O nama

Osnovni podaci o Društvu

 • Poslovno ime: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom Infrastruktura železnice Srbije Beograd – Savski Venac
 • Skraćeno poslovno ime: “Infrastruktura železnice Srbije” a.d.
 • Sedište: Nemanjina broj 6, Beograd
 • Datum osnivanja: 10.08.2015. godine
 • Pretežna delatnost: 52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
 • Matični broj: 21127094
 • PIB: 109108420
 • Osnivač: Republika Srbija, u čije ime osnivačka prava ostvaruje Vlada
 • Akcionari: Republika Srbija, kao jedini akcionar
 • Nadležno ministarstvo: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • Upravljanje Društvom: jednodomno
 • Organi Društva: Skupština i Odbor direktora

Skupština Društva

Skupštinu Društva za upravljanje železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, čine:


Odbor direktora Društva

Dušan GaribovićDušan Garibović, dipl. ek.
predsednik
Milan ŠeganMilan Šegan, dipl. saob. inž.
član
Mira VukmirovićMira Vukmirović, dipl. ek.
član

Delatnost Društva

Pretežna delatnost Društva: Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Delatnost obuhvata upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u delu održavanja javne železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja, obezbeđenja pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima, kao i pravnim i fizičkim licima koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, kao i zaštita javne železničke infrastrukture. Društvo obavlja delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.


Vizija

Savremena, bezbedna i tržišno orijentisana železnica, što znači: trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštita javne železničke infrastrukture, nesmetano korišćenje objekata železničke infrastrukture i drugih sredstava rada za železnički saobraćaj, organizovanje i regulisanje bezbednog i nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja uz staranje o zaštiti životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Misija

Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom u Republici Srbiji, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja, obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima kao i pravnim i fizičkim licima koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, a koji ispunjavaju propisane uslove, izgradnja i rekonstrukcija javne železničke infrastrukture. Uspostavljanje standarda poslovanja, harmonizacija sa važećim standardima i propisima u međunarodnom železničkom saobraćaju. Uspostavljanje standarda ponašanja zaposlenih kao i obezbeđivanje racionalizovanog, kompetentnog i motivisanog osoblja.


Ciljevi

Na osnovu definisane vizije i misije, kao i započetog korporativnog restrukturiranja železnice, određeni su osnovni ciljevi Društva:

 • uspostavljanje optimalne strukture poslovanja,
 • povećanje interne efikasnosti,
 • optimizacija troškova,
 • sprovođenje aktivnosti u cilju uspostavljanje principa tržišnog poslovanja,
 • podizanje kvaliteta infrastrukture kroz realizaciju plana investicija,
 • povećanje profitabilnosti.

Preuzmite