IŽS, Srbija Kargo, MŽ Transport i MŽ Infrastruktura nastavljaju zajedno borbu protiv ilgealnih tokova migranata na Koridoru H

Centar za bezbednost i Centar za međunarodne poslove „Infrastruktura železnica Srbije“ a.d. organizovali su trilateralni sastanak. 5. jula 2108. u saradnji sa Centrom za registraciju i prihvat migranata u Preševu, koji ima specifičnu ulogu i sponu sa temom sastanka. Na dnevnom redu je bila razmena međunarodne prakse u borbi protiv ilegalnih tokova migranata u železničkom saobraćaju duž Koridora H, budući izazovi i zajedničko delovanje železničkih kompanija Slovenije, Srbije, Makedonije i međunarodne organizacije za bezbednost železnica COLPOFER.

Sastanku su prisustvovali predstavnici MŽ Transporta, MŽ Infrastrukture, Srbija Karga, predstavnici sekcija iz Niša, policije i carine iz Preševa.  Učesnici su se posebno osvrnuli na sve kritične tačke, preduzete aktivnosti, uvedene mere kontrole od 2015. godine kada je bio najači talas migranata na zemlje Zapadnog Balkana. Pohvaljena je spremnost i dobra volja svih železničkih kompanija koje su pomogle u kritičnim trenutcima. Istaknut je značaj izgradnje zajedničkog prelaza Srbije i Makedonije, koji će omogućiti da se sve granične i carinske procedure obavljaju u samo jednoj železničkoj stanici Tabanovce, čime će se skratiti vreme zadržavanja teretnih i putničkih vozova.  

Zaključak sastanka jeste da najbolji rezultat daje udruženo delovanje i da treba da budemo jedinstveni i umreženi. Takođe, došlo se do zaključka da je karika koja nedostaje u lancu komunikacije Grčka železnica. Sadašnja situacija bazira se na pojačanim preventivnim kontrolama i povećanom broju video nadzora, sa malim brojem evidentiranih slučajeva otkrivenih ilegalnih migranata.  

Specijalna gošća sastanka bila je Dora Mezek Kukec iz Slovenskih železnica koja je predsedavajuća Colpofer Radne grupe za bezbednost na Koridoru H. Ona je predstavila iskustva i preduzete mere Slovenskih železnica na sprečavanju ilegalnih tokova migranata na graničnim železničkim prelazima Slovenije sa Hrvatskom. Zatim je predstavila principe rada Radne grupe Colpofer za bezbednost na Koridoru H i pozvala predstavnike Srbija Karga, MŽ Transporta i MŽ Infrastrukture da se uključe u rad Grupe.

 

Izvor: Centar za međunarodne poslove IŽS

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .