Rekonstrukcija pruge Jajinci – Mala Krsna počela 15. maja u Umčarima

„Infrastruktura železnice Srbije“ 15. maja 2019. godine, u železničkoj stanici Umčari počela je rekonstrukciju  pruge Jajinci – Mala Krsna i železničke stanice Mala Krsna, na međunarodnom železničkom Koridoru 10 kroz Srbiju. 

Početku radova u Umčarima prisustvovao je generalni direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ Miroljub Jevtić, sa saradnicima. Jevtić se na gradilištu susreo sa predstavnicima izvođača radova i tom prilikom razgovarano je o realizaciji ovog projekta. 

Radovima je predviđena rekonstrukcija ukupno 68,8 kilometara koloseka i elektrotehničkih postrojenja, kao i radovi u osam stanica, šest stajališta, tri tunela i na dva mosta. Rekonstrukcijom ove pruge obuhvaćena je zamena šina, pragova i kontaktne mreže, kao i ugradnja optičkog kabla, dok je  u železničkoj stanici Mala Krsna predviđena i zamena svih skretnica na kolosecima. 

Pored toga, građevinski će biti uređen i 31 putni prelaz na ovoj deonici, uz zadržavanje postojeće signalizacije, a biće ugrađen i video nadzor na putnim prelazima duž ove deonice. 

Ukupna vrednost posla je 39,2 miliona evra, od čega vrednost radova na pruzi Jajinci – Mala Krsna  iznosi 30,3 miliona evra, dok za rekonstrukciju železničke infrastrukture u stanici Mala Krsna  iznosi 8,9 miliona evra. Od ovog iznosa, čak 1,7 miliona evra biće opredeljeno za uređenje putnih prelaza na pruzi Jajinci – Mala Krsna. 

Finansiranje je obezbeđeno iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.  

Radove na rekonstrukciji građevinske i elektrotehničke infrastrukture na ovoj pruzi izvodi konzorcijum francuske kompanije „Kolas“ i srpske „Energoprojekt“, koji su do posla došli nakon sprovedenog međunarodnog tendera, u skladu sa pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj. 

Rekonstrukcijom pruge brzina vozova između Jajinaca i Male Krsne biće podignuta na projektovani nivo do 120 km/sat. Trenutna brzina vozova na većem delu ove pruge je oko 50 kilometara na sat. 

Radovi će se odvijati u uslovima potpune obustave železničkog saobraćaja na pruzi od Jajinaca do Male Krsne. 

Ovom prugom u proteklom periodu saobraćali su samo teretni vozovi. Zbog lošijeg stanja železničke infrastrukture putnički vozovi već dve godine na deonici Jajinci – Mala Krsna ne saobraćaju, već između Beograda i Velike Plane idu pravcem preko Mladenovca. Tokom izvođenja radova, svi putnički i teretni vozovi će saobraćati prugom Beograd – Mladenovac – Velika Plana.  

„Infrastruktura železnice Srbije“ je povećala nosivost pruge preko Mladenovca sa 20 na 22,5 tona po osovini i na taj način omogućila da se i u uslovima obustave saobraćaja na deonici Jajinci – Mala Krsna, teretni železnički saobraćaj na Koridoru 10 u potpunosti redovno odvija. Istovremeno, rekonstukcijom i posedanjem staničnim osobljem stanica Kovačevac i Kusadak povećana je propusna moć pruge preko Mladenovca. 

Tokom izvođenja ovih radova, nesmetano će se odvijati teretni železnički saobraćaj od Velike Plane preko Male Krsne do Smedereva i Požarevca, kao i putnički železnički saobraćaj između Požarevca i Smedereva, što je predviđeno Redom vožnje za 2019. godinu.   

Predviđeni rok za završetak radova je 450 dana. 

 

Objavljeno u Vesti