Započet projekat CER – ETF o mobilnim radnicima na železnici

Predstavnici Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija  (CER) i Evropske federacije transportnih radnika (ETF), su 2014. godine uspostavili Sporazum o ključnim aspektima uslova rada mobilnih radnika koji su angažovani u prekograničnim uslugama“. Ovaj sporazum je kasnije implementiran u vidu Direktive 2005/47 i time postao zvanična pravna norma Evropske unije.

U skladu sa navedenim Sporazumom i Direktivom pokrenut je zajednički projekat CER-a i ETF-a o mobilnim radnicima na železnici. Ovaj projekat je nedavno dobio i subvenciju Evropske komisije, koja je zvanično primenjena u februaru 2017. godine. Cilj projekta je da socijalni partneri izvrše procenu implementacije Direktive na nacionalnom nivou, kao i odredbi pomenutog Sporazuma. 

CER Radna grupa direktora za ljudske resurse biće informisana o razvoju projekta, dok će njena podgrupa za socijalni dijalog biti nadležna za detaljan nadzor projektnih aktivnosti, poput pravne analize, istraživanja, održavanja multinacionalnih radnih grupa i drugo.

Za pripremu projekta biće nadležan Nadzorni odbor (SC).  SC se sastoji od po jednog predstavnika CER i ETF i 6/7 predstavnika članica ovih organizacija:

  • Članice CER-a u Nadzornom odboru: ASTOC/Almega (Švedska), DB/AgvMoVe (Nemačka), FSI (Italija), ÖBB (Austrija), SNCB/HR Rail (Belgija), SNCF (Francuska).
  • Članice ETF-a u Nadzornom odboru: ASLEF (Velika Britanija), CGSP (Belgija), CGT (Francuska), EVG (Nemačka), SEKO (Švedska), Sindikat Strojevodja Slovenije (Slovenija), VIDA (Austrija).

Takođe, stručni eksperti članica CER-a će pružiti svoj doprinos kako u pogledu znanja, tako i u pogledu asistiranja u radu Nadzornog odbora za ovaj projekat.

Izvor:CER

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .