Unapređenje bezbednosti robe i putnika u železničkom saobraćaju

Organizacija i rad policije na unapređenju bezbednosti prevoza putnika i robe, bile su glavne teme seminara održanog u organizaciji fondacije „Hanns Seidel“,  Nemačke savezne policije i MUP – a Srbije,  održanog od 24. do 26. aprila, na Staroj planini. Na dvodnevnom seminaru predavači iz Nemačke predstavili su srpskim železničkim kompanijama i učesnicima iz tužilaštva primere dobre prakse i iskustva Nemačke savezne policije, u oblasti železničkog saobraćaja, kao i primenu relevantnog nemačkog zakonodavstva.

Nezaobilazna tema seminara je bila krađa metala sa železničke infrastrukture. Prema primerima iz nemačkog zakonodavstva, otkupljivači metala u obavezi su da identifikuju lice od koga vrše otkup metala, da pitaju za njegovo poreklo i da prijave ukoliko postoji sumnja da je metal otuđen sa železničke infrastrukture.

Na seminaru je predstavljeno i iskustvo o obukama i opremljenosti kako Savezne, tako i železničke policije Nemačke, obavljanju policijskih poslova bezbednosti na železnici i važnoj međusektorskoj saradnji svih subjekata nadležnih za železnicu. Takođe je bilo reči o prevozu opasnih materija, praćenju velikih događaja (fudbalskih utakmica) i edukaciji građana o opasnostima na otvorenim prugama.  Bilo je reči i o izradi i primeni pravilnika i drugih propisa, kako na nivou policije tako i na nivou železnice.

Kao zaključak ovog konstruktivnog i korisnog seminara, dogovoreno je da se sledeće godine u Srbiji, u saradnji sa železničkim preduzećima i MUP – om, izvede praktična vežba i demonstracija svih postupaka o kojima je bilo reči na ovom seminaru.

„Infrastrukturu železnice Srbije“ na seminaru je predstaljao Vladan Živanović, pomoćnik direktora Centra za bezbednost.

 

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .