Javne konsultacije povodom okvira politike raseljavanja za Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

U skladu sa standardima Evropske Investicione Banke (EIB) o uključenju zainteresovanih strana prilikom realizacije projekata i nevoljnom raseljavanju, “Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Grad Niš i opština Bela Palanka pozivaju zainteresovane pojedince, javnost i organizacije na

JAVNE KONSULTACIJE
povodom
OKVIRA POLITIKE RASELJAVANJA
za Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

Koje će se održati dana 14.09.2017. godine u 12 časova u prostorijama uprave opštine Bela Palanka i dana 15.09.2017. godine u sali Skupštine Grada Niša u 12 časova (po lokalnom vremenu).
Primerak dokumenta koji je predmet konsultacija može se preuzeti na sledećim adresama:

  • U prostorijama “Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Nemanjina 6, Beograd, radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu) u kancelariji br. 355, u roku od 14 dana od dana objave ovog poziva,
  • U prostorijama gradske uprave Grada Niša radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • U prostorijama uprave opštine Bela Palanka radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • Na internet stranici http://infrazs.rs,
  • Na internet stranici www.ni.rs,
  • Na internet stranici www.belapalanka.org.rs.

Pitanja i komentari u vezi sa dokumentom mogu biti dostavljeni pisanim putem ili putem elektronske pošte na dole naznačenu adresu ili direktno tokom javnih konsultacija:

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad
Dušan Garibović
kancelarija br. 355
Nemanjina 6
11000 Beograd , Srbija
e-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Svečano obeležen početak rekonstrukcije deonice Rasputnica „G“ – Rakovica – Resnik

Danas, 30 marta, na železničkoj stanici Resnik, u prisustvu potpredsednice Vlade RS i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorane Mihajlović, počela je rekonstrukcija i modernizacija deonice Rasputnica „G“ – Rakovica – Resnik, na pruzi Beograd – Mladenovac – Niš – Preševo (državna granica), u dužini od 7,5 kilometara.

Na ulasku u stanicu, potpredsednicu Vlade RS je dočekao i predao raport šef stanice Ljubo Mihajlović.

Čitajte dalje

Pojava klizišta na delu pruge između Prokuplja i Kuršumlije, dovela do privremenog prekida saobraćaja

Na pruzi Niš – Merdare, 12. marta u 15.30 časova, došlo je pojave klizišta u dužini od oko 15 metara, na izlazu iz mesta Barlovo prema Kuršumliji. Usled višednevnih obilnih padavina, nivo reke Toplice je znatno porastao, što je dovelo do podrivanja trupa pruge. Saobraćaj vozova za prevoz putnika je u prekidu na relaciji Prokuplje – Merdare.

Čitajte dalje

Kompletno završena obnova i izgradnja pruge Beograd – Pančevo

10. februara 2017. godine u kabinetu generalnog direktora „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. Dušana Garibovića, potpisan je Konačni zapisnik o prijemu objekata na deonici Beograd – Pančevo. Time je označeno da je „RŽD Internešnl“, kao Izvođač radova, u potpunosti ispunio obaveze vezane za rekonstrukciju ove deonice, u skladu sa Aneksom br. 1. Od trenutka potpisivanja Konačnog zapisnika, otpočinje 3-godišnji garantni period.

Čitajte dalje