EIM/CER Sastanak upravljača infrastrukture visokog nivoa

Sastanak upravljača infrastrukture visokog nivoa (HLIM) u organizaciji Evropskih upravljača infrastrukture (EIM) i Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) održan je 14. juna 2018. godine u Amersfortu u Holandiji. Domaćin ovogodišnjeg HLIM sastanka bila je holandska infrastrukturna kompanija ProRail.

Ključne teme sastanka bile su Geopolitika: Kina/Rusija i Sajber bezbednost. U okviru prve sesije obrađene su teme poslovnih odnosa i saradnje sa Kinom i Rusijom u kontekstu stalnog rasta trgovinske razmene između Evrope i Azije. Konstatovano je da Ruske železnice sprovode značajne investicije u Transsibirsku železnicu kako bi povećale njenu efikasnost i kapacitete. Ambicioznim programom “Transsibirska železnica za 7 dana”, tranzitno vreme između Evrope i Azije moglo bi da bude značajno smanjeno. Uvođenje zajedničkog tovarnog lista CIM/SMGS dodatno je olakšalo prevoz pošiljki u železničkom saobraćaju. Istovremeno, postoje inicijative za uspostavljanje železničkih veza dalje u pravcu juga, što bi dugoročno gledano moglo da dovede do železničke veze između Evrope i Kine kojom bi se omogućila još bolja povezanost sa značajnim privredama u južnoj Aziji kao što je Indija. Posebna pažnja posvećena je potencijalu železničkog robnog saobraćaja na trasi Evropa – Azija i pitanjima konkurentnosti železnice u odnosu na druge vidove saobraćaja, sa osvrtom na političke i ekonomske prednosti i rizike, operativne rizike, analizu uticaja kineskog udela u evropskim lukama na upravljače infrastrukture i analizu uticaja buduće austrijsko-ruske železničke pruge širokog koloseka.

Druga sesija – Sajber bezbednost – započeta je konstatacijom da železnički upravljači infrastrukture prolaze kroz digitalnu transformaciju čime se povećavaju rizici u pogledu sajber bezbednosti. Nedavni napadi na ključne infrastrukturne sisteme i teroristički napadi na vozove, zajedno sa sve većom dostupnošću tehnologije, čine nedovoljan nivo sajber bezbednosti hitim i direktnim rizikom po sigurnost železničkog sistema i njegovih korisnika. Zaključeno je da je neophodno sprovođenje mera sajber bezbednosti i podizanje svesti u organizacijama upravljača infrastrukture. Potrebno je da svi akteri iz železničkog sektora, a pre svega upravljači infrastrukture, stvore svest o kulturi sajber bezednosti, slično kulturi bezbednosti saobraćaja. Bezbednost sistemske infrastrukture u velikoj meri zavisi i od ljudskog faktora. Obuka i sertifikacija profesionalaca za sajber bezbednost predstavljaju efikasan način za smanjivanje rizika od neadekvatnog ili nepravilnog upravljanja zaštićenim sistemima. Samo kontinuiranom primenom sajber bezbednosti u procesu digitalizacije železnice omogućiće se održavanje visokog nivoa bezbednosti i otpornosti železničkog saobraćaja. To se može postići razmenom najboljih praksi između upravljača infrastrukture, industrija i ostalih aktera, uključujući Agenciju Evropske unije za bezbednost mreža i informacija (ENISA).

Iz “Infrastrukture železnice Srbije” a.d. sastanku su prisustvovali Milan Maksimović, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i Maja Stanojević, pomoćnik direktora Centra za međunarodne poslove.

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .