Četvrti železnički paket

Nacionalnom strategijom Republike Srbije definisan je plan preuzimanja zakonodavstva Evropske unije. U skladu sa tim ciljem, u toku je harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Stručni tim iz železničkog sektora aktivno radi na usaglašavanju Zakona o železnici sa normama EU, posebno sa normama Četvrtog železničkog paketa.

Čitajte dalje