Фото галерија

Назад
Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије. Резултати посете српске делегације Кини су највидљивији у пољу железничке инфраструктуре, где је пруга Београд-Будимпешта потцртана као важна саобраћајница Европе и Азије.