Dobre vremenske prilike „dozvolile“ intenziviranje radova na barskoj pruzi

Nakon januarskih ledenih dana, februar i mart doneli su lepše dane, pa i mogućnost intenziviranja radova, tako da se istovremeno moglo raditi na čak 12 različitih lokacija, na potezu od Resnika do Valjeva.

Od stanice Resnik do Bele Reke, sanirano je tri od ukupno sedam kosina, izvršeno je rešetanje koloseka, a u planu je sanacija kolosečne rešetke uz zamenu dotrajalih šina i dopunu novog tucanika.

Dobre vremenske prilike "dozvolile" intenziviranje radova na barskoj pruzi

Dobre vremenske prilike "dozvolile" intenziviranje radova na barskoj pruzi

Takođe, još uvek traju radovi u tunelu broj 3. i tunelu „Bela reka“. U samoj stanici Bela Reka, kao i na celom ovom potezu, demontirana je stara i izgrađena nova kontaktna mreža.

Dobre vremenske prilike "dozvolile" intenziviranje radova na barskoj pruzi

Dobre vremenske prilike "dozvolile" intenziviranje radova na barskoj pruzi

Završeni su glavni građevinski radovi u stanicama Barajevo, Stepojevac, Vreoci, Lazarevac, Lajkovac, Slovac i Valjevo. Aktuelni radovi su na otvorenoj pruzi, na deonici Barajevo – Veliki Borak – Stepojevac – Vreoci, gde je izvršena demontaža koloseka. Između Stepojevca i Vreoca u toku su radovi na donjem stroju pruge, a između Barajeva i Velikog Borka, otpočeli su radovi na gornjem stroju pruge, odnosno na postavljanju novog koloseka.

Dobre vremenske prilike "dozvolile" intenziviranje radova na barskoj pruzi

U planu je i početak radova na mostovima između Resnika i Vreoca. Takođe je demontirana stara i izgrađena nova kontaktna mreža od Velikog Borka do Vreoca, kao i u stanicama Lazarevac, Lajkovac, Slovac, Divci i Valjevo. Na više lokacija duž cele trase od Resnika do Valjeva, vrši se krčenje rastinja, iskop rova i polaganje PEHD cevi, kao i ugradnja kablova.

Dobre vremenske prilike "dozvolile" intenziviranje radova na barskoj pruzi

U toku je demontaža postojeće opreme, njena reparacija, kao i polaganje kablova u stanicama Divci i Vreoci, montaža spoljne opreme u Lazarevcu i prepravka unutrašnjih SS uređaja u Stepojevcu. Što se tiče elektro energetskih radova, radi se na više lokacija duž cele deonice na reparaciji i zameni postojeće opreme, a u stanicama Stepojevac, Vreoci i Lazarevac, vrši se montaža stubnih trafo stanica.

Posted in Vesti.