Održana 63. Generalna skupština CER, učestvovala i „Infrastruktura železnice Srbije“

U Briselu je 21. februara 2019. godine održana 63. Generalna skupština Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER).

„Infrastrukturu železnice Srbije“, kao punopravnog člana CER, na  Generalnoj skupštini ove organizacije zastupao je prof. dr. Nebojša Bojović, predsednik Skupštine ove železničke kompanije.

Na sastanku Generalne skupštine CER, ključna tema sastanka bio je plan politike  ove organizacije. Reč je o važnom dokumentu CER u kome se nalaze sve aktivnosti koje ova organizacija planira da preduzme u cilju lobiranja za interese železničkog sektora u periodu od 2019-2024.  godine.

U okviru ovog dokumenta predstavljen je prvenstveno značaj železnice za društvo uopšte, čime je, između ostalog istaknuto da je ovaj vid transporta ključan za evropsku ekonomiju, imajući u vidu, između ostalog, da je 2.3 miliona građana na evropskom nivou direktno zaposleno ili indirektno sarađuje sa železnzničkim sektorom.

Ujedno, deo ovog dokumenta je posvećen najznačnijim pitanjima za koje se CER obavezao da će se zalagati pred institucijama EU, među kojima su: razvoj procesa digitalizacije u železničkom sektoru i primena inovacija, unapređenje usluga za korisnike usluga, uspostavljanje železničkog saobraćaja u Evropi, bez emisije štetnih gasova do 2050. godine, uključivanje i drugih mogućih izvora finansiranja, pored još uvek neophodnih državnih subvencija i jačanje saobraćaja i uspostavljanje frekventnih konekcija između Evrope i Azije.

Takođe, na sastanku Generalne skupštine bilo je reči o značaju koalicije Rail Freight Forward koja okuplja evropske železničke kompanija za robni saobraćaj, koje su se obavezale da u velikoj meri smanje negativni uticaj robnog saobraćaja na životnu sredinu i koja će se truditi da doprinesu udvostručenju udela železničkog robnog saobraćaja za 30% do 2030. godine.

Učesnici skupštine su poželeli dobrodošlicu novom članu organizacije.Reč je o  Evropskoj kompaniji za finansiranje železničkog voznog parka (EUROFIMA).

Takođe, na ovom sastanku, predočene su promene koje se tiču članova Upravnog Odbora CER-a, kao i da je ova organizacija uspostavila novu funkciju tehničkog direktora CER-a.

Tradicionalno dan pre Generalne skupštine održana je i manifestacija pod nazivom „Evropska železnička nagrada“ koja se dodeljuje za razvoj političkih, ekonomskih, inovativnih i tehničkih dostignuća. Na ovogodišnjoj manifestaciji, nagradu za dugoročnu podršku železničkom transportu i razvoju održivog sistema mobilnosti dobila je Catherine Trautmann.

Svoju nagradu, kako je istakla, ustupiće posebnom Evropskom forumu za osobe za ograničenom mogućnošću kretanja, kako bi se kreirala baza podataka na evropskom nivou sa ciljem ukazivanja na probleme mogućeg pristupa kapacitetima u različitim vidovima saobraćaja.

Naredna Generalna skupština CER je zakazana za 23. septembar u Gdanjsku.

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .