Produžena licenca za upotrebu sistemskog herbicida glifosata do 15. decembra 2022.godine

Evropska komisija je nakon dugotrajne procedure i više pokušaja izglasavanja odluke  uspela da 27. novembra 2017. godine, obezbedi kvalifikovanu većinu za produženje licence za upotrebu sistemskog herbicida  glifosata  za još pet godina, odnosno do 15. decembra 2022. godine, i to bez ikakvog ograničenja za njegovo krišćenje.  Na Odboru za žalbe je za odluku glasalo 18 zemalja članica EU, protiv 9 a uzdržana je bila jedna država članica.

Podsećanja radi, Evropska komisija je do 30. juna 2016. godine trebalo da donese odluku o produžetku autorizacije korišćenja glifosata u Evropi, za period od narednih 15 godina (do 2031). Imajući u vidu ekspertski nalaz  Međunarodne agencije za istraživanja karcinoma (IARC), Svetske zdravstvene organizacije (WHO), kojim je ovaj herbicid klasifikovan kao „verovatno kancerogen“, predlog odluke Komisije je odbijen velikom većinom zemalja članica EU i članova Evropskog parlamenta. Kako bi razrešila ovu situaciju, Komisija je odlučila da iskoristi svoje pravo i usvoji sopstvenu odluku o privremenom produženju licence do 31. decembra 2017. godine, što je 24. juna 2016. godine zvanično potvrdio Odbor za žalbe Evropske komisije.

U periodu privremenog važenja licence Komisija je preduzela brojne aktivnosti kako bi se ovo, sada već i političko pitanje, dugoročno rešilo. Prvo je predložila da se dozvola za upotrebu glifosata  produži za još 10 godina, ali je nakon žestoke reakcije šire javnosti, odnosno peticije za zabranu upotrebe ovog potencijalno kancerogenog herbicida, koju je potpisalo 1,3 miliona građana EU, Komisija ovaj period smanjila na pet godina. Na ovu odluku je uticala i nedavno usvojena rezolucija Evropskog parlamenta, kojom se poziva na delimičnu zabranu i postupni prestanak korišćenja glifosata do 2022. godine.

Nasuprot protivnicima korišćenja glifosata, argumente za njegovu uporebu dale su prvo Evropska hemijska agencija (ECHA), sa nalazom kojim se tvrdi da glifosat nije kancerogen, a zatim i nadležna Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA), koja je odbacila studiju kojom se glifosat povezuje sa kancerom kod ljudi.

Glifosat je sistemski herbicid širokog dejstva koji se koristi kako u poljoprivredi i uređenju urbanih zelenih površina, tako i u suzbijanju korova na železničkoj infrastrukturi, zbog čega je praćenje evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti značajno i za železnički sektor.

 

 Izvor: Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER)

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .