Počela rekonstrukcija poslovne zgrade srpskih železnica

Radovi na rekonstrukciji poslovne zgrade srpskih železnica u ulici Nemanjinoj 6, u Beogradu, počeli su krajem septembra 2019. godine. Radovi se izvode jer je naša obaveza da čuvamo kulturno dobro.

Naime, 2007. godine poslovna zgrada srpskih železnica u Nemanjinoj 6 proglašena je za kulturno dobro – spomenik kulture, kao deo celine „Područje uz ulicu Kneza Miloša“ (celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima).

Radovima su obuhvaćeni sanacija fasade i adaptacija oluka na celom objektu.

     

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u otvorenom postupku, Ugovor za javnu nabavku radova na sanaciji fasade i adaptacije oluka na poslovnoj zgradi u Nemanjinoj 6, dodeljen je ponuđaču „AS commerce-STAN“, nosiocu posla u zajedničkoj ponudi sa firmama „NPN gradnja“, „As elektro“, „Unimast“, i „Rival industrija“.

Ukupna vrednost ugovora je oko 277 miliona dinara, a svi korisnici poslovne zgrade u Nemanjinoj 6 potpisali su ugovor o raspodeli troškova za navedeni posao. To znači da u finansiranju ovog posla učestvuju svih korisnici poslovne zgrade u Nemanjinoj 6, uključujući i sve četiri železničke kompanije.

Posao će se realizovati u tri faze i to tokom 2019, 2020. i 2021. godine.

     

Radovi koji se trenutno realizuju trajaće 180 dana i odvijaće se u ulici Nemanjina 6, kao i u atrijumima poslovne zgrade srpskih železnica.

S obzirom da ovaj poslovni objekat predstavlja spomenik kulture, konzervatorski nadzor obavlja Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd.

Projekat za ovaj objekat urađen je 1921. godine. Poslovnik objekat u Nemanjinoj 6, u Beogradu, sagrađen je u periodu od 1927. do 1931. godine, namenski građen kao zgrada Ministarstva saobraćaja. Tadašnji ministar saobraćaja Svetislav Milosavljević, uspeo je da 1927. godine obezbedi kreditna sredstva u iznosu od 70 miliona dinara za izgradnju zgrade Ministarstva saobraćaja Kraljevine SHS. Odluku o izgradnji doneo je Ministarski savet pod predsedništvom Nikole Pašića, a zemljište pod nazivom „Stara šivara“ (od Kneza Miloša do Sarajevske i od Birčaninove do Nemanjine) stavljeno je na raspolaganje za podizanje novih državnih zgrada.

Projekat nove zgrade Ministarstva saobraćaja SHS izradio je arhitekta Svetozar Jovanović.

Kada je izgradnja počela 1927. godine, otkriveno je da na celoj površini postoje izvori podzemnih voda, pa su započeti radovi obustavljeni i formirana je komisija sa zadatkom da prostudira teren i donese rešenja o načinu fundiranja zgrade i drenaže terena. Nakon toga, doneto je rešenje da se obavi drenaža celog terena, temelj je urađen od armiranog betona, a sama zgrada je podeljena na osam konstruktivno samostalnih blokova.

Objekat je koncipiran kao slobodnostojeći, izdužene pravougaone osnove, sa šest unutrašnjih dvorišta. Arhitektonski je oblikovan u eklektičko-neoklasičnom stilu, sa dobrim proporcijama koje daju objektu monumentalan izgled. Zgrada je izgrađena od opeke, veštačkog kamena i armirano betonskih nosećih konstrukcija. Fasada je dekorisana skulpturama izvedenim u kamenu, čiji su autori Toma Rosandić, Lojze Dolinar, Dragomir Arambašić, Živojin Lukić i Risto Stijović. Posebno interesantan detalj je završni motiv u vidu sata – kule, iznad centralnog dela glavne fasade, koji ističu bočno postavljene figure Atlanta.

Površina osnove zgrade je oko 4.200 kvadratnih metara, dok ukupna površina oko 860 prostorija iznosi nešto manje od 33 hiljade kvadratnih metara.

Ovaj objekat spada u vrhunska arhitektonska ostvarenja u Beogradu između dva svetska rata.

      

Objavljeno u Vesti