U Kini danas potpisan Ugovor o finansiranju izgradnje pruge za velike brzine Novi Sad – Subotica

Projekat izgradnje pruge za velike brzine između Novog Sada i Subotice, za čiju je realizaciju danas u Pekingu potpisan Ugovor o finansiranju, obuhvata trasu dvokolosečne pruge i stanice sa objektima na pruzi, rekonstrukciju i modernizaciju železničkih čvorova Novi Sad, Vrbas i Subotica, denivelaciju ukrštanja pruge sa drumskim i pešačko-biciklističkim stazama, kao i ugradnju elektrotehničke infrastrukture koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem.

Čitajte dalje