Železnički saobraćaj u čitavoj Srbiji u uslovima vremenskih nepogoda redovno i nesmetano funkcioniše

Železnički saobraćaj u čitavoj Srbiji nesmetano funkcioniše u uslovima snežnih padavina i vremenskih nepogoda. „Infrastruktura železnice Srbije“ blagovremeno je preduzela sve potrebne aktivnosti za rad u zimskim uslovima, pa nema najava da bi sneg koji će padati narednih dana mogao da ugrozi redovno i bezbedno funkcionisanje železničkog saobraćaja.

Čitajte dalje

Potpisan ugovor o nabavci pet teških motornih drezina

„Infrastruktura železnice Srbije“ i francuska kompanija „Gajsmar“ (Geismar) potpisali su danas u Beogradu Ugovor o nabavci pet teških motornih drezina.
Ugovor su potpisali dr Miroljub Jevtić, generalni direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ i Srđan Babić, predstavnik kompanije „Gajsmar“ za ovaj deo Evrope. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Čitajte dalje

Delegacija Evropske mreže železničkih policija posetila Beograd

Unapređenje i intenziviranje saradnje železničkih policija u Evropi radi prevencije i suzbijanja prekograničnog kriminala, bezbedonosni izazovi koje sa sobom nosi terorizam, međunarodno povezivanje, razmena informacija i iskustava i sveobuhvatna kontrola migrantskih ruta bile su samo neke od tema o kojima je razgovarano prilikom posete Beogradu delegacije Evropske mreže železničkih policija RAILPOL-a, koju je predvodio predsednik ove organizacije Bert Vestland.
-Iako Srbija nije članica Evropske Unije, njen značaj je veliki za Evropsku mrežu železničkih policija zbog geografskog položaja i važne raskrsnice puteva i koridora. Zato je i inicijativa Srbije da pristupi RAILPOL-u veoma dobro prihvaćena u Savetu ove organizacije, – izjavio je Bert Vestland, predsednik RAILPOL-a prilikom obilaska železničke stanice Beograd i razgovora sa predstavnicima Centra za bezbednost „Infrastrukture železnice Srbije“, MUP-a Srbije i Policijske ispostave za bezbednost na železnici.


RAILPOL je međunarodna organizacija, koja je zadužena za obavljanje policijskih poslova na železnici u zemljama članicama EU. Cilj ove organizacije predstavlja unapređenje i intenziviranje saradnje železničkih policija u Evropi radi prevencije i suzbijanja prekograničnog kriminala. Ova organizacija osnovana je 2003. godine, kako bi bila zadovoljena sve veća potreba za međunarodnom saradnjom između partnera koji permanentno obavljaju svoje poslove u železničkoj policiji. Rad ove organizacije subvencioniše Evropka Komisija.
Značaj članstva u RAILPOL-u je utoliko veći jer se ova organizacija bavi policijskom i carinskom saradnjom radi zaštite građana od kriminala na lokalnom, evropskom i međunarodnom nivou, što podrazumeva i saradnju nacionalnih policija.
Predstavnici MUP-a Srbije su tom prilikom ukazali na neophodnost međunarodnog povezivanja i istakli izuzetno dobru saradnju sa Centrom za bezbednost „Infrastrukture železnica Srbije“. Upravo zbog toga izuzetno je velika potreba razmene iskustava i prenos informacija radi prevazilaženja i onemogućavanja uzroka i posledica nemilih događaja.
Predstavnici Centra za bezbednost „Infrastrukture železnice Srbije“ kao primer saradnje naveli su potrebu za sveobuhvatnom kontrolom migranata na poznatim rutama, a posebno na teritoriji i objektima koji pripadaju „Infrastrukturi železnice Srbije“.

Srbija reformiše železnicu po standardima Evropske Unije

-Srbija se u poslednjih nekoliko godina strateški opredelila ne samo da razvija svoju železnicu, nego i da uskladi svoje propise sa propisima Evropske Unije. Mogu da kažem da smo mi na dobrom putu. Pre četiri godine bilo bi me sramota da govorim na jednoj ovakvoj konferenciji i da kažem u kakvom stanju je železnički transport i naš zakonodavni okvir. Ali danas ponosno mogu da kažem da je Srbija svoju železnicu postavila na zdrave osnove – poručila je potpredsednica srpske Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof.dr Zorana Mihajlović, na konferenciji o međunarodnoj železničkoj regulativi „EUMedRail“, 6. februara u Beogradu.

Čitajte dalje