Održan sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovali su na sastanku CER Radne grupe direktora za ljudske resurse koji je održan   početkom juna u Pragu.

Ključna tema sastanka odnosila se na rezultate rada zajedničke Radne grupe CER-ETF-EIM, i pripreme predloga mera za unapređenje položaja žena u železničkom sektoru. Ovaj dokument, u čijoj izradi su aktivno učestvovale članice međunarodnih organizacija, biće presudan za pregovore sa predstavnicima evropskih institucija u novom sazivu. „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. je dostavila sve neophodne podatke, kako bi dala prikaz realnog stanja u pogledu položaja žena u kompaniji i označila koje su mere do sada primenjene. Konačna verzija dokumenta sa predlozima mera, pružiće smernice železničkim kompanijama za unapređenje ove oblasti u budućnosti.

Na sastanku je takođe posebno istaknuto uspostavljanje Virtuelne evropske železničke akademije(VERA) i bilateralnim razgovorima konsultanta nadležnog za ovaj projekat sa njegovim učesnicima, među kojima je i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Tim povodom, početkom septembra, konsultant će posetiti „Infrastruktury železnice Srbije“ a.d. i razgovarati o konkretnim potrebama kompanije u pogledu obučavanja zaposlenih i razvoja veština.

Pored toga raspravljano je i o novom sazivu Upravnog Odbora Radne grupe direktora za ljudske resurse, kandidaturi CER predstavnika za mesto predsednika EU Odbora za socijalni dijalog na železnici, projektima koje je u oblasti socijalnog dijaloga CER već realizovao, kao i novitetima u pogledu železničkog zakonodavstva.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda odlučeno je će sledeće godine „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. biti domaćin sastanka ove Radne grupe.

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije„ a.d. na sastanku ove Radne grupe su: Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove, Katarina Nešić Raković, direktor Centra za međunarodne poslove i Bojana Radovanović, rukovodilac projekta.

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .