Održan sastanak Upravnog odbora za projekat VERA

Delegacija „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovala je u Parizu, krajem maja, na sastanku Upravnog odbora projekta za uspostavljanje „virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA).

Cilj ovog projekta, čiji je aktivan učesnik „Infrastruktura železnice Srbije“, je formiranje mreže edukativnih institucija i centara za obuku zaposlenih na železnici.

Na sastanku se razgovaralo o novitetima u pogledu Studije izvodljivosti za ovaj projekat, koju sprovodi konzorcijum od tri konsultanata: WMP Consult, Ecorys i Panteia.

Konsultant je članove Upravnog odbora detaljno informisao na koji će način obaviti analizu sledećih segmenata: postojeće stanje u pogledu veština i kompetencija radne snage u železnicama koje su učesnice projekta, utvrđivanje budućih zahteva u pogledu kompetencija zaposlenih,  utvrđivanje primera dobre prakse u pogledu obučavanja zaposlenih na evropskom nivou, kao i poređenje sa sličnim edukativnim metodama u drugim vidovima saobraćaja i drugo.

Takođe, ugovoreni su intervjui koje će konsultant obaviti sa rukovodiocima nadležnim za ljudske resurse u okviru železničkih kompanija koje su učesnice ovog projekta.

U ovom projektu učestvuje više od dvadeset evropskih železničkih kompanija, uključujući i Rusiju. Očekuje se da će rezultat ovog projekta biti realizovan do oktobra 2019 godine.

U delegaciji „Infrastrukture železnice Srbije“ na sastanku Upravnog odbora bili su: Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove, Katarina Nešić Raković, direktor Centra za međunarodne poslove i Bojana Radovanović, rukovodilac projekta.

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .