Izdata građevinska dozvola i uskoro se očekuje početak radova na izgradnji „brze“ pruge, Beograd – Budimpešta

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 18. jula 2017. godine, izdalo je Rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje radova, na izgradnji pruge Beograd – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – Državna granica, na deonici Stara Pazova – Novi Sad. U pitanju je prva faza srednje deonice „brze“ pruge Beograd – Budimpešta, koja podrazumeva izgradnju vijadukta i tunela „Čortanovci“ i  deo je  Aneksa 3.1, potpisanog početkom februara 2017. godine. Druga faza radova na ovoj deonici obuhvata rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog koloseka, odnosno radove na otvorenoj pruzi, u dužini od oko 40 kilometara, kao deo Aneksa 3.2.

Rekonstrukcija i modernizacija deonice Stara Pazova – Novi Sad se finansira iz ruskog državnog kredita i za prvu fazu radova obezbeđeno je 337,6 miliona dolara. Izvođač radova je ruska kompanija „RŽD Internešnl“, sa domaćim podizvođačima.

Inače, predmetna deonica je po svim karakteristikama, topografskim, geotehničkim, hidrotehničkim, prostornim, urbanističkim i ekološkim, najteža i najsloženija deonica pruge od Beograda do državne granice sa Mađarskom.

Ovim putem, generalni direktor Dušan Garibović, se zahvaljuje kolegama i saradnicima, zaslužnim za učinjene dodatne napore i ekspeditivnost, radi otpočinjanja ovog kompleksnog projekta.

U toku si pripremni radovi.

 

Objavljeno u Vesti