Foto galerija

Nazad
Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije. Rezultati posete srpske delegacije Kini su najvidljiviji u polju železničke infrastrukture, gde je pruga Beograd-Budimpešta potcrtana kao važna saobraćajnica Evrope i Azije.