„Infrastruktura železnice Srbije“ u evropskom vrhu po rodnoj ravnopravnosti, prema istraživanju Zajednice evropskih železnica (CER)

„Infrastruktura železnice Srbije“ pokazala je odlične rezultate u ovogodišnjem istraživanju koje je organizovala Zajednica evropskih železnica (CER) o položaju žena u železničkom sektoru.

U istraživanju koje je sprovedeno u 31 železničkoj kompaniji iz osamnaest evropskih država, „Infrastruktura železnice Srbije“ pokazala je da je po pitanju rodne ravnopravnosti ispred mnogih evropskih železničkih kompanija, sa mnogo savremenijim prugama i razvijenijim železničkim sistemima.

To predstavlja i praktičnu potvrdu u železničkom sektoru rada i angažovanja Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, na čijem je čelu potpredsednica srpske Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Tako je na osnovu rezultata sprovedenih istraživanja, „Infrastruktura železnice Srbije“ po učešću žena daleko ispred Austrije, Belgije, Bugarske, Danske, Francuske, Nemačke, Mađarske, Italije, Luksemburga, Slovenije i Švajcarske. Po rezultatima istraživanja o položaju žena u okviru upravljača infrastrukture, neznatno bolje rezultate od „Infrastrukture železnice Srbije“ imaju kompanije iz Češke, Finske, Rumunije i Slovačke, a daleko ispred ostalih su železničke kompanije iz Švedske i Velike Britanije.

Ovo je petu godinu zaredom da Zajednica evropskih železnica sprovodi istraživanje kako bi se prikazao položaj žena u železničkom sektoru. „Infrastruktura železnice Srbije“ prvi put je učestvovala u ovom istraživanju.

Istraživanje je obuhvatalo brojna i vrlo detaljna pitanja koja se tiču položaja žena u železničkim kompanijama. Kompanije obuhvaćene istraživanjem trebalo je da, pored ostalog, odgovore i na pitanja o broju žena koje rade u njihovim kompanijama, na kojim su profesionalnim i upravljačkim pozicijama u kompaniji, da li postoje razlike u platama između muškaraca i žena, da li su žene uključene u različite programe profesionalne obuke i stručnog usavršavanja, da li u kompanijama postoje inicijative za unapređenje položaja žena i mnoga druga.

Rodna ravnopravnost nalazi se u vrhu liste prioriteta Evropske Unije i u tom smislu se u ovoj oblasti sprovode i brojna istraživanja i različite inicijative.

Ovakvi pozitivni rezultati su od velikog značaja za međunarodni ugled „Infrastrukture železnice Srbije“ i istovremeno dokaz da je rodna ravnopravnost u vrhu prioriteta i ove železničke kompanije.

Upravo zahvaljujući pozitivnim rezultatima istraživanja o položaju žena u železničkom sektoru, predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ krajem novembra učestvovaće na međunarodnoj konferenciji koju u Briselu organizuje Evropska Unija, pod nazivom „Platforma za promene – žene u transportnom sektoru“.

Objavljeno u Vesti