Na putnom prelazu Majur, od kako su pre tri godine postavljeni polubranici, nije bilo ni jednog vanrednog događaja

Na putnom prelazu Majur, od kako su 28. marta 2016. godine postavljeni polubranici do danas, dakle za prethodne tri godine, nije zabeležen ni jedan vanredni događaj.

Pre nego što je putni prelaz Majur pre tri godine automatizovan i postavljeni polubranici, na ovom mestu dogodio se veći broj vanrednih događaja i teških nesreća, sa povređenim i poginulim licima.

Kad je reč o kvarovima, u 2018. godini, u periodu od sedam meseci (januar – mart i septembar – decembar) kada se nisu izvodili radovi na pruzi Šabac – Loznica i u stajalištu Majur, na putnom prelazu u Majuru dogodilo se ukupno 9 kvarova.

Od tih devet kvarova, samo u dva slučaju u pitanju je bila greška na uređaju putnog prelaza (neispravna sijalica, restartovan uređaj), a popravka je u oba slučaja trajala kraće od po jednog sata.

U dva slučaja do kvara je došlo delovanjem NN lica, a u pet slučajeva učesnici u drumskom saobraćaju oštetili su uređaj putnog prelaza i polomili polubranike. U tih sedam slučajeva, kada je uzrok kvara bilo delovanje NN lica i lomljenje polubranika na putnom prelazu u Majuru, popravka rampi je trajala nešto duže, i 10 do 15 dana.

Kada je putni prelaz u režimu kvara, na prugama „Infrastrukture železnice Srbije“, pa samim tim ni na putnom prelazu Majur, nije se dogodio ni jedan vanredni događaj.

U situaciji kada je uređaj putnog prelaza u kvaru, propisane su procedure koje železničko osoblje striktno poštuje, uz pojačan oprez i odgovarajuću signalizaciju. To znači da se železnička kompozicija na ovim mestima, prema utvrđenim procedurama, zaustavlja pre putnog prelaza, zatim zvučnim signalom upozorava na nailazak voza i tek kada se mašinovođe uvere da na pruzi nema drumskih vozila, prelaze preko putnog prelaza najmanjom mogućom brzinom. Na taj način železnički saobraćaj se redovno i bezbedno odvija i na putnim prelazima na kojima su branici ili polubranici u kvaru i ne rade.

„Infrastruktura železnice Srbije“ ističe da je u 2018. godini oštećenje branika i polubranika na prugama u Srbiji od strane učesnika u drumskom saobraćaju zabeleženo u čak 3.700 slučajeva, što je duplo više u odnosu na prosek ranijih godina, zbog čega stalno apelujemo na učesnike u drumskom saobraćaju na poštovanje propisa i signalizacije.

Posted in Vesti.