka o dodeli ugovora, partija 2 PDF
18. 01. 2018. Odluka o obustavi postupka, partija 1 PDF
18. 01. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1 PDF
18.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
18.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka štampača i skenera u otvorenom postupku

Postupak javne nabavke Otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 63/2017
Datum objave: 11. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 10.01.2018. 12. 01. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10.01.2018. 12. 01. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
26. 01. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05.01.2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
05.01.2018. Izmene i dopune 1 PDF
11.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
11.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka osigurača

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 128/2017
Datum objave: 18. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 26.12.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26.12.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.01.2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
18.12.2017. Konkursna dokumentacija PDF
18.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka signalnih kablova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 152/2017
Datum objave: 15. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 22.12.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22.12.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 03. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 01. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 12. 2017. Konkursna dokumentacija PDF
04. 12. 2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka kolosečnog pribora u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Postupak javne nabavke Pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 2/2017
Datum objave: 22. 11. 2017.
Ponude se primaju do: 22.12.2017. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22.12.2017. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
01. 03. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07.12.2017. Pitanja i odgovori 2 PDF
29.11.2017. Pitanja i odgovori 1 PDF
22.11.2017. Konkursna dokumentacija PDF
22.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF