Јавне набавке – страна 2

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

Ремонт кочионе опреме РК 2

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 8/2018
Датум објаве: 26. 04. 2018.
Понуде се примају до: 04. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 05. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
15. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Ремонт напојних уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 24. 04. 2018.
Понуде се примају до: 07. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 05. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији фасаде на објекту станичне зграде у железничкој станици Лозница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 19. 04. 2018.
Понуде се примају до: 27. 04. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 04. 2018. године у 09.30 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка туцаника са превозом

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 18. 04. 2018.
Понуде се примају до: 18. 05. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 05. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
18. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга техничког прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2018
Датум објаве: 03. 04. 2018.
Понуде се примају до: 03. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 05. 2018 године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 04. 2018. Питања и одговори 2 PDF
24. 04. 2018. Измене и допуне 2 PDF
24. 04. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 04. 2018. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 04. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамa

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa мале вредности добара – Сигналне ознаке и скретнички сигнали, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 183/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 19.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.01.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка компресора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23.01.2018. 24.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.01.2018. 24.01.2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 01. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2017
Датум објаве: 05. 01. 2018.
Понуде се примају до: 15.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.01.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Конкурсна документација PDF
05.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка помоћног напајање за станице Мала Плана и Београд Ранжирна

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.18. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29.12.2017. Конкурсна документација PDF
29.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и партија 3 PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 15.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 02. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
23. 02. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca Voith

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санација теменог свода, са израдом техничке документације, тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 196/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 25.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности: Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег строја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 195/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији објекта железничке станице Младеновац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 194/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 15. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 15. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
09.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
09.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и материјала за реконструкцију заштитних капија путних прелаза, у нивоу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга уградње додатне опреме са пратећим елементима на прскалици вагона-цистерне за хемијско сузбијање вегетације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 188/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12. 02. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 02. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ремонта хидрауличних компоненти

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјала за одржавање електровучних подстаница (евп)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Измене и допуне 1 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 03. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
09. 03. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 3 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решења - назив и ознака из општег речника набавке – 72265000- услуга конфигурације софтвера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 182/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 189/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда плана за хитне интервенције у случају инцидента

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 190/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 04. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Захтев о заштити права PDF
05 .02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стезаљки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Поправка и калибрација инструмената за мерење на телекомуникационим уређајима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме и материјала за електрично растављање и секционисање контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. . Измене и допуне 1 PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка пумпних аутомата за дизел горива ОРН: 42122180–пумпе за гориво

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 05.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за жат-ц централе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплемантација пословног информационог система ERP

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 173/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне механизације, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 7 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 6 PDF
01. 03. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1 PDF
01. 03. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 5 PDF
12. 01. 2018. Питања и одговори 4 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 3 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 2 PDF
10. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
18. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
11.12.2017. Конкурсна документација PDF
11.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних каблова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2017
Датум објаве: 15. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.11.2017. Конкурсна документација PDF
22.11.2017. Позив за подношење понуда PDF