„Infrastruktura železnice Srbije“ sopstvenim angažovanjem uradila elektrifikaciju jednog kilometra koloseka u stanici Kraljevo: Brža organizacija saobraćaja i ušteda 100 hiljada evra

„Infrastruktura železnice Srbije“ juče je u železničkoj stanici Kraljevo sopstvenim angažovanjem završila elektrifikaciju staničnih koloseka u dužini od oko jednog kilometra.

                

Stručne službe „Infrastrukture železnice Srbije“ tokom jula su uradile elektrifikaciju sedmog i osmog staničnog koloseka, kao i koloseka koji vodi do železničke ložionice.

U okviru radova na elektrifikaciji, zaposleni u „Infrastrukturi železnice Srbije“ izveli su sve potrebne radove, uključujući i postavljanje kontaktne mreže iznad ovih koloseka, sa svim potrebnim uređajima i opremom.

Ovaj posao urađen je angažovanjem zaposlenih u „Infrastrukturi železnice Srbije“, koji su sami uradili elektrifikaciju jednog kilometra koloseka.

Na taj način, „Infrastruktura železnice Srbije“ je ostvarila uštedu od oko 100 hiljada evra, koliko bi se za taj posao moralo platiti izvođačima radova izvan železnice. Nakon deset godina, ovo je prvi put da su železničari sami uradili elektrifikaciju neke pružne deonice.

                       

Sva postrojenja kontaktne mreže iznad ovih koloseka od danas su pod naponom od 25 kilo-volti i omogućavaju funkcionisanje železničkog saobraćaja sa elektro vučom.

Na taj način, u železničkoj stanici Kraljevo omogućena je znatno kvalitetnija i efikasnija organizacija teretnog železničkog saobraćaja, zahvaljujući čemu će rad operatera u stanici biti mnogo brži nego do sada. S obzirom na nedostatak dizel lokomotiva, sa kojim se železnički operateri u robnom saobraćaju susreću u stanici Kraljevo, „Infrastruktura železnice Srbije“ je elektrifikacijom ovih koloseka omogućila brže formiranje i saobraćaj teretnih vozova.

„Infrastruktura železnice Srbije“ upozorava da su sada navedeni koloseci pod naponom i da kroz kontaktnu mrežu prolazi struja jačine od 25 hiljada volti, pa svako nepropisno i nedozvoljeno kretanje u staničnom krugu može biti izuzetno opasno.

Objavljeno u Vesti