„Infrastruktura železnice Srbije“ zaradila 136 miliona dinara na javnoj licitacionoj prodaji otpadnog materijala

„Infrastruktura železnica Srbije“ zaradila je danas 136 miliona dinara na licitacionoj prodaji otpadnog materijala.

Na javnoj licitaciji koja je danas uspešno sprovedena u Beogradu, „Infrastruktura železnice Srbije“ ponudila je na prodaju otpadni materijal pridobijen u toku procesa rada  iz svojih organizacionih jedinica širom Srbije.

Licitacija je sprovedena na osnovu Odluke Skupštine ove kompanije i Rešenja Vlade Republike Srbije o davanju saglasnosti.

Na licitaciji je učesnicima ponuđen  kolosečni čelični otpad, otpad od čelika i gvožđa, otpad od obojenih metala, tekstila i gume koji se nalazi u Beogradu, Lapovu, Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Pančevu, Požarevcu, Kraljevu, Užicu, Zaječaru i Nišu.

Najviše interesovanja privukla je prodaja otpadnog materijala koji se nalazi u Rumi, gde je u nadmetanju tri firme prodajna cena premašila početnu za više od 20 odsto.

Licitacija je uspešno okončana i za otpadni materijal koji se nalazi u Lapovu, Novom Sadu, Požarevcu, Kraljevu, Užicu i Zaječaru.

Za otpadni materijal koji na današnjoj javnoj licitaciji nije prodat, biće organizovana nova javna prodaja.

Značaj ovakvog pristupa u rešavanju pitanja materijala i sirovina koji ne trebaju „Infrastrukturi železnica Srbije“ ogleda se kako u povećanju prihoda same kompanije, tako i o brizi o okolini u svim mestima gde se nalazi otpad.     Kupci na današnjoj licitaciji osim uplate izlicitirane sume, na sebe su preuzeli brigu i o daljem tretmanu otpada koji je bio ponuđen na prodaju, čime ovaj konkurs ima i svoju izraženu ekološku dimenziju.

Posted in Vesti.