Evropska železnička regulatorna tela usvojila trogodišnju strategiju

Članovi Grupe nezavisnih regulatornih tela za železnicu (IRG-Rail) usvojili su strategiju za naredne tri godine 2017-2020 na nedavno održanoj Skupštini.

 Strategija je izrađena na osnovu Izveštaja o praćenju tržišta, opisujući glavne probleme, sa kojima će se regulatorna tela u narednim godinama suočavati u železničkom sektoru. Iako je jedinstveno Evropsko železničko tržište postalo zajednički cilj za sve članove, mnoge prepreke, bilo tehničke, pravne ili komercijalne ostaju. Sa ovom strategijom, članovi potvrđuju svoju posvećenost za uklanjanjem prepreka za njihovo dobro. Regulatorna tela sada imaju sredstva i tehnike, da na dnevnoj bazi kontrolišu tržište i otklanjaju prepreke za funkcionisanje tržišta, kako bi učesnici na evropskom tržištu imali dosledan i predvidljiv okvir poslovanja.

 Tri glavna stuba Strategije koja su i dalje bitna dok se tržište ne transformiše su: 1. promovisanje otvorenog i efikasnog konkurentskog tržišta u železničkom sektoru, 2. doprinos razvoju unutrašnjeg tržišta, 3. promovisanje interesa korisnika putničkog i robnog saobraćaja. Zatim, regulisanje pitanja prekograničnog saobraćaja, evenutalnih prekograničnih sporova, prevazilaženje tehničkih i fizičkih barijera, funkcionalnost robnih koridora i orjentisanost ka multimodalnom saobraćaju.

 IRG-Rail pokazuje svoju odlučnost da ostane uticajni činilac u razvoju evropskog železničkog sektora. Dvadesetsedam članica ove organizacije razmenjuje svoja nacionalna iskustva na sastancima Grupe nezavisnih regulatornih tela za železnicu(IRG-Rail), među kojima je i Direkcija za železnice Republike Srbije.

„Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. aktivno sarađuje sa Direkcijom za železnice, kako bi se nacionalno zakonodavstvo, koje se tiče železničkog sektora, efikasno uskladilo sa normama EU.

 Izvor: IRG-Rail

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .