Počela izgradnja novog kontejnerskog terminala u Makišu

U železničkoj stanici Beograd Ranžirna u Makišu u toku su radovi na izgradnji novog kontejnerskog terminala.

Novi kontejnerski terminal gradi se u okviru šeste grupe ranžirnih koloseka, odnosno na prostoru od 68. do 74. i na 77. ranžirnom koloseku u Beograd Ranžirnoj.

Radovi su počeli 15. oktobra 2019. godine, a rok za njihov završetak je 270 dana.

Vrednost ugovorenih radova iznosi 5,5 miliona evra, a sredstva je obezbedila Vlada Republike Srbije.

                        

„Infrastruktura železnice Srbije“ je investitor ovog projekta, u skladu sa zaključkom Vlade Srbije.

Radovima na izgradnji novog kontejnerskog terminala u Makišu obuhvaćeni su: demontaža osam ranžirnih koloseka ukupne dužine oko šest i po kilometara (od 68. do 74. i 77. ranžirni kolosek) i kontaktne mreže iznad njih; izgradnja dva nova koloseka ukupne dužine oko 2,4 kilometra, sa novim šinama i betonskim pragovima; izgradnja manipulativne ploče duge 552 i široke 25,4 metara; izgradnja tri putna prelaza sa pristupnom saobraćajnicom do vage, kontejner za vagu, prostorije za smeštaj osoblja (radnici, skretničar, portir), kao i izgradnju pristupnih saobraćajnica sa parkingom.

                      

 

Objavljeno u Vesti