Akcija uređenja stanice Beograd Donji Grad

U železničkoj stanici Beograd donji grad, 07. juna, „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. započela je veliku akciju raščišćavanja i odvoženja privremeno deponovanog polovnog i starog materijala, skinutog zbog izgradnje projekta „Beograd na vodi“.

Akcija uređenja stanice Beograd Donji Grad

Veliki deo materijala je uklonjen i prevežen u stanicu Makiš ranžirna, dok će preostali deo biti prenet na lokacije predviđene za sanacije postojećih lokalnih i regionalnih pruga. Tokom ove akcije raščišćavanja, naši radnici su uporedo radili na uređenju vegetacije i suzbijanju korova.

Akcija uređenja stanice Beograd Donji Grad

Međutim, veliki problem sa kojim se susrećemo je korišćenje „divljih“ prelaza, preko čak sedam koloseka od strane žitelja naselja „25. maj“, iako se na samo par metara od pomenutih nelegalnih prelaza, nalazi pešačka pasarela, namenjena za bezbedan prelaz na drugu stranu železničkog kompleksa. Rešavanje ove situacije je otežano, usled učestalih uništavanja i krađa zaštitne ograde, koja fiziči deli stambeno naselje od železničkog kompleksa što je i stvorilo „uslove“ za formiranje ovakvih protivzakonitih prelaza. Naredni korak našeg preduzeća je popravka i ponovno postavljanje delova otuđene ograde u najkraćem vremenskom periodu.

Akcija uređenja stanice Beograd Donji Grad

Takođe „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. kao društveno odgovorno preduzeće, uputilo je apel žiteljima ovog dela grada, da za prelazak preko koloseka, koriste isključivo pešačku pasarelu, jer je to jedino ispravno i bezbedno.

Posted in Vesti and tagged .