Brzo i efikasno sanirano klizište na pruzi Niš – Merdare

15. marta, nakon samo tri dana, uspešno je sanirano klizište, nastalo na pruzi Niš – Merdare, na izlazu iz mesta Barlovo prema Kuršumliji i pruga je otvorena za saobraćaj. Usled delovanja reke Toplice i njenog podrivanja trupa pruge, došlo je do nastanka klizišta u dužini od oko 15 metara i u visini od 8 metara, a na samo 30 centimetara od čela drvenih pragova. Dobrom organizacijom i brzim delovanjem Sektora za građevinske poslove, preduzete su neophodne mere, kako bi se iz kamenoloma Batočina, dopremilo pet vagona, odnosno oko 135 metara kubnih krupnog kamena. Zaposleni u ZOP – u pružne deonice Kuršumlija su nepun sat nakon istovara i zasipanja kosine zaseka, uspešno stabilizovali trup pruge.

Brzo i efikasno sanirano klizište na pruzi Niš – Merdare

Brzo i efikasno sanirano klizište na pruzi Niš – Merdare

S obzirom na problem koji stvara reka Toplica, „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. zvanično se obratila JVP „Srbija vode“, da u okviru svoje nadležnosti preduzmu mere vraćanja reke Toplice u staro korito, čime bi sprečili njeno dalje delovanje na trup železničke pruge i predupredili posledice koje ugrožavaju bezbedno odvijanje saobraćaja.

Posted in Vesti and tagged .