Održana 64. Generalna skupština CER

64. Generalna skupština CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija) održana je 23. septembra, u Gdanjsku, dan uoči otvaranja Međunarodnog železničkog sajma TRAKO.

Sastanak, na kome je izabrana nova uprava CER,  čiji mandat započinje 1. januara 2020. godine, održan je u formi dva panela; panel diskusija o ERTMS i panel diskusija o sajber bezbednosti u železničkom saobraćaju.

Skupština je potvrdila izbor Crister-a Fritzson-a (ASTOC) za predsedavajućeg CER, dok su  Andreas Matthä (ÖBB), Oliver Wolff (VDV), Marc Wengler (CFL) i Erik Laidvee (EVRizabrani za potpredsednike. Za članove Upravnog odbora CER izabrani su  Isaías Táboas Suárez (RENFE), Sophie Dutordoir (SNCB), Richard Lutz (DB), Krzysztof Mamiński (PKP), Gianfranco Battisti (FSI), Andreas Meyer (SBB), Geert Pauwels (Lineas), Guillaume Pepy (SNCF), Roger van Boxtel (NS) i Robert Homolya (MÁV). Usvojen je postupak za izbor novog izvršnog direktora, pošto mandat Libora Lochmana ističe u decembru 2020. godine. Takođe je usvojen budžet organizacije za 2020. godinu, uz napomenu da će članarine ostati nepromenjene.

 Generalna skupština je zatim odobrila mandat CER-u da u oblasti socijalnog dijaloga pregovara sa evropskim partnerima. Naime, evropske institucije su dodelile mandat CER-u i ETFu (Evropska federacija transportnih radnika), da prema usvojenom akcionom planu, utvrde konkretne mere za unapređenje položaja žena na železnici. Zahvaljujući poverenom mandatu, CER je prikupio informacije među svojim članicama (u čemu je aktivno učestvovala i „Infrastruktura železnice Srbije“), nakon čega je sačinjen nacrt predloga sa osam oblasti u kojima je neophodno sprovesti dodatne mere u cilju poboljšanja položaja žena u železničkom sektoru, na evropskom nivou. 

Na skupštini su takođe imali prilike da se upoznaju sa novim programom Horizont Evrope (2021-2027), sledbeniku tekućeg sedmogodišnjeg programa HORIZONT 2020 (2014-2020), koji će sa budžetom od 100 milijardi evra, biti najveći i najopsežniji program EU za istraživanje i inovacije. Takođe, u okviru Horizonta Evrope, evropski železnički sektor koji predvode proizvođači i železnička operativna zajednica, trenutno se raspravlja kako oblikovati narednu generaciju zajedničkog preduzeća Shift2Rail, pa je Generalna skupština pozvala članstvo da razmotri svoje učešće, odnosno doprinos  u novoj generaciji Shift2Rail.

Sledeća generalna skupština održaće se 19. februara 2020. godine, u Briselu.

 

Izvor: CER

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .