Inoviran pravilnik o prevozu opasnih materija

Inovirana verzija Pravilnika o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom, koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine, treba da do 30. juna 2017. godine u potpunosti zameni pravila iz 2015. godine.

RID je Pravilnik o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom, koji se kao Prilog C nalazi u Konvenciji o međunarodnom železničkom prevozu (COTIF). RID se primenjuje u međunarodnom železničkom prevozu između 44 zemlje Evrope, Azije i Severne Afrike, kao i u unutrašnjem saobraćaju zemalja članica Evropske unije. Usklađen je sa Preporukama UN o prevozu opasnih materija koje služe kao osnov za bezbedni multimodalni saobraćaj i redovno se inoviraju u skladu sa tehničko-tehnološkim razvojem.

Najnovije izmene i dopune Pravilnika se između ostalog odnose na polimerizujuće supstance, novo označavanje litijum-jonskih baterija prema stepenu opasnosti, zahteve za konstrukciju i ispitivanje fleksibilnih kontejnera za rasuti teret,  i ostale odrednice.

Treba naglasiti da se međunarodne odredbe, koje se odnose na prevoz opasnih materija, utvrđuju na različitim nivoima i u raznim međunarodnim organizacijama i telima, kao što su to OTIF (Odbor stručnjaka za prevoz opasnih materija – „Stručni odbor RID“ ), Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i   specijalizovane agencije. Kako pravila za međunarodni prevoz opasnih materija moraju biti međusobno harmonizovana, uspostavljen je složeni međunarodni sistem za koordinaciju i usklađivanje. Odredbe pravilnika sa inoviraju i prilagođavaju u dvogodišnjem ciklusu.

Upravljači infrastrukture imaju zakonom propisana prava i obaveze kada je reč o prevozu opasnih materija na svojoj mreži i servisnim objektima.

Izvor:  Railway Gazette

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .