Niš – Dimitrovgrad: Okvir politike raseljavanja / Resettlement policy framework

Za potrebe realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad, koji će se finansirati iz sredstava kredita EIB i WBIF, izrađen je dokument „Okvir politike raseljavanja za eksproprijaciju za potrebe obnove i modernizacije pruge Niš – Dimitrovgrad“ (RPF).

U skladu sa pravilima EIB, dokument je izložen na javni uvid dana 01.09.2017. godine i to na portalu „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. i lokalnih samouprava grada Niša i opštine Bela Palanka, u dnevnim novinama lista „Novosti“ kao i na portalu EIB. U nastavku aktivnosti, održane su javne rasprave i to u opštini Bela Palanka dana 14.09.2017. godine i dana 15.09.2017. godine u gradu Nišu.

Na osnovu člana 24. Statuta Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 60/15 i 73/15 i „Službeni glasnik Železnice Srbije“, broj 14/17), Odbor direktora „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. je, na sednici održanoj 05.10.2017. godine, doneo

O D L U K U

Usvaja se dokument „Okvir politike raseljavanja za eksproprijaciju za potrebe obnove i modernizacije pruge Niš – Dimitrovgrad“ (iz avgusta 2017. godine), za potrebe realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad.

Verzija na srpskom jeziku

English version

Posted in Vesti and tagged .