Rekonstrukcija pruge Kikinda – MSK Kikinda počinje u ponedeljak, 25. novembra

„Infrastruktura železnice Srbije“ u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine, počeće rekonstrukciju pruge Kikinda – MSK Kikinda, u dužini od šest kilometara.

Ova pruga biće rekonstruisana prvi put nakon više decenija.

„Infrastruktura železnice Srbije“ prugu Kikinda – MSK Kikinda rekonstruisaće samostalno, odnosno sopstvenim sredstvima, opremom i ljudstvom, a u okviru trogodišnjeg programa obnove regionalnih pruga u Srbiji koji je započeo 2018. godine.

Planirano je da radovi na rekonstrukciji šest kilometara ove pruge budu završeni u martu 2020. godine, a ukupna procenjena vrednost posla iznosi 3,36 miliona evra.

Radovi obuhvataju zamenu stare kolosečne rešetke na drvenim pragovima, nestandardnim šinama i kolosečnim priborom i zastorom od šljunka sa novom kolosečnom rešetkom na betonskim pragovima i zastorom od novog tucanika. Ugradiće se šine i pragovi pridobijeni sa magistralnih pruga, kao i novi.

Po završetku radova, brzina vozova sa sadašnjih 10 km/sat biće podignuta na 50 km/sat, a osovinsko opterećenje će sa sadašnjih 16 tona po osovini, biti podignuto na 22,5 tona po osovini.

Rekonstrukcija pruge Kikinda – MSK Kikinda značajno će doprineti povećanju bezbednosti i efikasnosti železničkog saobraćaja, kao i  produktivnosti rada MSK Kikinda. Naime, ovom deonicom za potrebe MSK Kikinda mesečno saobraća oko 550 do 600 teretnih vagona, a njima se najviše prevozi sirćetna kiselina i metanol, pa će rekonstruisana pruga omogućiti brži i kvalitetniji transport ove robe železnicom.

Objavljeno u Vesti