Održana konferencija „Evropski železnički dijalog – rešavanje izazova“

Konferencija „Evropski železnički dijalog – rešavanje izazova“ održana je 28. oktobra u Beču, u organizaciji Austrijskih železnica (OBB) i austrijskog železničkog sindikata (VIDA).

Na konferenciji su među glavnim govornicima bili predstavnici Austrijskih železnica (OBB) i austrijskog železničkog sindikata (VIDA), zatim predstavnici evropskih institucija, železničkih kompanija i posebnih jedinica nadležnih za rodnu ravnopravnost i diverzitet, kao i predstavnici međunarodnih organizacija poput Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropske transportne federacije (ETF). Aktivni učesnici konferencije bili su i predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. i „Srbija Voza“ a.d..

Prema izjavama predstavnika železničkih kompanija, unapređenje veština i uopšte položaja žena u železničkom sektoru je u vrhu liste prioriteta u budućem poslovanju, u čemu su saglasni i predstavnici Evropske unije.

Teme ove konferencije bile su sledeće: trenutna situacija u pogledu zapošljavanja žena u železničkom sektoru, najbolji primeri prakse u ovoj oblasti, kao i mere koje doprinose povećanju broja žena u železničkim kompanijama. Ujedno, učesnici konferencije su se posebno upoznali sa izazovima sa kojima se suočavaju Austrijske železnice u ovoj oblasti, kao i druge evropske železničke kompanije, kao i sa perspektivama i planovima železničkih kompanija u budućnosti.

Ključne mere koje su ovom prilikom istaknute, a doprinose unapređenju u ovoj oblasti položaja žena i povećanja njihovog broja u železnikom sektoru su: unapređenje balansa između radnog vremena i porodičnog života, uvođenje kvota i minimalnih standarda u pogledu broja žena, unapređenje atraktivnosti železnice za nove zaposlene, uvođenje posebnih Jedinica/Odeljenja nadležnih za žene, mere praćenja položaja žena u kompanijama po raznom osnovu (uslovima rada, potencijalnog uznemiravanja), prevencija seksizma i dr.

Samo jedan od dobrih primera međunarodne prakse u ovoj oblasti je primer Francuskih železnica, koje su uvele interni barometar u cilju merenja postojanosti uznemiravanja na radnom mestu, kao i posebnog referenta koji je nadležan za probleme uznemiravanja. Takođe, sa rukovodiocima je potpisan poseban Manifest kojim se isti obavezuju da će se boriti protiv ovog problema, uz primenu principa nulte tolerancije.

U ime „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. na konferenciji su učestvovale: Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove, Katarina Nešić Raković, direktor Centra za međunarodne poslove i Bojana Radovanović, rukovodilac projekta međunarodne saradnje.

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .