„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. prvi put učesnik projekta koji se finansira iz „Erasmus +“ programa Evropske unije

„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d.,  zajedno sa Saobraćajnim Fakultetom iz Beograda, je po prvi put učesnik projekta koji se finansira iz programa Evropske unije „Erasmus +“. Reč je o projektu pod nazivom „Blueprint“ koji podrazumeva izradu strateškog plana sa konkretnim aktivnostima za unapređenje veština zaposlenih u železničkom sektoru.

U prethodnom periodu, iz programa „Erasmus +„ finansirane su izrade strategija za unapređenje veština zaposlenih u mnogim sektorima, poput vazduhoplovstva, pomorskog saobraćaja, automobilske industrije i drugih. Za naredni period, Evropska komisija je utvrdila da je i železnički sektor važan i da treba ulagati u njega i samim tim je predviđeno da novu strategiju (Blueprint) vodi konzorcijum od 12 članova, od kojih će polovina biti članovi iz edukativnog sektora (tehnički fakulteti, železnički centri za obuku, instituti), dok će preostali deo članstva biti dodeljen predstavnicima železničke industrije, železničkim operaterima i upravljačima infrastrukture.

Do sada, interesovanje za učešće u projektu, u svojstvu partnera, iskazale su sledeće članice CER-a: Luksemburške železnice, Nemačke železnice, Austrijske železnice i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Takođe, sledeće članice organizacije koja okuplja predstavnike železničke industrije UNIFE pokazale su interesovanje za učešće u svojstvu partnera: Alstom, CAF, Hitachi Rail STS, Knorr-Bremse, MAFEX, Siemens, Bombardier Transportation.

Ovim povodom,  3. decembra u Briselu, organizovan je i prvi sastanak Radne grupe koja će raditi na izradi predloga projekta, gde su aktivno učestvovali i predstavnici „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. . Ključna tema sastanka bila je utvrđivanje budućeg koordinatora projekta iz edukativnog sektora i u uži izbor su ušli sledeći fakulteti: University of Deusto”, “University of Genoa”, “Technical University of Dresden” i „ESTACA“. Takođe, na sastanku je bilo reči o uslovima koje je Evropska unija propisala u vezi ovog projekta, kao i roku za dostavu pisanog predloga za ovaj projekat.

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .