Sastanak Interesne grupe za infrastrukturu CER, Brisel, 14. mart

Interesna grupa za infrastrukturu (IIG) Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER), održala je 14. marta 2017. godine, u Briselu, prvi od četiri sastanka planiranih za ovu godinu.

Kao što je to uobičajeno, sastanak je započeo temama iz oblasti tekućih aktivnosti  Evropskih institucija, kao što su: najnovije informacije u pogledu sprovedbenih i delegiranih akata Direktive 2012/34, digitalizacija, otvoreni podaci, bezbednost i Evropski zakonik o elektronskim komunikacijama.

Sastanak Interesne grupe za infrastrukturu CER,  Brisel, 14. mart

Jan Pettersson  (Trafikverket, Švedska), predsedavajući Podgrupe za ključne indikatore performansi (KPIs) PRIME (Platforma upravljača železničke infrastrukture Evrope), izvestio je učesnike sastanka o aktivnostima i rezultatima rada Podgrupe za KPIs. Tako je, između ostalog, izvršena identifikacija oko 100 indikatora performansi, koji su klasifikovani po kategorijama iz oblasti: mreže, bezbednosti saobraćaja, opšte bezbednosti, životne sredine, tačnosti, solidnosti, kapaciteta, uslova, troškova, prihoda, diferencijacije naknada po osnovu ERTMS, interoperabilnosti  i upotrebljivosti. Modifikacija KPIs izvršena je u cilju reflektovanja strukture prikazanih rezultata koji će, radi efikasnije upotrebe, biti razvrstani u četiri nivoa. Krajnji cilj razvoja KPIs  i praksi benčmarkinga je unapređenje performansi i poslovni razvoj upravljača infrastrukture.

O reviziji Uredbe 913/2010 o Evropskoj mreži za konkurentni železnički robni saobraćaj, govorili su Alexis Padoy i Julie Buy,  savetnici za pitanja politike pri DG MOVE (Generalni direktorat za mobilnost i saobraćaj). Oni su potvrdili odluku Komisije o odlaganju revizije Uredbe za dve godine kako bi sektor imao vremena da razvije sopstvena, tržišno orijentisana rešenja. Takođe je bilo reči o napretku primene inicijativa iznetih u sektorskom dokumentu „Izjava sektora o koridorima“  i eventualnom ažuriranju  Priručnika Evropske komisije o Uredbi 913/2010.

Poslednja tačka dnevnog reda prepodnevnog dela sastanka posvećena je pripremama za CER/EIM Sastanak upravljača infrastrukture visokog nivoa (HLIM), koji će se ove godine održati u Šopronu, od 12-13. juna. Domaćini ovog sastanka, koji se po pravilu održava jednom godišnje, biće MAV, Gysev  i VPE (Mađarska).

Popodnevni deo sastanka koncipiran je kao zajednički sastanak sa Grupom nezavisnih regulatornih tela za železnice Evrope (IRG-Rail)  i  Radnom grupom CER za robni saobraćaj, i bio je posvećen pitanjima vezanim za prekogranični robni železnički  saobraćaj. Predstavljene su i glavne aktivnosti po pitanju razvoja železničkih robnih koridora (RFCs) i međunarodnog robnog saobraćaja, potrebe i zahtevi tržišta, kao i uslovi pristupa infrastrukturi međunarodnih robnih operatera. Budući prioriteti IRG-Rail radne grupe za pristup  uključuju unapređenje međusobne saradnje između upravljača infrastrukture i pronalaženje rešenja za privremene restrikcije kapaciteta.

Železnički sektor je predstavio deset prioritenih aktivnosti iz „Izjave sektora o koridorima“, među kojima su: ponuda kapaciteta, koordinacija u pogledu privremenih restrikcija kapaciteta (TCR), unapređenje RNE informcionog alata PCS (Sistem koordinacije trasa), koordinacija prekograničnih procesa, harmonizacija Dokumenta sa informacijama o koridorima (CID)  i ostalo.

Izvor: CER Monitor, međunarodna saradnja IŽS

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .