Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. učestvovali na sastanku CER Radne grupe asistenata

U Parizu, 7. novembra, održan je redovan sastanak CER Radne grupe asistenata, kao jedne od ključnih radnih grupa u okviru Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER), čiji je „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. aktivan član.

Ključna tema sastanka bio je politički plan ove organizacije. Reč je o važnom dokumentu CER u kome se nalaze sve aktivnosti koje ova organizacija planira da preduzme u cilju lobiranja za interese železničkog sektora u periodu od 2019-2024. Učesnici sastanka su imali prilike da daju svoje sugestije, kako bi se odredili prioriteti za koje je neophodno da se CER posebno založi pred institucijama Evropske unije.

Ujedno, na sastanku je bilo reči i o finansijskim sredstvima predodređenim za železnički sektor, DG MOVE studija o „Održivoj saobraćajnoj infrastrukturi i internalizaciji eksternih troškova saobraćaja„, kao i o pravnim normama koje su od važnosti za železnički sektor.

Takođe, predstavljena je i brošura o radu CER organizacije. Cilj objavljivanja ove brošure je bolje upoznavanje članica ove organizacije sa načinom donošenja odluka u okviru institucija Evropske unije, kao i sa ključnim aktivnostima CER-a u tom pogledu. Očekuje se da će ove informacije u velikoj meri pomoći članicama da iskoriste sve pogodnosti članstva u ovoj organizaciji, kao i da svojim aktivnim učešćem u kreiranju strategija CER doprinesu da se u većoj meri čuje i za potrebe malih i velikih železničkih kompanija u okviru EU institucija.

U ime „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. na sastanku su učestvovale: Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove, Katarina Nešić Raković direktor Centra za međunarodne poslove i Bojana Radovanović, glavni koordinator za međunarodne poslove.

Izvor: Centar za međunarodne poslove

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .