Modernizacija pruge Jajinci – Mala Krsna, na međunarodnom železničkom Koridoru 10, počinje 15. maja

„Infrastruktura železnice Srbije“ 15. maja 2019. godine počeće modernizaciju  pruge Jajinci – Mala Krsna, na međunarodnom železničkom Koridoru 10 kroz Srbiju.

Radove izvodi konzorcijum firmi koji čine francuska kompanija „Kolas“ i domaća „Energoprojekt“. „Infrastruktura železnice Srbije“ ugovor o izvođenju radova sa ovim konzorcijumom potpisala je 28. decembra 2018. godine, nakon sprovedenog međunarodnog  tendera, u skladu sa pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj, jer su finansijska sredstva obezbeđena iz kredita EBRD 5. Vrednost posla je 39,2 miliona evra.

Ugovorom je predviđena modernizacija ukupno 68,8 kilometara koloseka i elektrotehničkih postrojenja, kao i radovi u osam stanica, šest stajališta, tri tunela i na dva mosta. Pored toga, građevinski će biti uređen i 31 putni prelaz na ovoj deonici.

Modernizacijom pruge brzina vozova između Jajinaca i Male Krsne biće podignuta na projektovani nivo do 120 km/sat. Trenutna brzina vozova na većem delu ove pruge je oko 50 kilometara na sat.

Radovi će se odvijati u uslovima potpune obustave železničkog saobraćaja na pruzi od Jajinaca do Male Krsne. Tokom izvođenja radova, svi vozovi će saobraćati prugom Beograd – Mladenovac – Velika Plana.

„Infrastruktura železnice Srbije“ je povećala nosivost pruge preko Mladenovca sa 20 na 22,5 tona po osovini i na taj način omogućila da se i u uslovima obustave saobraćaja na deonici Jajinci – Mala Krsna, teretni železnički saobraćaj na Koridoru 10 u potpunosti redovno odvija. Istovremeno, rekonstukcijom i posedanjem staničnim osobljem stanica Kovačevac i Kusadak povećana je propusna moć pruge preko Mladenovca.

Tokom izvođenja ovih radova, nesmetano će se odvijati teretni železnički saobraćaj preko Male Krsne od Velike Plane do Smedereva i Požarevca, kao i putnički železnički saobraćaj između Požarevca i Smedereva, što je predviđeno Redom vožnje za 2019. godinu. 

Predviđeni rok za završetak radova je 450 dana.

Posted in Vesti.