Javne nabavke – strana 2

Javne nabavke

Pregled stanja javnih nabavki - strana 2

Dvodelni umetci za reparaciju betonskih blokova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 179/18
Datum objave: 20. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
27.03.2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
27.03.2019. Izmene i dopune 1 PDF
20.03.2019. Konkursna dokumentacija PDF
20.03.2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Transport tucanika i materijala za potrebe remonta

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 14/2019
Datum objave: 19. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 18.04.2019. godine do 11:30 časova
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
29. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 04. 2019. Izmene i dopune 4 PDF
05. 04. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
29. 03. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
28.03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
19. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
19. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka računara i računarske opreme za poslovni informacioni sistem, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 13/2019
Datum objave: 18. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 17. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
09. 04. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
25. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Program zdravstvene zaštite

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 2/2019
Datum objave: 15. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 25. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 03. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
27. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka i implementacija poslovnog informacionog sistema ERP - II faza

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 11/2019
Datum objave: 15. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 04. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 04. 2019. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Hidraulična oprema tipa LUKAS za opremanje pomoćnog voza

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 5/2019
Datum objave: 15. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 04. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
05.04.2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
01.04.2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
27. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
27. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
15. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
15. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka skretničke građe u ukupnoj količini 221,40m3

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 12/2019
Datum objave: 13. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 12. 04. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
17. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 03. 2019. Izmena i dopuna br.1 PDF
13. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
13. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 10/2019
Datum objave: 12. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 04. 2019. godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
19. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 04. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
25. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
12. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
12. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka valter vagoneta za transport šinskih polja i dugih šina 12+12

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 3/2019
Datum objave: 11. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 10. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
11. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Gume za dvopute bagere

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 1/2019
Datum objave: 08. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 03. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 03. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
05.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka dobara – mostovska građa

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 8/2019
Datum objave: 04. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 04. 2019. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
15. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
18. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
11. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
04. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Bukovi impregnisani pragovi, u ukupnoj količini 14.500 komada

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 6/2019
Datum objave: 04. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 03. 04. 2019. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 04. 2019. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
06. 06. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
05. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
04. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
04. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala i delova za izgradnju železničkih koloseka

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 7/2019
Datum objave: 01. 03. 2019.
Ponude se primaju do: 05. 04. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 04. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
16. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
10. 04. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
27. 03. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
15. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 03. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
01. 03. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
05. 03. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Nabavka materijala za higijenu

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 159/2018
Datum objave: 26. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 08. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 03. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 03. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
26. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
26. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 4/2019
Datum objave: 20. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 27. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 03. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
03.04.2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
20. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF
21. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Sanacija fasade i adaptacija oluka poslovne zgrade u Nemanjinoj 6

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 80/2018
Datum objave: 18. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 20. 03. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 03. 2019. godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
27.03.2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
27. 03. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
14. 03. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
11. 03. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Radovi na sanaciji pruge Niš-Zaječar

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 2/2019
Datum objave: 14. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 03. 2019. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 03. 2019. godine u 14.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
22. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
22. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
14. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF
14. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Radovi na sanaciji pruge Subotica-Senta

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 1/2019
Datum objave: 08. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 03. 2019. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 03. 2019. godine u 14.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
14. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 03. 2019. Izmene i dopune 3 PDF
22. 02. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
22. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
14. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
08. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF
08. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Sanacija (četiri) tunela pruge Kraljevo-Raška po nalogu inspekcije

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 1/2019
Datum objave: 08. 02. 2019.

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 02. 2019. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Nabavka i ugradnja liftova na železničkoj stanici Beograd Centar (u zoni VI perona)

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 87/2018
Datum objave: 07. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 11. 03. 2019. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 03. 2019. godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
14. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
07. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Nabavka sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i službenih odela i njegovih delova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 76/2018
Datum objave: 01. 02. 2019.
Ponude se primaju do: 04. 03. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 03. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
03. 07. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 03. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 03. 2019. Pitanja i odgovori 7 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 6 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 5 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 4 PDF
25. 02. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
21. 02. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
11. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
11. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
01. 02. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
01. 02. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Tehnička kontrola idejnih projekata za rekonstrukciju, podizanje nivoa osiguranja, odnosno obnovu signalno sigurnosnih uređaja na putnim prelazima

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 85/2018
Datum objave: 31. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 04. 03. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 03. 2019. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 03. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
31. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
31. 01. 2019. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Modernizacija kancelarijskog poslovanja (arhiviranje)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 177/2018
Datum objave: 30. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 02. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 02. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
30. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
30. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Auto gume

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 178/2018
Datum objave: 29. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 07. 02. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 02. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga dezinfekcije, dezisekcije i deratizacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 173/2018
Datum objave: 29. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 06. 02. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 02. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 05. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
28 02. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
20 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
29. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Konsultantske usluge za Intranet IŽS

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 174/2018
Datum objave: 28. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 05. 02. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 02. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
28. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
28. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Konsultantske usluge za održavanje i razvoj centralnog IBM računara

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 176/2018
Datum objave: 23. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 01. 02. 2019. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 02. 2019. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
23. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Trajno zbrinjavanje transformatora sa RSV uljem

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 172/2018
Datum objave: 21. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 29. 01. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 01. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
21. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Projekat modernizacije i rekonstrukcije deonice Stara Pazova-Novi Sad - tehnički pregled

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 164/2018
Datum objave: 18. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 02. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
11. 02. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3 PDF
05. 02. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
05. 02. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
04. 02. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
01. 02. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
01. 02. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
01. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
18. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
18. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 84/2018
Datum objave: 16. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
20.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
20.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
20.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5 PDF
27. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 02. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
29. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
28. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
28. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
16. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Nabavka herbicida, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 82/2018
Datum objave: 14. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 13. 02. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 13. 02. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
20. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora, partija 1 i 2 PDF
14. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
14. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponude PDF


Javna nabavka male vrednosti uređaja za kovertiranje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 171/2018
Datum objave: 14. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 22. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22. 01. 2019. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
08. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
14. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka obrazaca

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 162/2018
Datum objave: 10. 01. 2019.
Ponude se primaju do: 18. 01. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 01. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
10. 01. 2019. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Inovacija tehničke dokumentacije za tunel T-13 od km 52+287,12 do km 52+497,13 na pruzi Crveni krst - Zaječar - Prahovo pristanište

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 11/2018
Datum objave: 08. 01. 2019.

Datum Dokument Preuzimanje
27. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 01. 2019. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Inovacija tehničke dokumentacije za tunel T-12 od km 53+035,15 do km 52+182,19 na pruzi Crveni krst - Zaječar - Prahovo pristanište

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 10/2018
Datum objave: 08. 01. 2019.

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 01. 2019. Konkursna dokumentacija PDF
08. 01. 2019. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Usluga zamene postojeće drenažne cevi u cilju rešavanja odvodnjavanja sa isporukom i ugradnjom gumenih panela za putne prelaze

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 167/2018
Datum objave: 31. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 01. 2019. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 01. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
17. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka elemenata za separaciju tucanika i habajućeg obložnog materijala

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 148/2018
Datum objave: 31. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 01. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 01. 2019. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka uglja za ostale svrhe

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 69/2018
Datum objave: 31. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 01. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
10. 04. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
11. 02. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Nabavka radova - iskop rova

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 77/2018
Datum objave: 31. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
18. 04. 2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
17. 04. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
24. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
24. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
24. 01. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
21. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Zakup 2 (dve) dizel električne manevarske lokomotive

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 81/2018
Datum objave: 29. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
22.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 01. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
25. 01. 2019. Izmene i dopune 2 PDF
25. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
23. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
09. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
29. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Transformatori za zbrinjavanje PCB ulja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 161/2018
Datum objave: 28. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 01. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 01. 2019. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi, održavanje objekata visokogradnje, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 78/2018
Datum objave: 27. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 01. 2019. godine u 11.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
01. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora, partrija 8 i partija 9 PDF
01. 02. 2019. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
09. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
09. 01. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
31. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
27. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Nabavka Microsoft softverskih paketa i licenci, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 75/2018
Datum objave: 27. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. godine u 11.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF

04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
08. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
25. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
25. 01. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
23. 01. 2019. Pitanja i odgovori 1 PDF
27. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
27. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Usluge remonta drezina

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 79/2018
Datum objave: 25. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
21.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
20. 02. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
28. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
28. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
21. 01. 2019. Pitanja i odgovori 3 PDF
21. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
21. 01. 2019. Pitanja i odgovori 2 PDF
28. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
25. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
25. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Stezaljke, kleme i vijci za održavanje voznog voda, obilaznog voda i napojnih vodova kontaktne mreže monofaznog sistema 25kv, 50hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 143/2018
Datum objave: 20. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 12. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 02. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
20. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Materijal za održavanje voznog voda kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz u tunelima

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 151/2018
Datum objave: 20. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 12. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
24. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora, partija 2 PDF
20. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


REMONT NISKONOSEĆE DRUMSKE PRIKOLICE GOŠA NP 25

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 156/2018
Datum objave: 20. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 12. 2018. godine do 09.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 12. 2018. godine u 10.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka hrane i pića za poslovni objekat Nemanjina 6

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 139/2018
Datum objave: 20. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 12. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
24. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka drumskih vozila putem finansijskog lizinga u 60 jednakih mesečnih rata, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 72/2018
Datum objave: 14. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF

04. 03. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
29. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
14. 01. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
14. 01. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
14. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
14. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponude PDF


Komplet uređaja za baždarenje tahografa

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 146/2018
Datum objave: 12. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
12. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
12. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada tehničke dokumentacije za radove na sanaciji potpornog zida na pruzi 108 od km76+000 do 76+200 i od 76+530 do km76+562

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 149/2018
Datum objave: 11. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
21.12.2018 Izmene i dopune 2 PDF
20. 12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
20. 12. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
11. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
11. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju kosine na pruzi 108, od km 132+000 do 132+100

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 147/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
08. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Uređaji za grejanje za TMD, sa ugradnjom

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 144/2018
Datum objave: 06. 12. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31.12. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
18. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
14 .12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
11. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 12. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 12. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi i opremanje ukrštaja pruge i puteva - signalizacija i oprema

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 65/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
21.12.2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
21. 12. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
21. 12. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
26 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remotorizacija mašine 08-16 broj 2275

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 132/2018
Datum objave: 26. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
30. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
29. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
23. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 135/2018
Datum objave: 22. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 11. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 11. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 12. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
22. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Elektronske komponente za mašine podbijačice

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 133/2018
Datum objave: 21. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 12. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 12. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Montaža i postavljanje radarskih oznaka za obeležavanje plovnog puta ispod mostova za mostove: km 5+721, pruge Beograd Centar-Pančevo i km 41+065, pruga Subotica-Bogojevo-državna granica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 131/2018
Datum objave: 16. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
26. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
16. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Unutrašnji uređaji

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 57/2018
Datum objave: 15. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 12. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 12. 2018. godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
07. 02. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za 2019 PDF
07. 02. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma za 2018 PDF
07. 02. 2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
14. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 12. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
23. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
15. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rekonstrukcija dela kapaciteta stanice Makiš

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 63/2018
Datum objave: 14. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
05. 06. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 03. 2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava PDF
15. 03. 2019. Odluka o obustavi postupka PDF
13. 12. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
12. 12. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
11. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
30. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 11. 2018. Invitation to tender PDF
14. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
14. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge redovne opravke i kontrolni pregled motornih pružnih vozila

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 44/2018
Datum objave: 07. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
03. 12. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
28. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
07. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema i materijal za automatsko zatezanje voznog voda (UAZ) kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 127/2018
Datum objave: 06. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 11. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
24. 01. 2019. Odluka o obustavi postupka, partija 1 PDF
13. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga – vuča mernih kola INSP 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV,50Hz i plato kola za potrebe KM

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 102/2018
Datum objave: 05. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za sistem nadzora i upravljanja na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 129/2018
Datum objave: 05. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 14. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 14. 11. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
05. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Merenje emisije izduvnih gasova i praškastih materija iz kotlovskih postrojenja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 114/2018
Datum objave: 02. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 19. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 19. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
07. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
02. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
02. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka rezervnih delova za ŽAT-C centrale

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 121/2018
Datum objave: 01. 11. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 11. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
05. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
05. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
05. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 11. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 11. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga glavne opravke motornih drezina, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 41/2018
Datum objave: 31. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
21.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4 PDF
21.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF
21.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
21.03.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
30. 01. 2019. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 12. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
13. 12. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
07. 12. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 PDF
28. 11. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
26. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 PDF
26. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
15. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Delovi za mašine za mehanizovano održavanje koloseka (podbijačice, plugovi, rešetaljke)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 105/2018
Datum objave: 31. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 11. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
06. 11. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
02. 11. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
02. 11. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
02. 11. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
31. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluge - softver za antivirus i druge korisničke aplikacije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 113/2018
Datum objave: 29. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
29. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Akumulatori za TMD i tešku pružnu mehanizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 117/2018
Datum objave: 23. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
01. 11. 2018. Pitanja i odgovori 5 PDF
31. 10. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
30. 10. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
29. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
29. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
29. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
29. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
23. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


ODRŽAVANJE I BAŽDARENJE REZERVOARA

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 108/2018
Datum objave: 23. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 02. 11. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 02. 11. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
20. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
25. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
25. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
23. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za održavanje drumskih vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 110/2018
Datum objave: 23. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 01. 11. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 01. 11. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
23. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Ležajevi osovinski

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 90/2018
Datum objave: 22. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 10. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
22. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZAMENE KONZOLA U TUNELU KNEŽEVAC (LEVA TUNELSKA CEV)

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 97/2018
Datum objave: 18. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 11. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 11. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
21. 11. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
18. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Tabulir papir

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 95/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 10. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
15. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Merenje buke u životnoj sredini i izrada strateških mapa buke

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 100/2018
Datum objave: 08. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni materijal i oprema za kablove

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 42/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
19. 12. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 10. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
09. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Osigurači

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 40/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 11. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 11. 2018 godine u 13.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
05. 02. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 11. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
05. 10. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Opremanje apartmana u stanici Mokra Gora, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 98/2018
Datum objave: 01. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 09. 10. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 09. 10. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
03. 10. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
01. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
01. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Oprema i materijal za automatsko zatezanje voznog voda (UAZ) kontaktne mreže monofaznog sistema 25kV, 50Hz

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 88/2018
Datum objave: 24. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19. 04. 2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19. 04. 2019. Izmene i dopune 1 PDF
16. 10. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
28. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
24. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Servisiranje i baždarenje 13 kolskih vaga

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 84/2018
Datum objave: 21. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
16. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
21. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
21. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga svlačenja, navlačenja i obrade točkova za motorna pružna vozila

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 66/2018
Datum objave: 20. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 12. 2018. Odluka o dodeli ugovora, partija 2 PDF
07. 12. 2018. Odluka o obustavi postupka, partija 1 i 3 PDF
25. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 15/2018/P
Datum objave: 20. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 09. 2018. Javni poziv PDF
20. 09. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF